THINK Guides

Disse innsiktsveiledningene analyserer de raskt voksende retail-, design- og emballasjemarkedene og hvordan utskriftsleverandører kan bli en del av disse.

Hvordan endres retailmarkedet, og hvilke muligheter skaper det for utskriftsbransjen?

Denne veiledningen ser på det nåværende retailmarkedet og hvordan det endres raskt. Den ser på nyskapningene som ligger an til å endre hvordan vi kjøper, hvilken rolle utskriftsbransjen har. Hvordan leverandører av utskriftstjenester kan finne sin plass i det moderne dynamiske, lønnsomme retailmarkedet i rask endring.
Veiledningen inneholder:

 • Salgets evolusjon
 • Forbrukerpsykologi
 • Tilkoblede forbrukere
 • Innovasjon
 • Hvor man finner muligheter for utskrift (tradisjonelle butikker, utskrift, reklame, annonsering)
Think Retail

Hvordan endres emballasjemarkedet, og hvilke muligheter skaper det for utskriftsbransjen?

Denne veiledningen undersøker emballasjebransjens nye rolle i markedsføringsprosessen, og hvordan forhandler- og forbrukermarkedets utvikling former den. Den tar for seg både nåtiden og fremtiden til emballasjebransjen for forbrukere og merkevarer. Den europeiske emballasjebransjen har aldri vært så dynamisk, fra effekten av demografiske endringer til økonomisk, miljømessig og sosial påvirkning.
Veiledningen inneholder:

 • Emballasjens utvikling
 • Forbrukerperspektiv
 • Merkevare- og forhandlerperspektiver
 • Skrivernes muligheter
Think Packaging

På hvilke måter er den kreative næringen i endring, og hvilke muligheter skaper det for utskriftsbransjen?

Denne veiledningen tar for seg hva den kreative næringen har oppnådd i Europa og hvilke trender som er formskapende og toneangivende for vekst av næringen. Den tar også for seg hvordan leverandører av utskriftstjenester (PSP-er) kan nyttiggjøre seg av denne næringen, og hvordan de kan samarbeid om å skape nye muligheter og løsninger ved hjelp av utskriftsløsninger.
Veiledningen inneholder:

 • Den kreative næringen i dag
 • Forbrukerperspektiv
 • Tanker om fremtiden
 • Skrivernes muligheter
Think Creative

Hvordan påvirkes arkitektur-, ingeniør- og byggebransjen av lovgivning, miljøvennlighet og teknologi? Og hva betyr dette for trykking?

Byggebransjen som helhet formes av noen av verdens største trender og bevegelser. Denne veiledningen vil se på gjeldende status for bygningsdesign og byggeplasser og hvordan disse påvirkes av de seneste endringene innen lovgivning og teknologi. Den vil ta for seg hvordan metodene og prosessene som brukes av arkitektur-, ingeniør- og byggebransjen blir omdefinert ved overgangen til digitale prosesser og endringer i tilgjengelig teknologi. Den vil også ta for seg hvordan denne overgangen kan låse opp betydelige muligheter for utskriftsleverandører.
Veiledningen inneholder:

 • Overgangen til digitalt
 • En smartere revolusjon
 • Global vekst
 • Trykking i en moderne bygningsdesign og -konstruksjon
Think Build

Hvordan påvirkes arkitektur-, ingeniør- og byggebransjen av lovgivning, miljøvennlighet og teknologi? Og hva betyr dette for trykking?

Think Décor ser på trendene som for tiden former den europeiske innredningsbransjen, og hvordan varemerker og forbrukere bidrar til å definere veksten i denne bransjen. Think Décor ser på nåtidens og fremtidens landskap i tillegg til å belyse hvordan leverandører av printtjenester kan utnytte dette varierte markedet ved hjelp av printløsninger som en måte å skape en fullstendig skreddersydd opplevelse på.
Veiledningen inneholder:

 • Innredning i dag
 • Innredning i morgen
 • Lage opplevelser ved hjelp av sensorisk markedsføring
 • Nye trender innenfor utskrift
 • Innredningsdesign
 • Nyskapningens fremtid
 • 3D-utskrift
Think Décor

Hvordan former personlig tilpasning utskriftsbransjen, hvilke nøkkelbransjer påvirkes av denne trenden, og hvilke markedsmuligheter finnes for leverandører av utskriftstjenester?

Byggebransjen som helhet formes av noen av verdens største trender og bevegelser. Denne veiledningen vil se på gjeldende status for bygningsdesign og byggeplasser og hvordan disse påvirkes av de seneste endringene innen lovgivning og teknologi. Den vil ta for seg hvordan metodene og prosessene som brukes av arkitektur-, ingeniør- og byggebransjen blir omdefinert ved overgangen til digitale prosesser og endringer i tilgjengelig teknologi. Den vil også ta for seg hvordan denne overgangen kan låse opp betydelige muligheter for utskriftsleverandører.
Veiledningen inneholder:

 • Fordelene ved personlig tilpasning – og hvorfor
 • Trender og programmer som former veksten
 • Personlig tilpasning og avkastning
 • Personlig tilpasning og egendefinering
 • Personlig tilpasning og digital utskrift
 • Fremtiden for utskrift og personlig tilpasning
Think Personal