Mangfold, likeverd og inkludering

Canon jobber for å skape et mangfoldig og rettferdig samfunn. Vi er opptatt av å ivareta en inkluderende arbeidsplass der alle føler seg inkludert, respektert og verdsatt. Med over 22 000 medarbeidere i Canon Europa, Midtøsten og Afrika, og 180 000 medarbeidere Canon globalt, møter du mennesker fra over 102 nasjonaliteter på tvers av kulturer og landegrenser.
Group of people standing in front of a park bridge
Vi tror og lever etter filosofien Kyosei – å leve og arbeide sammen for et felles gode. Vi har et sterkt ønske og forpliktelse til å utvikle samfunnet i en positiv retning, og med det en mer inkluderende og likestilt verden.

Målet er å skape en mangfoldig, inkluderende og likestilt arbeidsplass som reflekterer alle samfunn vi opererer i og kundene vi samarbeider med på tvers av Canon Europa, Midtøsten og Afrika. Det gjør vi ved å legge til rette for et arbeidsmiljø der mennesker føler seg verdsatt, respektert og inkludert slik at de kan yte sitt beste både personlig og profesjonelt.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Mangfold og inkludering i praksis

«Mangfold, likeverd og inkludering er grunnleggende for hvordan kolleger gjenspeiler og uttrykker bedriftens filosofi, Kyosei. Det er slik vi viser vår forpliktelse til å bygge en mangfoldig organisasjon der folk kan være seg selv og har alle muligheter til å lykkes i rollen og utvikle karrieren sin.»
Group of people standing on a softball pitch

En mangfoldig kultur

Sammen er vi alle rollemodeller for et inkluderende samfunn der vi viser respekt for hverandre. Vi har som mål og har forpliktet oss til å skape et miljø der alle føler seg respektert, verdsatt og kan trives både privat og i arbeidslivet.

Canon Camera

En inkluderende arbeidsplass

Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes av at man opplever seg inkludert og likestilt gjennom hele arbeidsforholdet.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Et mer rettferdig samfunn for alle

Gjennom Kyosei forplikter vi oss som forretningspartner til å bidra til et mer rettferdig samfunn. Våre verdier som å bidra til et varmere samfunn og skape en mer inkludere og rettferdig verden er en sentral del av vår kultur og arv.

Canon Camera

Finn ut mer

Mangfold, likeverd og inkludering er sentrale og viktige områder i vårt bærekraftarbeid og støtter verdiene til selskapet vårt.
Vårt mål er å tilby muligheter for vekst, læring og utvikling knyttet til vårt fokus på å skape banebrytende teknologiske nyvinninger som hjelper bedrifter og samarbeidspartnere, og som gjør livet bedre for mennesker og samfunnet rundt oss.