City square at night

Tips til nattfotografering

Natt med EOS-kameraet

Ikke legg bort kameraet på slutten av dagen, natten gir en rekke muligheter til å fortsette med fotografering.
Det er noen nyttige teknikker og funksjoner som er dekket i denne veiledningen.

  • Vinterlandskaper
  • Portretter
  • Bylandskaper
  • Nattfotografering
  • Bruke filtre
  • Å se i svart/hvitt
  • Ta bilder i JPEG- og RAW-format

Kameraristing

Det kan være innlysende, men det første du vil legge merke til, er reduksjonen i lysnivå. Du kan gjøre kameraets digitale sensor mer følsom for lys, ved å øke ISO-verdien. Du kan også bruke stor blenderåpning for å øke mengden lys som når sensoren. Men du trenger nok å bruke lengre lukkertider for å få riktig eksponering.

Problemet med lengre lukkertider er kameraristing. Du kan ikke holde kameraet helt stille hvis du holder det i hendene dine. Lengre lukkertid endrer ikke mengden av kameraristing, men det kan øke sjansen for at det skjer. En lengre brennvidde øker også effekten av kameraristing, så et tips for nattfotografering er å bruke et objektiv med kort brennvidde – 18 mm eller 24 mm er bra.

Stativer

Uansett hvor hardt du prøver å stå stille, vil du svaie fra side til side, eller fremover og bakover. Et stødig stativ på et fast underlag vil tillate eksponeringstider på flere minutter uten kameraristing.

Den største risikoen for bevegelse med kameraet på et stativ er øyeblikket du trykker på lukkerknappen for å starte eksponeringen. Berøring av kameraet kan innebære en liten bevegelse. Dette kan ta et sekund eller to og kan påvirke eksponeringer på et par sekunder eller mer.

For å unngå dette kan du bruke den innebygde selvutløseren på EOS-kameraet. Dette gjør at eventuelle bevegelser fra trykk på lukkerknappen dempes før eksponeringen er utført. Forsinkelsen på 2 sekunder forsinkelse er ideell når du skal fotografere statiske motiver med kameraet på et stativ.

Ekstern utløser

Hvis du skal fotografere et motiv i bevegelse og trenger å utløse lukkeren på nøyaktig riktig øyeblikk, kan du bruke en ekstern utløser fra Canon. Utløseren har en kort kabel med en kontakt som kobles til den eksterne kontakten på kameraet. I den andre enden av kabelen er en liten enhet med en knapp. Trykk på knappen for å utløse kameraet uten fare for å bevege kameraet.

Speillås

Mange EOS-kameraer har en speillåsfunksjon som angis ved hjelp av en egendefinert funksjon. Speilet inne i kameraet gjenspeiler lys opp til søkeren. I begynnelsen av en eksponering svinger speilet opp for å la lyset slippe gjennom til sensoren på baksiden av kameraet. Men små vibrasjoner kan oppstå i kameraet når speilet treffer skumdempere på slutten av bevegelsen.

Med speillås vil et trykk på lukkerknappen heve speilet. Deretter kan du vente et sekund eller to på at vibrasjonene dempes, før du trykker på utløserknappen igjen for å utløse lukkeren.

Over til manuell modus

Nattmotiver kan være vanskelige å eksponere nøyaktig. Dette er delvis fordi det ofte vil være store områder av mørke i motivet, og delvis fordi forskjellige eksponeringer kan gi like gode resultater.

Ta først et bilde med den anbefalte eksponeringen. Nå kan du justere én av eksponeringsverdiene – vanligvis lukkerhastighet – og ta et nytt bilde for å se om dette gir et bedre bilde. På bare noen få bilder bør du få et bilde du liker. Ikke stopp nå. Fortsette å eksperimentere med ulike eksponeringer for å se om det er andre gode resultater.

Bulb-eksponeringer

På EOS kan du velge eksponeringstider på opptil 30 sekunder. Med Bulb-modusen (B) kan du ta mye lengre eksponeringer. Hvordan du angir B-modus varierer fra modell til modell, så se bruksanvisningen for nøyaktige detaljer.

Når du trykker på og holder nede lukkerknappen i B-modus, åpnes lukkeren og holdes åpen til du slipper knappen. En ekstern bryter gjør at du kan låse lukkeren åpen slik at du ikke må holde knappen trykket inn under den lange eksponeringen.

Med speillås vil et trykk på lukkerknappen heve speilet. Deretter kan du vente et sekund eller to på at vibrasjonene dempes, før du trykker på utløserknappen igjen for å utløse lukkeren.

Støyreduksjon

Lange eksponeringer kan øke støyen i et bilde. Dette bryter opp bildet og ødelegger detaljer. Alle de siste EOS-kameraene har en støyreduksjon ved lang eksponering som kan slås på i innstillingsmenyen.

Kameraet vil nå fjerne mye av støyen når det skriver bildet til minnekortet. Men dette tar kameraet like lang tid som den faktiske eksponeringen, så en to minutters eksponering vil ta ytterligere to minutter før du ser bildet på skjermen. Du vil ikke være i stand til å ta et nytt bilde i løpet av denne tiden.

Opptak i RAW-format anbefales for nattfotografering fordi det gir muligheter for mer justering av bildet når du bruker Canons Digital Photo Professional-programvare (DPP) enn det som er mulig med JPEG-filer. Da kan du også la støyreduksjon ved lang eksponering være slått av og heller bruke støyreduksjon i DPP.

Motiver

Nå forstår du teknikkene og trenger bare å velge belysning og motiver.

Skumringen rett etter solnedgang kan være veldig effektiv. Himmelen rundt horisonten er fortsatt lys, selv om solen ikke lenger er synlig. Når solen står lavt på himmelen, gir det mye varmere lys enn direkte sol, det er grunnen til at du ofte kan se fantastisk farger i skumringen. Lignende effekter er også synlig ved daggry, så hvis motivet er ikke i riktig posisjon for å dra nytte av skumringen, kan du prøv å stå opp tidlig og se om fotografering med solen på motsatt side er bedre.

I byer vil ofte lysene bli motivet. Eksperimenter med fotografere neonskilt, belysning og flombelyste bygninger. Ta bilder med forskjellige eksponeringer for å se alle mulige resultater. Fotografering umiddelbart etter en regnskyll dobler interessen når lys blir reflektert fra våte gater og i dammer.

Fyrverkeri gir også et flott motiv. Standardprosedyren er å angi en lang lukkerhastighet til å fange hele fyrverkeriet. Still inn kameraet til manuell modus (M), og velg en åpning mellom f/8 og f/16 og en lukkerhastighet mellom 5 og 10 sekunder. Lukkerhastigheten vil i stor grad være avhengig av hyppigheten av fyrverkeriet.

Selv om det er mulig at kameraet vil kunne bruke autofokus, er dette vanskelig i mørket, så det er best å stille objektivet til manuell (MF) og fokusere på noe samme avstand som fyrverkeri.