LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE
For Canon Mini Print Application

Sist oppdatert: 9. april 2019

VIKTIG – LES NØYE: Bruk av denne appen (som definert nedenfor) er underlagt lisensavtalen for sluttbrukere. Hvis du godtar disse vilkårene, klikker du på «Godta» nedenfor. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, klikker du på «Avslå» nedenfor og sletter denne appen umiddelbart fra enheten.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere («EULA») er en juridisk avtale mellom deg (enten en enkeltperson eller en enkeltbedrift) og Canon Europa N.V. som lisensgiver («lisensgiver» eller «Canon») av «Canon Mini Print Application» («appen») som kobles til Canon Zoemini Mini Photo Printer og Canon Zoemini Instant Camera Printer («skriveren»). «Du» eller «din» slik det brukes i denne publikasjonen betyr enkeltpersonen eller enkeltbedriften som har fått en lisens under denne lisensavtalen for sluttbrukere. Bruken av appen er underlagt bestemmelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere.

VED Å AKSEPTERE DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE APPEN ANERKJENNER OG GODTAR DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I Å BLI BUNDET AV ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I FØLGENDE: (1) DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE; (2) EVENTUELLE TREDJEPARTSLISENSER FOR RESPEKTIV TREDJEPARTSPROGRAMVARE SOM KAN BRUKES I ELLER MED APPEN SOM ER ANGITT NEDENFOR

VIDERE BEKREFTER DU AT DU ER MYNDIG I DIN JURISDIKSJON OG HAR LOV TIL Å GODTA VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE PÅ VEGNE AV DEG SELV. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE OG/ELLER IKKE HAR MYNDIGHET TIL Å GODTA VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE PÅ VEGNE AV SELSKAPET DITT, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUKE APPEN.

1. Mobilapplikasjon. Termen «app», slik den brukes i denne lisensavtalen for sluttbrukere, skal bety (i) programvareapplikasjonen som leveres av Canon under merkenavnet «Canon Mini Print Application» som du prøver å laste ned på Google Play™ -appbutikken drevet av Google Inc. («Google»), for lisensiert bruk med eller på en Android™-mobilenhet eller annen proprietær håndholdt Android-programvareplattform som du kjører på en trådløs håndholdt enhet, eller for lisensiert bruk med eller på en Apple®-mobilenhet eller annen proprietær håndholdt Apple-programvareplattform som du kjører på en trådløs håndholdt enhet (begge to, en «enhet») og (ii) enhver relatert elektronisk dokumentasjon for appen.

2. Lisensbevilgning. Canon gir deg en personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rettighet til å laste ned, installere og bruke appen på én enkelt enhet kontrollert av deg, og til å få tilgang til og bruke appen på en slik enhet i streng overensstemmelse med vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for oppdateringer eller tillegg til den opprinnelige appen levert av Canon, hvis slike oppdateringer eller tillegg leveres herunder. Men Canon og dets lisensgivere er ikke forpliktet til å levere oppdateringer eller tillegg til deg.

3. Begrensninger. Du skal ikke: (i) dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere, prøve å utlede kildekoden til eller dekryptere appen; (ii) foreta eventuelle endringer, tilpasninger, utvidelser, forbedringer, oversettelser eller utledet arbeid fra appen; (iii) bryte gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med din tilgang til eller bruk av appen; (iv) fjerne, endre eller dekke til eventuelle eierskapsmerknader (inkludert eventuelle merknader om opphavsrett eller varemerke) for Canon eller dets tilknyttede selskaper, partnere, leverandør eller lisensgivere av appen eller på annen måte dekke til eller endre appen; (v) installere, bruke eller tillate at appen finnes på mer enn én (1) enhet om gangen eller på annen mobilenhet eller datamaskin, såfremt du ikke laster ned appen på nytt og da får en ny lisens for hver nedlasting (denne begrensningen begrenser imidlertid ikke din rett til å installere appen på nytt på den spesifikke enhet den ble lastet ned); (vi) distribuere eller koble appen til flere enheter eller andre tjenester; (vii) gjøre appen tilgjengelig over et nettverk eller andre miljøer og dermed tillate tilgang til eller bruk av flere enheter eller brukere samtidig.

4. Brukergenerert innhold.

4.1 Alt innhold du sender eller laster opp via eller til appen i noen form eller medium, blir ansett som «brukergenerert innhold». Du fremstiller og garanterer at du har rett til å bruke og overføre eventuelt og alt brukergenerert innhold på appen fra enheten. Ved å generere, sende, legge ut eller poste, i enhver form eller medium, brukergenerert innhold via appen, gir du herved Canon, dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper, og tilknyttede mobilenhetsplattformer og tjenesteleverandører, og tredjeparter autorisert av Canon til å distribuere informasjonen skannet og lastet opp gjennom appen, en uttrykkelige, varig, ugjenkallelig, honorarfri, global og ikke-eksklusiv lisens til å tilpasse, endre, formatere, slette, oversette, overføre eller bruke all slik brukergenerert innhold, uten forpliktelse, varsling eller kompensasjon til deg, utelukkende for følgende: (1) utskrift av brukergenerert innhold på skriveren via appen og (2) deling av brukergenerert innhold via tredjepartsplattformer (som definert nedenfor). Denne lisensen er gitt til Canon, dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper og tilknyttede mobilenhetsplattformer, tjenesteleverandører og autoriserte tredjeparter med hensyn til bruk av slik brukergenerert innhold i forbindelse med tjenestene og eventuelle senere versjoner eller modifisering av disse. Canon har ikke eierskap i brukergenerert innhold.

4.2 Du er enig i, godtar og bekrefter at Canon, dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper og tilknyttede mobilenhetsplattformer og tjenesteleverandører, og tredjeparter autorisert av Canon til å distribuere informasjonen som sendes eller lastes opp gjennom appen, kan endre, tilpasse, reformatere og på annen måte endre eller benytte ditt brukergenererte innhold for å samsvare med standarder, protokoller, formater og krav som er kompatible med appen, for å skrive ut ditt brukergenererte innhold via skriveren eller dele ditt brukergenererte innhold med hensiktsmessige tredjepartsplattformer.

4.3 I tillegg til brukergenerert innhold, kan appen innhente visse andre typer informasjon. Denne informasjonen kan: (i) omfatte teknisk informasjon om enheten som appen brukes på, (ii) kreves for optimal ytelse fra appen og (iii) brukes i forbindelse med eventuell teknisk støtte tilbudt av Canon.

5. Merknad om åndsverksrettigheter. Appen og alle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, proprietære rettigheter deri (inkludert, men ikke begrenset til, kildekode, objektkode, bilder, fotografier, animasjoner, videoer, lydkilder, musikk, tekst og «appleter» som finnes i appen, men ekskludert eventuell tredjepartsprogramvare), det utskrevne tilhørende materialet og alle kopier av appen og alle åndsverksrettigheter deri (inkludert eventuelle og alle opphavsretter, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og publisitetsrettigheter), eies eller lisensiert av Canon, dets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere. Såfremt det ikke er uttrykkelig og entydig oppgitt her, har ikke du, og Canon gir deg ikke, noen uttrykte eller underforståtte rettigheter (verken indirekte, ved innsigelse eller annen juridisk teori) i eller til slike åndsverksrettigheter, og alle slike rettigheter beholdes av Canon, dets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere. Du erkjenner og samtykker i at du – og ikke Canon, Apple, Google eller noen annen plattform eller tjenesteleverandør av appen – alene skal være ansvar for granskingen, forsvaret, avregningen og innfrielse av krav eller sak vedrørende brudd på opphavsrettigheter, eller annen skade eller erstatning, som følge av din bruk av eller tilgang til appen.

6. Reservasjon av rettigheter.Canon og dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper og lisensgivere forbeholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i denne lisensavtalen for sluttbrukere.

7. Opphør. Denne lisensavtalen for sluttbrukere trer i kraft fra den datoen du bekrefter din aksept av denne lisensavtalen for sluttbrukere eller på andre måter bruker appen. Uten prejudise for eventuelle andre rettigheter for eventuell «leverandør» (som definert i avsnitt 9 nedenfor) eller som på annen måte er angitt her, skal denne lisensavtalen for sluttbrukere opphøre uten varsel hvis du ikke innfrir betingelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere. Du samtykker i og godtar denne betingelsen. Hvis det skulle skje, må du umiddelbart ødelegge alle kopier av appen, alt relaterte materialer og alle tilknyttede komponenter. Du kan si opp denne lisensavtalen for sluttbrukere ved å slette appen fra enheten.

8. Skrive ut dokumentasjon. Appen inneholder dokumentasjon som kun leveres i elektronisk form. Du kan skrive ut kopier av denne elektroniske dokumentasjonen. Du må reprodusere og inkluderer opphavsrettsmerknadene på alle tillatte kopier du lager av slik elektronisk dokumentasjon eller appen.

9. GARANTIFRASKRIVELSE

9.1 APPEN LEVERES «SOM DEN ER» UTEN GARANTI ELLER BETINGELSE AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISERTE GARANTIENE OG BETINGELSENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. HELE RISIKOEN RELATERT TIL KVALITETEN OG YTELSEN TIL APPEN LIGGER PÅ DEG. HVIS APPEN SKULLE VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, BÆRER DU ALLE KOSTNADER VED NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING. ENKELTE LAND ELLER JURIDISKE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, SÅ FRASKRIVELSEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER ETTER LAND ELLER JURISDIKSJON.

9.2 VERKEN CANON, DETS DATTERSELSKAPER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER, DETS LISENSGIVERE, GOOGLE, GOOGLES DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE, APPLE, APPLES DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE, ELLER NOEN AV CANONS TILKNYTTEDE MOBILENHETSPLATTFORMER ELLER TJENESTELEVERANDØRER (SAMLET KALT «LEVERANDØRER»), GARANTERER AT APPEN VIL (I) OPPFYLLE DINE KRAV, ELLER AT BRUKEN AV APPEN VIL FORLØPE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT; ELLER (II) VÆRE KOMPATIBEL ELLER INTEROPERABEL MED DIN ENHET ELLER EVENTUELL ANNEN MASKINVARE, PROGRAMVARE, UTSTYR ELLER ENHET SOM ER INSTALLERT PÅ ELLER BRUKT I FORBINDELSE MED DIN ENHET. VIDERE ERKJENNER DU AT KOMPATIBILITETS- OG INTEROPERABILITETSPROBLEMER KAN FØRE TIL AT YTELSEN TIL ENHETEN DIN AVTAR ELLER SVIKTER FULLSTENDIG, OG KAN FØRE TIL PERMANENT SKADE PÅ DIN ENHET, TAP AV DATAENE SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN OG KORRUPSJON AV PROGRAMVAREN OG FILENE SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN.DU ERKJENNER, GODTAR OG SAMTYKKER I AT INGEN LEVERANDØR (INKLUDERT TJENESTELEVERANDØRER FOR SENDETID ELLER TELEKOMMUNIKASJONSLEVERANDØRER) SKAL HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP SOM OPPSTÅR FRA ELLER SOM OPPSTÅR I SAMMENHENG MED KOMPATIBILITETS- ELLER INTEROPERABILITETSPROBLEMER.

9.3 SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL INGEN LEVERANDØR GARANTERE AT NOE INNHOLD DU LAGRER ELLER ÅPNER VIA APPEN IKKE ER GJENSTAND FOR UTILSIKTET SKADE, KORRUPSJON, TAP, ANGREP, VIRUS, INTERFERENS, HACKING, SIKKERHETSINNTRENGNING ELLER FJERNING I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, OG INGEN LEVERANDØR SKAL VÆRE ANSVARLIG, OG HVER LEVERANDØR FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR, FOR DETTE, HVIS SLIK SKADE, KORRUPSJON, TAP, ANGREP, VIRUS, INTERFERENS, HACKING, SIKKERHETSINNTRENGNING ELLER FJERNING FINNER STED.

9.4 ALT MATERIALE SOM LASTES OPP OG OVERFØRES FRA ENHETEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFES GJENNOM BRUK AV APPEN, ÅPNES ETTER EGET SKJØNN OG FOR EGEN RISIKO, OG DU VIL BLI ENEANSVARLIG FOR SKADER PÅ DIN ENHET ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV DIN BRUK AV APPEN. VIDERE ERKJENNER DU AT APPEN IKKE ER MENT ELLER EGNET FOR BRUK I ALLE SITUASJONER ELLER MILJØER HVOR SVIKT ELLER TIDSFORSINKELSER AV, ELLER FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I, INNHOLDET, DATAENE ELLER INFORMASJONEN SOM HENTES VIA APPEN, ER FORBUDT VED LOV ELLER FORSKRIFT.

10. IKKE ANSVAR FOR SKADER.

10.1 IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL EN LEVERANDØR VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG, HERUNDER, UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORRETNINGSMESSIG ELLER PERSONLIG OVERSKUDD, TAP AV FORRETNINGSMESSIG ELLER PERSONLIG INFORMASJON, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER ANDRE KOMPENSERENDE, TILFELDIGE, FØLGEBASERTE, STRAFFENDE, SPESIELLE KRAV ELLER STRAFFEERSTATNINGSKRAV SOM RESULTAT AV APPEN, BRUKEN AV APPEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE APPEN SELV OM NOEN ELLER ALLE AV LEVERANDØRENE ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, INKLUDERT SKADER SOM RESULTAT AV ELLER RELATERT TIL FØLGENDE:(I) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE SENDINGER, DATA, BRUKERGENERERT INNHOLD ELLER DIN ENHET; (II) SLETTING AV, KORRUPSJON AV ELLER UNNLATELSE Å LAGRE OG/ELLER SENDE ELLER MOTTA DINE SENDINGER, DATA, BRUKERGENERERT INNHOLD ELLER DIN ENHET SOM FØLGE AV DIN BRUK AV APPEN; (III) ERKLÆRINGER FRA ELLER ATFERD TIL EVENTUELLE TREDJEPARTER SOM FØLGE AV DIN BRUK AV APPEN, INKLUDERT DIN TILGANG TIL TREDJEPARTSTJENESTER; (IV) ETHVERT ANNET PROBLEM KNYTTET TIL APPEN.

10.2 DU GODTAR Å TA ALT ANSVAR FOR Å OPPNÅ DITT TILTENKTE RESULTAT OG FOR INSTALLERING, BRUK OG OPPNÅDDE RESULTATER FRA APPEN. ENKELTE LAND ELLER JURIDISKE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER FRASKRIVELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, PERSONSKADER ELLER DØDSFALL SOM FØLGE AV UAKTSOMHETEN TIL ENHVER LEVERANDØR HERUNDER, SÅ BEGRENSNINGENE ELLER FRASKRIVELSENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

11. Gjeldende lov / eksportrestriksjoner / samsvar med regler og forordninger.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere skal styres av lovene i England og Wales.

Du bekrefter herved at du ikke vil, heller ikke få din agent til å, direkte eller indirekte eksportere, videreeksportere, omlaste eller sende appen, eller noen av dens bestanddeler, eller relatert informasjon, medier eller app i strid med alle gjeldende eksportreguleringslover, forskrifter og reguleringer, inkludert, men ikke begrenset til, den amerikanske Export Administration Act av 1979 og eventuelle gjeldende nasjonale lover og forskrifter eller EU-lover og -forskrifter med endringer, og implementering av disse forskrifter, i den grad de er knyttet til aktivitetene som skal utføres under denne avtalen.

Du fremstiller og garanterer at du ikke er (i) i et land som er utsatt for et relatert offentlig handelsforbud, eller som er utpekt av relevante lands regjeringer som et «terroriststøttende» land, eller (ii) oppført på en amerikansk statlig liste over forbudte eller begrensede selskaper, blant annet det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte statsborgere eller det amerikanske handelsdepartementets liste over nektede personer eller enheter.

12. Andre bruksregler, begrensninger, forpliktelser, rettigheter og merknader relatert til mobilapplikasjonen.

12.1 Du erkjenner at (i) denne lisensavtalen for sluttbrukere er inngått utelukkende mellom deg og Canon, og ikke med Google, Apple eller eventuell plattform- eller tjenesteleverandør av appen, og (ii) Canon, ikke Google eller Apple, er eneansvarlig for appen og innholdet i den.Uten begrensning er din bruk av appen og tjenestene med en enhet underlagt bruksreglene etablert av Google eller Apple (avhengig av hvilke regler enheten er underlagt), inkludert, for en Android-enhet, de som er tilgjengelige på https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html eller på Google Play, eller for en Apple-enhet, vilkårene i Apple App Store®, vilkår og betingelser som er tilgjengelig på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, de gjeldende bestemmelsene er innlemmet heri med denne referansen.

12.2 Ikke i noe tilfelle skal Google, Googles datterselskaper eller tilknyttede selskaper eller lisensgivere, Apple, Apples datterselskaper eller tilknyttede selskaper eller lisensgivere, eller en plattform- eller tjenesteleverandører for appen (inkludert tjenesteleverandører for sendetid eller telekommunikasjonsleverandører) være ansvarlig for noe som helst krav fra deg eller eventuell tredjepart med hensyn til appen (inkludert salg og distribusjon av denne) eller din besittelse eller bruk av appen, inkludert, men ikke begrenset til, (i) eventuelle produkterstatningskrav; (ii) eventuelle påstander om at appen ikke overholder alle gjeldende juridiske eller lovbestemt krav; (iii) krav som oppstår under kundebeskyttelseslovverk eller lignende lovgivning.

12.3 Unntatt som angitt i denne paragrafen 12.3, er ingenting i denne lisensavtalen for sluttbrukere beregnet eller skal fortolkes for å gi eventuell person eller enkeltbedrift (andre enn begge parter i avtalen) noen rettigheter, fordeler eller rettsmidler av noe slag, eller for å skape eventuelle forpliktelser eller ansvarsområder for en part til en slik person. Uavhengig av ovennevnte erkjenner og samtykker du i at Apple og Apples datterselskaper er begunstiget tredjepart av denne lisensavtalen for sluttbrukere, og at ved godkjennelse av disse vilkår og betingelser får Apple rett (og vil anses som å ha akseptert retten) til å håndheve denne lisensavtalen for sluttbrukere mot deg som begunstiget tredjepart av den.

12.4 Google, Googles datterselskaper eller tilknyttede selskaper eller lisensgivere, Apple, Apples datterselskaper eller tilknyttede selskaper eller lisensgivere er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra deg eller andre eventuelle tredjeparter knyttet til appen, eller din besittelse eller bruk av appen, inkludert, men ikke begrenset til, (i) eventuelle produkterstatningskrav; (ii) eventuelle påstander om at appen ikke overholder alle gjeldende juridiske eller lovbestemt krav; (iii) krav som oppstår under kundebeskyttelseslovverk eller lignende lovgivning.

12.5 Datagebyrer kan gjelde for din bruk av appen. Canon er ikke ansvarlig for eventuelle mobilgebyrer eller -avgifter forbundet med din bruk av appen. Sjekk med mobiloperatøren din for å finne ut om eventuelle mobilkostnader gjelder for deg.

13. Skadesløsholdelse.

13.1 Du godtar å holde alle leverandører og deres respektive tjenestemenn, direktører, agenter og ansatte skadesløse for ethvert krav eller enhver fordring, inkludert eventuelle og alle tap, gjeld, krav, fordringer, skader, kostnader eller utgifter, rettskrav, søksmål, kjennelser, dommer, tilkjenninger av erstatning, fullbyrdelser og heftelser, inkludert advokatsalær og kostnader, om dette fremmes av tredjeparter eller på annen måte, på grunn av eller som følge av: (i) ditt brudd på noen fremstilling, garanti, bestemmelse eller forpliktelser angitt i denne lisensavtalen for sluttbrukere (eller andre brudd på din avtale med Canon på grunnlag av denne lisensavtalen for sluttbrukere); (ii) eventuell informasjon, brukergenerert innhold eller annet materiale overført, sendt inn eller gjort tilgjengelig av deg gjennom din enhet; (iii) ditt brudd på lover, eller ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert din overtredelse av eventuelle opphavsrettigheter eller andre rettighet til enhver person eller enhet.

13.2 Garanti om skadesløshet beskrevet i paragraf 13.1 over, overlever eventuelt opphør av denne lisensavtalen for sluttbrukere.

14. Personlige data

Canon samler automatisk inn og analyserer tekniske bruksdata fra enheten din for å gjøre driften av enheten din enklere. Du kan lese mer om hvilke data vi samler inn og hvordan vi bruker dem i de relevante delene av Canons retningslinjer for personvern for forbrukere (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO).

Vi bruker Google Analytics til å samle inn dine bruksdata. Du kan lese mer om Google Analytics på www.google.com/policies/privacy/partners,– se kapittelet «Hvordan Google bruker data når du bruker nettstedene eller appene til partnerne våre»,

15. Vilkår for tredjepartsprogramvare, merknader.

15.1 Visse deler av appen kan bruke eller inkludere tredjepartsprogramvare som er underlagt åpen kilde- og/eller tredjepartslisensvilkår («tredjepartsprogramvare»). Du erkjenner, godtar og samtykker i at din rett til å bruke tredjepartsprogramvare som en del av eller i forbindelse med enhver app, er underlagt og styrt av betingelsene og vilkårene i en åpen kilde- og/eller tredjepartslisens som gjelder for den aktuelle tredjepartsprogramvaren, inkludert, uten begrensning, eventuelle gjeldende erkjennelser, lisensvilkår og fraskrivelser deri. Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom betingelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere og vilkårene i slike åpen kilde- eller tredjepartslisenser med hensyn til din bruk av relevant tredjepartsprogramvare, skal vilkårene i en åpen kilde- og/eller tredjepartslisensen ha forrang.

15.2 Visse deler av appen lar deg koble appen til utvalgte plattformer som ikke eies eller drives av Canon, som vises i appen («tredjepartsplattformer») og som kan kreve at du logger inn på din egen konto på tredjepartsplattformen. Du erkjenner, godtar og samtykker i at Canon på ingen måte er ansvarlig for din egen konto på tredjepartsplattformen eller for eventuelle aktiviteter knyttet til din bruk av tredjepartsplattformene, inkludert, men ikke begrenset til, din pålogging på din egen konto på tredjepartsplattformen.

15.3 Deler av appen leveres med merknader og åpen kilde-lisenser fra fellesskap og tredjeparter som styrer bruken av disse delene, og eventuelle lisenser som gis i henhold til denne lisensavtalen for sluttbrukere, endrer ikke eventuelle rettigheter og plikter du kan ha under slike åpen kilde-lisenser, men garantifraskrivelsen og ansvarsbegrensningen i denne lisensavtalen for sluttbrukere skal gjelde for alle elementer i appen.

15.4 Android™, Google Play™ og relaterte varemerker, tjenestemerker, navn og logoer tilhører Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® og relaterte varemerker, tjenestemerker, navn og logoer tilhører Apple Inc.

15.6 Tredjepartsbetingelsene nedenfor er innlemmet heri og er blitt en del av disse lisensvilkårene:

Hvis du laster ned appen, anerkjenner og samtykker du også i følgende lisensavtaler:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

Videredistribusjon av kildekode må inneholde kunngjøring av opphavsrett ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

Videredistribusjon i binært format må gjengi ovennevnte opphavsrett, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

Verken navnet på GPUImage-rammeverket eller navnene på bidragsytere kan brukes til å promotere produkter avledet fra denne programvaren uten skriftlig tillatelse.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES FRA RETTIGHETSHAVERE OG BIDRAGSYTERE «SOM DEN ER», OG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET OG FOR ET SPESIELT FORMÅL AVSTÅS. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL OPPHAVSRETTSINNEHAVERE ELLER BIDRAGSYTERE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER OG/ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; DRIFTSAVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSRETTSLIG (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MAN ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Lisensiert i henhold til Apache-lisensen, versjon 2.0 («lisensen»); Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen.

Du kan skaffe deg en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre det kreves etter gjeldende lov eller der dette er skriftlig godtatt, blir programvaren som distribueres under lisensen, distribuert «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Glide
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

Videredistribusjon av kildekode må inneholde kunngjøring av opphavsrett ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

Videredistribusjon i binært format må gjengi ovennevnte opphavsrett, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV GOOGLE, INC. «SOM DEN ER», OG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET OG FOR ET SPESIELT FORMÅL AVSTÅS. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL GOOGLE, INC. ELLER BIDRAGSYTERE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER OG/ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; DRIFTSAVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSRETTSLIG (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MAN ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Meningene og konklusjoner som finnes i programvaren og dokumentasjonen, tilhører forfatterne, og må ikke oppfattes som en representasjon av offisielle retningslinjer, enten uttalt eller antydet, for Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisens for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Lisensiert i henhold til Apache-lisensen, versjon 2.0 («lisensen»); Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen. Du kan skaffe deg en kopi av lisensen på

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre det kreves etter gjeldende lov eller der dette er skriftlig godtatt, blir programvaren som distribueres under lisensen, distribuert «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisens for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Tillatelsen er herved gitt, kostnadsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler («programvaren»), til å omsette programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rett til å bruke, kopiere, endre, flette, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og til å tillate personer som programvaren leveres, til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne merknaden om tillatelse skal inngå i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETTEN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG ELLER ANNET, SOM FØLGE AV, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANNEN HANDLING I PROGRAMVAREN.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisens for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java og third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Ingen opphavsrett påkrevd på kildekoden til denne klassen. Kan brukes til ethvert formål, men se Unisys LZW-patent for begrensninger i bruk av den tilknyttede LZWEncoder-klassen. Videresend eventuelle korrigeringer til kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Lisens for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net-kvantiseringalgoritme av Anthony Dekker, 1994. Se «Kohonen neural networks for optimal colour quantization» i «Network: Computation in Neural Systems» Vol. 5 (1994) s. 351–367 for en diskusjon om algoritmen.

Enhver part som mottar en kopi av disse filene fra forfatteren, direkte eller indirekte, får, kostnadsfritt, en fullstendig og ubegrenset ugjenkallelig, global, innbetalt, honorarfri, ikke-eksklusiv rett og lisens til å omsette disse programvare- og dokumentasjonsfilene («programvaren»), inkludert, men ikke begrenset til, rett til å bruke, kopiere, endre, flette, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og til å tillate personer som mottar kopier fra slike parter, å gjøre dette, med eneste kravet at denne opphavsrettserklæringen forblir intakt.

SDWebImage
Copyright (c) 2009–2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT-lisens (MIT)

Tillatelsen er herved gitt, kostnadsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler («programvaren»), til å omsette programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rett til å bruke, kopiere, endre, flette, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og til å tillate personer som programvaren leveres, til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne merknaden om tillatelse skal inngå i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETTEN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG ELLER ANNET, SOM FØLGE AV, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANNEN HANDLING I PROGRAMVAREN.

Facebook iOS SDK
Copyright (c) 2014–nå, Facebook, Inc. Med enerett.

Du gis herved en ikke-eksklusiv, global, honorarfri lisens til å bruke, kopiere, endre og distribuere denne programvaren i kildekodeform eller binær form for bruk i forbindelse med nettjenester og API-er levert av Facebook.

Som med all programvare som integreres med Facebook-plattformen, er din bruk av denne programvaren underlagt Facebook Developer Principles and Policies (http://developers.facebook.com/policy/). Denne merknaden om opphavsrett skal inngå i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETTEN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG ELLER ANNET, SOM FØLGE AV, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANNEN HANDLING I PROGRAMVAREN.

Facebook Android SDK
Copyright (c) 2014–nå, Facebook, Inc. Med enerett.

Du gis herved en ikke-eksklusiv, global, honorarfri lisens til å bruke, kopiere, endre og distribuere denne programvaren i kildekodeform eller binær form for bruk i forbindelse med nettjenester og API-er levert av Facebook.

Som med all programvare som integreres med Facebook-plattformen, er din bruk av denne programvaren underlagt Facebook Developer Principles and Policies (http://developers.facebook.com/policy/). Denne merknaden om opphavsrett skal inngå i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETTEN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG ELLER ANNET, SOM FØLGE AV, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANNEN HANDLING I PROGRAMVAREN.

Google Disk SDK
Copyright (c) Google (ukjent år)

Lisensiert i henhold til Apache-lisensen, versjon 2.0 («lisensen»); Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen.

Du kan skaffe deg en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre det kreves etter gjeldende lov eller der dette er skriftlig godtatt, blir programvaren som distribueres under lisensen, distribuert «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Lisensiert i henhold til Apache-lisensen, versjon 2.0 («lisensen»); Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen.

Du kan skaffe deg en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre det kreves etter gjeldende lov eller der dette er skriftlig godtatt, blir programvaren som distribueres under lisensen, distribuert «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Dropbox SDK-Java
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-lisens (MIT)

Tillatelsen er herved gitt, kostnadsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler («programvaren»), til å omsette programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rett til å bruke, kopiere, endre, flette, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og til å tillate personer som programvaren leveres, til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne merknaden om tillatelse skal inngå i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETTEN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG ELLER ANNET, SOM FØLGE AV, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANNEN HANDLING I PROGRAMVAREN.

Dropbox SDK-Obj-C
Copyright (c) 2015–2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-lisens (MIT)

Tillatelsen er herved gitt, kostnadsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler («programvaren»), til å omsette programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rett til å bruke, kopiere, endre, flette, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og til å tillate personer som programvaren leveres, til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne merknaden om tillatelse skal inngå i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETTEN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG ELLER ANNET, SOM FØLGE AV, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANNEN HANDLING I PROGRAMVAREN.

ZipArchive
Copyright (c) 2010–2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT-lisens (MIT)

Tillatelsen er herved gitt, kostnadsfritt, til enhver person som får en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler («programvaren»), til å omsette programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rett til å bruke, kopiere, endre, flette, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og til å tillate personer som programvaren leveres, til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne merknaden om tillatelse skal inngå i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER INNEHAVERE AV OPPHAVSRETTEN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG ELLER ANNET, SOM FØLGE AV, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANNEN HANDLING I PROGRAMVAREN.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Lisensiert i henhold til Apache-lisensen, versjon 2.0 («lisensen»); Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen.

Du kan skaffe deg en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Med mindre det kreves etter gjeldende lov eller der dette er skriftlig godtatt, blir programvaren som distribueres under lisensen, distribuert «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google (ukjent år)

Lisensiert i henhold til Apache-lisensen, versjon 2.0 («lisensen»); Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen.

Du kan skaffe deg en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Med mindre det kreves etter gjeldende lov eller der dette er skriftlig godtatt, blir programvaren som distribueres under lisensen, distribuert «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Protobuf.framework
Copyright 2014, Google Inc. Med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

* Videredistribusjon av kildekode må inneholde kunngjøring av opphavsrett ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Videredistribusjon i binært format må gjengi ovennevnte opphavsrett, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

* Verken navnet på forfatteren eller navnene på bidragsytere kan brukes til å promotere produkter avledet fra denne programvaren uten skriftlig tillatelse.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES FRA RETTIGHETSHAVERE OG BIDRAGSYTERE «SOM DEN ER», OG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET OG FOR ET SPESIELT FORMÅL AVSTÅS. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL OPPHAVSRETTSEIER ELLER BIDRAGSYTERE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER OG/ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; DRIFTSAVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV ANSVAR, ENTEN PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSRETTSLIG (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MAN ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

android.support.v4
Copyright (c) Google (ukjent år)

Lisensiert i henhold til Apache-lisensen, versjon 2.0 («lisensen»); Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen.

Du kan skaffe deg en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Med mindre det kreves etter gjeldende lov eller der dette er skriftlig godtatt, blir programvaren som distribueres under lisensen, distribuert «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Kotlin-web-site
Copyright ukjent

Lisensiert i henhold til Apache-lisensen, versjon 2.0 («lisensen»); Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen.

Du kan skaffe deg en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Med mindre det kreves etter gjeldende lov eller der dette er skriftlig godtatt, blir programvaren som distribueres under lisensen, distribuert «SOM DEN ER», UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV brukes i programmer under følgende lisens: Lisensavtale for Open Source Computer Vision Library (BSD-lisens med tre klausuler)

Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt under forutsetning av at følgende vilkår er oppfylt:

* Redistribusjoner av kildekode må beholde opphavsrettmerknaden ovenfor, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Redistribusjoner i binær form må reprodusere opphavsrettmerknaden ovenfor, denne listen med vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annen materiell som leveres med distribusjonen.

* Verken navnene på opphavsrettinnehaverne eller navnene på bidragsyterne kan brukes til å godkjenne eller promotere produkter som er utledet av denne programvaren, uten spesifikk skriftlig forhåndstillatelse.

Denne programvaren leveres av opphavsrettinnehaverne og bidragsyterne “som den er”, og alle uttrykte eller underforståtte garantier, herunder, uten begrensning, de underforståtte garantiene om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, fraskrives. Ikke under noen omstendigheter skal opphavsrettinnehaverne eller bidragsyterne holdes ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, eksemplariske eller konsekvensmessige skader (herunder, uten begrensning, anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester, tap av bruk, data eller inntjening, eller forretningsavbrudd) uansett årsak og ansvarsteori, om det er kontraktsfestet, objektivt ansvar eller forvoldt skade (herunder uaktsomhet eller på annen måte) som måtte oppstå som et resultat av bruken av denne programvaren, selv om det forelå informasjon om muligheten for slik skade.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Lisensiert under Apache-lisensen versjon 2.0 (“Lisensen”). Du kan ikke bruke denne filen på annen måte enn i samsvar med lisensen.

Du finner en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Hvis ikke annet er påkrevd etter gjeldende lovgivning eller er avtalt skriftlig, distribueres programvare under lisensen “SOM DEN ER” UTEN GARANTIER Eller VILKÅR AV NOE SLAG, verken uttrykte eller underforståtte. Se lisensen for å finne det bestemte språket som styrer tillatelser og begrensninger under lisensen.

16. Diverse. Denne lisensavtalen for sluttbrukere, inkludert dokumenter innlemmet heri gjennom referanse, utgjør hele avtalen mellom deg og Canon knyttet til appen; (i) erstatter alle tidligere eller samtidig muntlig eller skriftlig kommunikasjon, forslag og representasjoner med hensyn til dette emnet; (ii) har forrang over eventuelle motstridende eller ekstra vilkår for eventuelle erkjennelser eller lignende kommunikasjon mellom partene i løpet av varigheten til denne lisensavtalen for sluttbrukere. Hvis noen av vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere viser seg å være ugyldig, skal alle andre bestemmelser forbli gyldige, med mindre en slik gyldighet vil forhindre formålet med denne lisensavtalen for sluttbrukere, og denne lisensavtalen for sluttbrukere skal håndheves i så stor grad som er tillatt i henhold til gjeldende lov. Ingen endringer av denne lisensen er bindende, med mindre de er skriftlige og signert av en behørig autorisert representant for hver av partene. Denne lisensen er bindende for og skal være til fordel for arvinger, etterfølgere og tillatte tilordninger for begge parter i avtalen. Hvis en av partene ikke utøver en rettighet som følge av et brudd på bestemmelsene i denne lisensavtalen for sluttbrukere av den andre parten, skal dette ikke bli ansett som en fraskrivelse av rettigheter relatert til et etterfølgende brudd på en slik bestemmelse eller eventuelle andre rettigheter ifølge denne bestemmelse.

© 2019 Canon Europa N.V., Nederland. Med enerett.