Fleksibelt arbeid forbedret datasikkerheten

Blog

Fleksibelt arbeid har faktisk forbedret datasikkerheten din

Quentyn Tayler
Quentyn Tayler

Director of Information Security at Canon EMEA


Et globalt skifte i måten vi jobber på utløste også et umiddelbart behov for omfattende digitalisering. Det aller viktigste var å få ting til å fungere så raskt som mulig. Faktorer som kompatibilitet og funksjonalitet, kom i andre rekke. Nå som fleksibelt arbeid er blitt mye mer vanlig og vi igjen har tid til å tenke på sikkerheten for både bedriftsdata og kundedata, kan vi se på hvordan fleksible arbeidsmåter faktisk har forbedret sikkerheten din.

1) Desentralisering har gitt enkelhet

Det å skulle få på plass en desentralisert løsning i full fart føles en smule kaotisk, men den raske omveltningen i hvor vi jobber, har allerede gitt deg noen fordeler, selv om du kanskje ikke er klar over det.

Den meste fremtredende fordelen er styrket sikkerhet som følge av at teamet ditt er spredt på flere steder. Enkelthendelser som påvirker informasjonsflyten, for eksempel en brann på kontoret som fører til nedstenging av hovedkontoret, eller trafikkproblemer som gjør at en sentral beslutningstaker ikke er tilgjengelig i et avgjørende øyeblikk, har redusert infrastrukturrisikoen din betraktelig.

Du øker faktisk informasjonsflyten. Ved å tilpasse systemene slik at de ansatte kan jobbe hvor som helst, reduserer du avhengigheten av sentrale lokasjoner og tilhørende informasjonslagring. Du åpner også opp for jobbing i flere tidssoner, noe som gir mulighet for døgnkontinuerlig overvåking.

Det er på tide å innse at en minimalisering av risikoarealet ikke nødvendigvis utgjør en proporsjonal reduksjon i selve risikoen. Det desentraliseringen virkelig tydeliggjør er at det er håndteringen av risiko som virkelig teller.

2) Den økende bruken av skytjenester har gitt strengere sikkerhetstiltak

Det enorme digitaliseringsskiftet har ført til en betydelig økning i bruken av skytjenester, og følgelig store forbedringer i sikkerheten for å motvirke risikoen for at teamene dine logger på fra uklarerte nettverk. Det har utvilsomt vært en krevende jobb for IT-avdelingen, men fordelene det gir kan ikke undervurderes.

Den tvungne oppskaleringen av sikkerheten har allerede betalt seg – og enda bedre – du er nå svært godt rustet for at det skal lønne seg fremover også.

Problemene du kanskje hadde med å få e-posten ut i skyen, er nå et tilbakelagt stadium. Du har nå tilgang til sikkerhetstiltak som tofaktor-autentisering, og du har fjernet komplekse infrastrukturkrav med VPN inn til kontornettverket og deretter ut igjen for å få tilgang til skytjenester. I stedet for at hver enkelt app du bruker, må autentisere seg, har du også her forenklet prosessen slik at den godtar én enkelt autentisering. Det gir deg mye bedre innblikk i hvordan og hvor ansattes kontoer brukes, slik at du enkelt kan identifisere og løse eventuelle sikkerhetsbrudd som oppstår.

Men fordelene er ikke kun på sikkerhetsområdet. Når alle systemene dine plasseres i skyen, oppdager du kanskje at du trenger mindre fysisk kontorplass i tillegg til mindre datasenterplass.

3) Videokonferanse er en stor hindring for angripere

Noe vi alle har sett som et resultat av dette globale skiftet til fleksibelt arbeid, er den enorme økningen i bruken av videokonferansetjenester. Selv om mange av disse tjenestene har eksistert i mange år, har vi aldri sett en så vidstrakt bruk som de siste månedene. Sett fra et sikkerhetsperspektiv betyr det at angripere hittil ikke har hatt særlige fokus på slike tjenester.

Det er fremdeles relativt uvanlig at angripere genererer dynamisk tilpasset videoinnhold – det er faktisk ganske vanskelig for angripere å finne et inngangspunkt. Mens det kan være forholdsvis enkelt å forfalske en e-post eller stemme, vil arbeidet som kreves for å utføre et angrep i en direkte videokonferanse være svært krevende. Så selv om ingen system som er koblet til Internett, kan regnes som fullstendig sikkert, er det per i dag en klar fordel å bruke videokonferanse som arbeidsverktøy.

Men du må som alltid være på vakt. Bedre teknologier betyr også bedre muligheter for angripere.

Du kan betrakte fjernarbeid som en sikkerhetsrisiko eller en sikkerhetsfordel. Det handler til syvende og sist alltid om måten du velger å håndtere ting på. Desentralisering trenger ikke bety kaos. Få på plass en tydelig struktur for informasjonsflyt, hendelsesrapportering, kommandolinje og, kanskje spesielt viktig, delegering i kommandolinjen. Den digitale utviklingen har virkelig skutt fart det siste året og med noen få praktiske steg kan du enkelt holde tritt.

Kan barna dine være en trussel for datasikkerheten? Vi gir deg svaret og tar opp andre problemstillinger til datasikkerhet på hjemmekontoret.

SIKKERHET

Kan barna dine være en trussel for datasikkerheten? Vi gir deg svaret og tar opp andre problemstillinger til datasikkerhet på hjemmekontoret.