Artikler

Forretningsinformasjon er mission-critical

De fleste forretningsprosesser involverer informasjonshåndtering eller er drevet av informasjonen i seg selv. Utviklingen innen informasjonshåndtering beveger seg mot stadig høyere krav til tilgjengelighet og innsikt i forretningsinformasjon. Analyse av selskapets innhold blir i større og større grad gjeldende for å få innsikt og beslutningsunderlag. Enterprise Content Management (ECM) systemer blir i dag vurdert til å være forretningskritisk fordi det er her mye vital forretningsinformasjon ligger.


ECM plattformer forvalter vital forretningsinformasjon

De fleste forretningsprosesser involverer informasjonshåndtering eller er drevet av informasjonen i seg selv. Utviklingen innen informasjonshåndtering beveger seg mot stadig høyere krav til tilgjengelighet og innsikt i forretningsinformasjon. Analyse av selskapets innhold blir i større og større grad gjeldende for å få innsikt og beslutningsunderlag. Enterprise Content Management (ECM) systemer blir i dag vurdert til å være forretningskritisk fordi det er her mye vital forretningsinformasjon ligger. Når vi legger til applikasjoner som analyserer innholdet kan vi sammenligne informasjonen med regler og terskelverdier og oppdage uvanlig atferd eller trender. Da kan innholdet i informasjonen vi forvalter bli viktig beslutningsinformasjon.


ECM løsninger må støtte mobilitet og samhandling

Mobile plattformer og skytjenester er begge drivere for endring innen ECM løsninger. Som forbrukere er vi vant med å være tilgjengelige og ha tilgang til informasjon og underholdning umiddelbart uansett hvor vi befinner oss, og dette trekker vi med oss inn i arbeidslivet. Mobil tilgang gir oss mulighet til å jobbe med innhold, samhandle bedre og gjennomføre arbeidsoppgaver mens vi er på farten. De fleste mener at ECM løsninger vil være en sentral for all informasjonslagring og plattform for informasjonsdeling på tvers av hele organisasjonen.

Det viktige ved valg av løsninger for å håndtere organisasjonens dokumenter og innhold er at løsningen bygger på en fleksibel plattform. Den må også utvikles i takt med teknologien ellers. På den måten kan man utnytte ECM plattformen til flere oppgaver i flere avdelinger i organisasjonen. Man må kunne ta i bruk ny teknologi og koble den opp mot den samme plattformen.


Krever endringsledelse

De største utfordringene for de som implementerer ECM systemer i organisasjonen er å få brukerne til å adoptere løsningen og endre måten de jobber på, og å konsolidere flere lagringskilder. Mange fortsetter å jobbe som før og lagrer informasjon i flere kilder. På denne måten får ikke organisasjonen full effekt av investeringen. Derfor kan det være effektfullt å få med seg organisasjonens brukere på endringsprosjektet og la dem ha eierskap til prosjektet. Investering i ECM systemer krever at man også gjennomgår endring i forretningsprosessene som berøres og endrer atferd.

  1. AIIM 2016 ‘’Information Management in 2016 and Beyond’’