Canon Kontrakt - full kontroll på avtaler

Få full oversikt og kontroll på alle avtaler som blir håndtert i bedriften gjennom en enkel, skybasert løsning for kontraktshåndtering

GettyImage-IT&Office_Small-Office_Master

Automatisk varsling og arbeidsflyt sørger for at forfallsdatoer, reforhandlinger og annen kritisk informasjon knyttet til avtalene blir håndtert riktig, og reduserer risikoen for ekstra kostnader ved forfallsdato. Sorter, grupper og søk opp avtaler på dine gitte parametere, for eksempel reforhandlingsdato, geografi, motpart eller kontraktseier.

Bli med på webinar og hør mer om hvordan vi kan hjelpe med:

  • Standard løsning for arkivering og gjenfinning av kontrakter
  • Varsling av utløp eller reforhandling av avtaler
  • Effektiv lagring og gjenfinning av kontrakter
  • Tilgangskontroll og sikker oppbevaring/GDPR

Explore further

Ønsker du å vite mer om våre tjenester?