Bedriftstransformasjon

Smartere dataregistrering: nøkkelen til enklere informasjonsstyring

Reduser ineffektivitet og legg til rette for endring.

Se / last ned veiledning

Woman with brown hair and wearing a yellow top carries paper in both hands

Kaotisk informasjonsstyring

Informasjon er viktig i dagens forretningsliv. Den ligger til grunn for styrets avgjørelser. Den hjelper CFO-er med å forutsi årets fortjeneste. Informasjonen gjør det mulig for ledelsen å oppdage problemer i tide. Selv om alle bedrifter har ambisjoner om å bli mer «datastyrte» og «innsiktsdrevne», er mange hemmet av problemer med å administrere informasjonen som strømmer inn og ut av organisasjonen deres. Nesten hver fjerde bedrift (23 %) beskriver faktisk styringen av inngående informasjon som “kaotisk”1. Det som er verre, er at 34 % sier at dårlig informasjonsstyring gjør organisasjonen sårbar i eventuelle rettstvister2.

Hvorfor er det så utfordrende å administrere informasjonen? Først og fremst er det på grunn av den store mengden informasjon dagens bedrifter må håndtere. Dataeksplosjonen er reell3: i 2010 ble det produsert to zettabyte (eller to milliarder terabyte) data verden over. Det anslåtte tallet for 2020 er 50,5 zettabyte, og innen 2025 regner man med at dette vil ha økt til 175 zettabyte. De tradisjonelle metodene for å administrere informasjon på, er ikke lenger tilstrekkelig. Men hvordan kan bedriftene lette på denne enorme belastningen? En av de enkleste måtene er å se på det første trinnet – hvordan data blir innhentet.

Dataregistrering: stadig under utvikling

Før datamaskinen skjedde naturlig nok all innhenting av informasjon manuelt. Dokumenter som fakturaer, søknader og kundekommunikasjon kom via post. Den papirbaserte informasjonen ble åpnet, lest og arkivert, og de ansatte brukte tid på å registrere i logger og regnskap.

Siden den elektroniske databehandlingen tok over, har dataregistreringen blitt digitalisert, og ansatte har gått over til å føre inn informasjon i regneark og digitale maler. Likevel mottar bedriftene fortsatt informasjon i flere formater, fra fysisk papir til PDF-filer. Denne delvise digitaliseringen, eller hybridmiljøet, bidrar til kompleksiteten ved informasjonsstyringen i dagens bedrifter.

Ansatte bærer hovedtyngden av denne utfordringen og bruker verdifull tid på å kopiere informasjon fra fysiske dokumenter til digitale maler ved å skanne dem, for å arkivere digitale lagringsmedier. Selv data fra dokumenter som allerede er digitale, for eksempel PDF-filer, må den ofte overføres manuelt til de riktige malene for videre behandling. Disse svært krevende arbeidsflytene bidrar i stor grad til å øke ineffektiviteten i hele bedriften.

En veiledning for bedre informasjonsstyring

Finn ut hvordan dere kan håndtere dataene bedre, og optimalisere innhenting og behandling av dokumenter

Se / last ned veiledning

Woman sits on blue chair in front of a plant and talks to two people

Slik øker man effektiviteten

IT-avdelinger spiller en viktig rolle når det gjelder å løse dette problemet. En av de grunnleggende måtene å gjøre dette på, er å vurdere hvordan data innhentes i organisasjonen. Hvordan kan arbeidsflytene i bedriften tilpasses et eksisterende hybrid arbeidsmiljø? Alle bedrifter beveger seg mot en stadig mer digitalisert fremtid. Derfor bør fokuset være på å standardisere informasjon til sentraliserte digitale formater som gir mer verdi for bedriften.

Heldigvis eliminerer den avanserte teknologien innsamlingsbehovet for manuell inntasting og overføring av data.

Intelligent utvinning

Fremskritt innen teknologi for kunstig intelligens og uthenting av data – for eksempel optisk tegngjenkjenning (OCR) for å registrere skriftlig informasjon i strukturerte og ustrukturerte formater – gjør det mulig å innhente verdi fra alle typer dokumenter. Uansett om det er et digitalt eller fysisk dokument, kan avanserte registreringsløsninger innhente innhold fra et hvilket som helst dokument og gjøre det om til data som er klart til bruk.

Denne prosessen gjør det også mye enklere å finne informasjon i disse dokumentene, siden dataene kan indekseres. Ved å gjøre at disse dataene lettere tilgjengelig ved å innhente og behandle, åpner registreringsløsningene opp for andre muligheter, for eksempel enklere dokumentanalyse og sikrere lagring. Hvis informasjonen i et dokument er kodemerket eller indeksert, blir det enklere å bruke regler for sikkerhet og samsvarskrav for lagring av disse dokumentene.

Ved automatisk uthenting av data fra dokumenter i flere ulike formater kan intelligente registreringsløsninger drastisk redusere tiden de ansatte bruker på manuelle administrasjonsoppgaver som dataregistrering.

På tide med en endring

Ansatte anslår at de kaster bort rundt en fjerdedel av dagen på administrasjonsoppgaver4. Alle organisasjoner bør være interessert i å heller bruke denne tiden til verdiskapende aktiviteter. Ineffektivitet er fortsatt et svært vanlig problem i dagens bedrifter, men det finnes enkle måter å motarbeide dette på, og smartere informasjonsstyring et viktig element.

For IT-team som vurderer hva de skal investere i, er den beste metoden å identifisere dokumentintensive avdelinger som bruker mye tid på å registrere og behandle data. I slike avdelinger kan investering i bedre teknologi rettet mot dokumenthåndtering og automatisering gi bedriften en reell verdi ved at man oppnår raskere behandling, lavere driftskostnader og økt sikkerhet, som igjen fører til generelle effektivitetsforbedringer.

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut hvordan man kan kutte ned på dataregistrering

SNAKK MED OSS