Webinar

Automatiser behandling av tolldokumenter

Å forenkle og digitalisere virksomhetskritiske prosesser og oppgaver blir stadig mer relevant.

Arkivering av tolldokumenter fra speditørene er ofte knyttet til en manuell prosess og ender opp i arkivering på papir i permer, i en mappestruktur på en PC/Server eller i en innboks i mailsystemet. Med 5 års oppbevaringskrav er dette ofte en stor utfordring. I tillegg har det etter omleggingen i 2017 blitt mer arbeid i forhold til kontroll av tolldeklarasjoner mot deklarasjonsoversikten og beregning av korrekt innførselsmoms.

Denne prosessen kan vi i stor grad automatisere og opprette digitalt mottak og arkivering av tolldeklarasjonene som sendes fra speditørene. Automatisk kontroll og avstemming mot deklarasjonsoversikten er også en automatisk prosess, hvor vi lager en ferdig rapport i Excel format. Tiden man sparer ved å automatisere dette er betydelig.

Vi forteller om hvordan man kan forenkle automatisk mottak, digital arkivering og avstemming av tolldokumenter. Vel møtt til webinar hvor vi presenterer en enkel og effektiv løsning for digital håndtering av tolldokumenter.