Vilkår og betingelser for tilbakebetaling for Canon Cinema Lens Reward

1. ARRANGØREN

Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland.


2. KAMPANJEPRODUKTER, KAMPANJEPERIODE OG DELTAKERE


2.1. Alle deltakere må være 18 år eller eldre og være bosatt i EØS, Sveits eller Storbritannia (EØS)(«deltaker»).


2.2 Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene.


2.3. Denne kampanjen er bare tilgjengelig for deltakere:


a. Som allerede eier et produkt som er kategorisert som Canon Professional Equipment («kvalifisert produkt»), du finner en fullstendig liste over alle kvalifiserte produkter i slutten av disse vilkårene og betingelsene i Tabell 1: Kvalifiserte produkter som deltakerne må eie, og


b. Må kjøpe noen av kampanjeproduktene i slutten av disse vilkårene og betingelse i Tabell 2: Kampanjeprodukter («Kampanjeprodukter») fra en forhandler innenfor området (som definert i 2.4) fra 1. juli 2021 til 31.12.2021, inkludert («Kampanjeperiode»).


2.4. Alle kampanjeprodukter må kjøpes fra forhandlere i følgende land: Andorra, Østerrike, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, Finland, Italia, Norge, Portugal, Irland, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Liechtenstein, Luxemburg og Monaco, eller fra en Internett-butikk med et domene eller en registrert adresse i et av landene som er oppført ovenfor («området»), og må ha blitt levert og distribuert til forhandlere fra Canon eller selskaper i Canon-gruppen i EØS, Liechtenstein, Sveits eller Storbritannia. Spør forhandleren din for å forsikre deg om dette. Internett-butikker må ha en registrert postadresse i området.


2.5. Alle kampanjeproduktene må være nye og ekte Canon-produkter. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er forfalskede eller krenker åndsverksrettigheter for Canon-gruppen på noen måte (herunder parallelle eller «grå» produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen. Du kan lære mer om parallelle produkter på https://store.canon.no/shopping-safely-online/.

Kvalifiserte produkter som allerede eies av deltakerne, trenger ikke å være nye, men må være et ekte Canon-produkt og må være levert og distribuert av Canon eller selskaper i Canon-gruppen i EØS, Lichtenstein, Sveits eller Storbritannia.


3. HVORDAN DU DELTAR


3.1. For å delta i kampanjen må deltakeren oppfylle kriteriene som er beskrevet i avsnitt 2 ovenfor, OG sende inn et gyldig krav på Internett mellom 1. juli 2021 til og med 31.01.2022.


3.2. Fyll ut følgende for å gjøre et krav:


a. Fullstendig og riktig utfylt (inkludert spesifisering av et gyldig serienummer for et EØS-produkt for både kvalifiserte produkter og kampanjeproduktene) kravskjema på Internett på [https://canon-cinema-lens.sales-promotions.com/no/?country_promotion=11]. Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.


b. Deltakere må skanne, laste opp og legge ved en kopi av kvitteringen, eller ordrebekreftelsen sin ved netthandel, til det elektroniske kravskjemaet for kampanjeproduktene. Deltakere vil deretter motta en e-post som bekrefter at kravet deres har blitt mottatt. Hvis du ikke mottar en bekreftelse på e-post innen 24 timer etter at du sendte inn kravet, eller hvis du ikke har tilgang til en datamaskin, kan du sende en e-postmelding til cashback@claim-lookup.com.


3.3. Produktene i kampanjen avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen strekker til. Canon er ikke ansvarlig i tilfeller der forhandleren ikke klarer å levere bestillinger av kampanjeproduktene i kampanjeperioden.


3.4. Canon behandler ikke krav som mottas etter sluttdatoen 31.01.2022, for mottak av krav. Canon behandler ikke krav som etter dets skjønn er ufullstendige eller uforståelige. Canon skal ikke holdes ansvarlige for krav som ble mottatt for sent eller ikke i det hele tatt.


3.5. Hvis deltakerne kjøper mer enn ett kampanjeprodukt, må du være oppmerksom på at bare ett krav per kampanjeprodukt som kjøpes, kan sendes inn om gangen.


3.6. Krav fra bedrifter eller enkeltpersoner som kjøper i partier (over 10 kampanjeprodukter kjøpt innen kampanjeperioden, unntatt der de relevante produktene omfattes av sett eller pakker som beskrevet i paragraf 1.1), er ikke kvalifisert til å delta i denne kampanjen.


3,7. Dette tilbudet er bare tilgjengelig i forbindelse med én (1) lokal kampanje for tilbakebetaling for objektiv. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis deltakere har gjort krav på den gratis ZSG-C10 når de kjøper et Canon Compact Cine Servo-objektiv, kan det ikke løses inn samtidig med denne kampanjen.


4. TILBAKEBETALING


4.1. Deltakerne vil motta tilbakebetaling i beløpene som vises for kjøp av kampanjeprodukter.


4.2. Ved mottak og bekreftelse av kravet, vil Canon sørge for en direkte BACS-overføring til deltakerens bankkonto. Det er ikke aktuelt å inngå noen alternativ ordning, og Canon sender ikke kontanter eller sjekker.


4.3. Canon vil bestrebe seg for å overføre via BACS innen 28 dager etter mottak av et fullstendig og gyldig krav.


4.4. Når en deltaker ikke velger en av valutaene som tilbys i kravskjemaet, kan en bli tildelt etter Canons eget skjønn.


4.5. Kun én BACS-betaling vil bli utstedt for hvert gyldige krav.


4.6. Hvis du er MVA-registrert og du mottar en tilbakebetaling, kan den redusere den skattbare verdien til kjøpet ditt, og du må kanskje redusere den indirekte skatten din deretter.


5. ANSVARSFRASKRIVELSE


5.1. I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.


5.2. I spesielle tilfeller kan Canon ugyldiggjøre, korrigere og/eller endre andre konkurransebetingelser uten å holdes ansvarlig, forutsatt at slike endringer er nødvendige og kan begrunnes objektivt.


5.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med kampanjen er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.


5.4. Hvis en kompetent domsmyndighet eller en annen kompetent myndighet anser en del av disse vilkårene som ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve, skal den aktuelle delen skilles ut fra resten av disse vilkårene, som da fortsatt skal være gyldige i den grad loven tillater det.


6. PERSONVERN FOR DATA


6.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland, fungerer som datakontrollør med hensyn til alle personlige opplysninger som deltakerne oppgir. De personlige opplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området og Storbritannia. De personlige opplysningene som samles inn fra deltakeren er underlagt Canons retningslinjer for personvern av forbrukerdata.


6.2 For å administrere denne kampanjen er Benamic Unlimited Company (tidligere kjent som Interpay Sales Promotions), som har sin hovedvirksomhet ved IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland, en dataprosessor med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av deltakerne til Canon.


Tilbakebetalingen betales av Benamics tredjepartsleverandører:

a) Transfermate (betalinger i GBP, CHF, CZK, DKK, NOK, PLN)

b) Hyperwallet (betalinger i HUF, SEK)


7.   LOV OG JURISDIKSJON


Du er en deltakende forbruker, og derfor gjelder lovene i bostedslandet ditt for dette tilbudet. Du kan ha rett til at en eventuell rettssak avholdes på ditt eget språk og ved en lokal domstol. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.


Tabell 1: KVALIFISERTE PRODUKTER DELTAKERNE MÅ EIE:


Cinema-kameraer Cinema-objektiv DILC-kameraer RF-objektiv EF objektiv
EOS C100 CN-E14MM T3.1 FP X  EOS M10 RF 35mm F1.8 MACRO IS STM  EF 16-35MM F2.8L III USM
EOS C100 MK II CN-E20MM T1.5 FP X  EOS M10 M15-45 S  RF 50mm F1.2L USM  EF 24-105MM F4L IS II USM
EOS C200 CN-E24MM T1.5 FP X  EOS M10 WH  RF 50mm F1.8 STM  EF 70-300 mm F4-5.6 IS II USM
EOS C300 CN-E35MM T1.5 FP X  EOS M10 WH M15-45 S  RF 85mm F1.2L USM  EF100-300MM F4.5-5.6 USM
EOS C300 MK II CN-E50MM T1.3 FP X   EOS M100 RF 85mm F1.2L USM DS  EF100-400MM F4.5-5.6 L IS II USM
EOS C300 MK III CN-E85MM T1.3 FP X   EOS M100 M15-45 S  RF 85mm F2 MACRO IS STM  EF100-400MM F4.5-5.6L IS USM
EOS C500 CN-E135MM T2.2 FP X   EOS M100 M15-45 S+M22  RF 100mm F2.8L Macro IS USM  EF100MM F2 USM
EOS C500 MK II CN-E14mm T3.1 L F  EOS M100 M15-45 S+M55-200S  RF 400mm F2.8L IS USM  EF100MM F2.8 USM MACRO
EOS C700 CN-E20mm T1.5 L F  EOS M100 GY  RF 600mm F4L IS USM  EF100MM F2.8L IS USM MACRO
EOS C700 FF CN-E 24 mm T1.5 L F  EOS M100 GY M15-45 S  RF 600mm F11 IS STM  EF11-24/4L USM 
EOS C70 CN-E35mm T1.5 L F  EOS M100 GY M15-45 S+M22  RF 800mm F11 IS STM  EF11-24MM F/4L USM 
  CN-E50mm T1.3 L F  EOS M100 GY M15-45 S+M55-200S  RF 15-35mm F2.8L IS USM  EF135MM F2.8
  CN-E85mm T1.3 L F  EOS M100 WH  RF 24-70mm F2.8L IS USM  EF135MM F2L USM
  CN-E135mm T2.2 L F  EOS M100 WH M15-45 S  RF 24-105mm F4L IS USM  EF14MM F2.8L II USM
  CN-E 14.5-60mm L SP   EOS M100 WH M15-45 S+M22  RF 24-105mm F4-7.1 IS STM  EF14MM F2.8L USM
  CN-E 14,5mm–60mm L S   EOS M100 WH M15-45 S+M55-200S  RF 24-240mm F4-6.3 IS USM  EF15MM F2.8 SHEYE
  CN-30-300mm L SP   EOS M200 M15-45 S  RF 28-70mm F2L USM  EF16-35MM F2.8L II USM
  CN-30-300mm L S  EOS M200 M15-45 S+55-200  RF 70-200mm F2.8L IS USM  EF16-35MM F2.8L USM
  CN-E 15,5–47mm T2.8 L SP   EOS M200 WH M15-45 S  RF 70-200mm F4L IS USM  EF16-35MM F4L IS USM
  CN-E 15.5-47mm T2.8 L S   EOS M3  RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM  EF17-40MM F4L USM
  CN-E 30–105mm T2.8 L SP   EOS M3 M15-45 S    EF180MM F3.5L USM MACRO
  CN-E 30-105mm T2.8 L S   EOS M3 M18-55 S    EF200-400MM F4L IS USM + EXT1.4X
  CN-E18-80MM T4.4 L IS KAS S  EOS M5 15-45 S     EF200MM F2.8L II USM
  CN-E70-200MM T4.4 L IS KAS S  EOS M5     EF200MM F2L IS USM
     EOS M5 M18-150 S     EF20-35MM F3.5-4.5 USM
     EOS M50    EF20MM F2.8 USM
     EOS M50 M15-45 S     EF24-105MM F3.5-5.6 IS STM
     EOS M50 M15-45 S+M22     EF24-105MM F4L IS USM
     EOS M50 M15-45S+M55-200     EF24-70MM F2.8L II USM
     EOS M50 M18-150     EF24-70MM F2.8L USM
     EOS M50 II M15-45S+M55-200     EF24-70MM F4L IS USM
     EOS M50 MARK II    EF24-85MM F3.5-4.5 USM
     EOS M50 MARK II M15-45 S     EF24MM F1.4L II USM
     EOS M50 MARK II M18-150     EF24MM F1.4L USM
     EOS M50 MARK II WH M15-45 S     EF24MM F2.8
     EOS M50 WH     EF24MM F2.8 IS USM
     EOS M50 WH M15-45 S     EF28-105MM F3.5-4.5 II USM
     EOS M50 WH M18-150     EF28-105MM F3.5-4.5 USM
     EOS M6    EF28-105MM F4-5.6 
     EOS M6 M15-45 S +M55-200 S     EF28-105MM F4-5.6 USM
     EOS M6 M15-45 S     EF28-135MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS M6 M18-150 S     EF28-200MM F3.5-5.6
     EOS M6 MARK II     EF28-200MM F3.5-5.6 USM
     EOS M6 MARK II M15-45 S +EVF     EF28-300MM F3.5-5.6L IS USM
     EOS M6 SL     EF28-70MM F2.8L USM
     EOS M6 SL M15-45 S +M55-200 S     EF28-80MM F3.5-5.6 DC II
     EOS M6 SL M15-45 S     EF28-80MM F3.5-5.6 V USM
     EOS M6 SL M18-150 S     EF28-90MM F4-5.6 II
     EOS R     EF28-90MM F4-5.6 II USM
     EOS R +MT ADP     EF28-90MM F4-5.6 III
     EOS R MP EVENT    EF28-90MM F4-5.6 USM
     EOS R RF24-105 L     EF28MM F1.8 USM
     EOS R+RF24-105 S     EF28MM F2.8
     EOS R5 V2.4    EF28MM F2.8 IS USM
     EOS R5 V5    EF300MM F2.8L IS II USM
     EOS R6     EF300MM F2.8L IS USM
     EOS R6 RF24-105 F4-7.1 S     EF300MM F4L IS USM
     EOS RA     EF35-80MM F4-5.6 III
     EOS RP 24-240 USM     EF35MM F1.4L II USM
     EOS RP +MT ADP     EF35MM F1.4L USM
     EOS RP     EF35MM F2
     EOS RP RF24-105 L     EF35MM F2 IS USM
     EOS RP+RF24-105 S     EF400MM F/2.8L IS III USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L II USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L IS II USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L IS USM
     EOS 1000D     EF400MM F4 DO IS II USM
     EOS 1000D     EF400MM F4 DO IS USM
     EOS 1000D(B)W18-55     EF400MM F5.6L USM
     EOS 1000D(B)W18-55     EF40MM F2.8 STM 
     EOS 100D     EF500MM F4L IS II USM
     EOS 100D 18-135 IS STM     EF500MM F4L IS USM
     EOS 100D 18-55DCIII     EF50MM F1.2L USM
     EOS 100D 18-55IS STM     EF50MM F1.4 USM
     EOS 100D WH 18-55 S WH    EF50MM F1.8 II
     EOS 1100D 18-55DCIII    EF50MM F1.8 STM
     EOS 1100D 18-55ISII SORT    EF50MM F2.5 COMPACT MACRO
     EOS 1100D 18-55ISII GRÅ    EF55-200MM F4.5-5.6 II USM
     EOS 1100D 18-55ISII RØD    EF600MM F/4L IS III USM 
     EOS 1100D     EF600MM F4L II USM
     EOS 1100D18-55ISII BRUN    EF600MM F4L IS II USM
     EOS 1200D 18-55    EF600MM F4L IS USM
     EOS 1200D 18-55 IS    EF70-200mm f/2.8L IS III USM
     EOS 1200D     EF70-200mm f/4L IS II USM
     EOS 1200D GY 18-55    EF70-200MM F2.8L IS II USM
     EOS 1200D GY 18-55 IS    EF70-200MM F2.8L IS USM
     EOS 1300D (W) 18-55    EF70-200MM F2.8L USM
     EOS 1300D (W) 18-55 IS    EF70-200MM F4L IS USM
     EOS 1300D (W)    EF70-200MM F4L USM
     EOS 1300D GY 18-55     EF70-300MM F4.5-5.6 DO IS USM (OTH)
     EOS 1300D SL 18-55 IS     EF70-300MM F4-5.6 IS USM
     EOS 1D    EF70-300MM F4-5.6L IS USM
     EOS 1D MARK II     EF75-300MM F4-5.6 III
     EOS 1D MARK II N     EF75-300MM F4-5.6 III USM
     EOS 1D MK III     EF75-300MM F4-5.6 IS USM
     EOS 1D MK IV    EF800MM F5.6L IS USM
     EOS 1D X MARK II (G)    EF80-200MM F4.5-5.6 II
     EOS 1DS    EF8-15MM F4L USM SHEYE
     EOS 1V    EF85MM F1.2L II USM
     EOS 2000D 18-55 IS     EF85MM F1.2L USM
     EOS 2000D 18-55     EF85MM F1.4L IS USM 
     EOS 2000D     EF85MM F1.8 USM
     EOS 200D 18-55     EF90-300MM F4.5-5.6
     EOS 200D 18-55 S CP     EF90-300MM F4.5-5.6 (OTH)
     EOS 200D    EF90-300MM F4.5-5.6 USM (OTH)
     EOS 200D SL 18-55 S CP SL     EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 
     EOS 200D WH 18-55 S CP SL     EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM SL
     EOS 20D     EF-M 18-150 F3.5-6.3 IS STM 
     EOS 20D W/18-55     EF-M 18-150 F3.5-6.3 IS STM SL 
     EOS 20D/18-55    EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM SL
     EOS 20DA     EF-M11-22MM F4-5.6IS STM
     EOS 250D 18-55     EF-M18-55MM S STM
     EOS 250D 18-55 S CP     EF-M22MM F2 STM
     EOS 250D     EF-M32MM F/1.4 STM 
     EOS 250D SL 18-55 S CP     EF-M55-200MM F4.5-6.3 IS STM
     EOS 250D WH 18-55 S CP     EF-S 24MM F2.8 STM
     EOS 3    EF-S10-18MM F4.5-5.6 IS STM
     EOS 30     EF-S10-22MM F3.5-4.5 USM
     EOS 300 28-90 II     EF-S15-85MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS 300     EF-S17-55MM F2.8 IS USM
     EOS 3000N    EF-S17-85MM F4-5.6 IS USM
     EOS 3000N 28-80    EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS
     EOS 3000V (Q) 28-90III    EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS STM
     EOS 3000V     EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS 3000V EF 28-90III    EF-S18-200MM F3.5-5.6 IS
     EOS 3000V     EF-S18-55MM F3.5-5.6 (OTH)
     EOS 300D     EF-S18-55MM F3.5-5.6 IS
     EOS 300D W/EF18-55     EF-S18-55MM F3.5-5.6 IS II TW
     EOS 300D W/EF18-55    EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
     EOS 300D(B)L    EF-S18-55MM S STM
     EOS 300V    EF-S35MM F/2.8 IS STM MACRO
     EOS 300V 28-90 II    EF-S55-250MM F4-5.6 IS
     EOS 300V 28-90 SIL     EF-S55-250MM F4-5.6 IS II
     EOS 300V     EF-S55-250MM F4-5.6 IS STM
     EOS 300X 28-90    EF-S60MM F2.8 USM MACRO
     EOS 300X     MELLOMRING EF12II
     EOS 30D     MELLOMRING EF25II
     EOS 30D W/17-85    LIVE SIZE CONVERTER EF
     EOS 30V     MACRO EF-M 28MM F/3.5 IS STM 
     EOS 33    MP-E65MM F2.8 MACRO
     EOS 33V     RF100-500MM F4.5-7.1 L IS USM
     EOS 350D 18-55USM SIL     RF100MM F2.8 L MACRO IS USM 
     EOS 350D BLK 18-55     RF15-35mm F2.8 L IS USM
     EOS 350D BLK     RF24-105MM F4 L IS USM
     EOS 350D SIL     RF24-105MM F4-7.1 IS STM 
     EOS 350D SIL 18-55     RF24-240MM F4-6.3 IS USM 
     EOS 4000D 18-55     RF24-70mm F2.8 L IS USM
     EOS 4000D 18-55 IS     RF28-70MM F2 L USM 
     EOS 4000D     RF35MM F1.8 MACRO IS STM
     EOS 400D 18-55     RF400MM F2.8 L IS USM 
     EOS 400D 18-55 SIL     RF50MM F1.2 L USM 
     EOS 400D     RF50MM F1.8 STM
     EOS 40D 17-85IS    RF600MM F11 IS STM
     EOS 40D 17-85IS    RF600MM F4 L IS USM 
     EOS 40D     RF70-200MM F2.8 L IS USM
     EOS 450D 18-200IS    RF70-200MM F4 L IS USM
     EOS 450D 18-55IS     RF800MM F11 IS STM
     EOS 450D     RF85MM F1.2 L USM DS
     EOS 5    RF85mm F1.2 L USM 
     EOS 500D 18-135 IS     RF85MM F2 MACRO IS STM
     EOS 500D 18-200IS    TS-E135MM F4L MACRO 
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK -     TS-E17MM F4L
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK 4CE    TS-E24MM F3.5L
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK /    TS-E24MM F3.5L II
     EOS 500D 18-55IS TW    TS-E45MM F2.8
     EOS 500D 18-55IS TW    TS-E50MM F2.8L MACRO 
     EOS 500D     TS-E90MM F2.8
     EOS 500D W18-55DC     TS-E90MM F2.8L MACRO 
     EOS 500N SIL     
     EOS 50D 17-85     
     EOS 50D 18-200IS    
     EOS 550D 18-55 DCIII     
     EOS 550D 18-55 IS II     
     EOS 550D     
     EOS 550D EF-S18-135MM IS     
     EOS 5D     
     EOS 5D EF50 1.4 220EX     
     EOS 5D MARK IV (WG)     
     EOS 5D MARK IV (WG) EF 24-70 F4L    
     EOS 5D MARK IV (WG) EF24-105 LIS    
     EOS 5D MK III 24-105L    
     EOS 5D MK III     
     EOS 5D MKII 24-105    
     EOS 5D MKII     
     EOS 5D MKIII 24-70 4L    
     EOS 5D MKIII 24-70 4L    
     EOS 5D W/24-105    
     EOS 5DS     
     EOS 5DS R     
     EOS 600D 18-135IS     
     EOS 600D 18-55DCIII     
     EOS 600D 18-55ISII     
     EOS 600D 18-55ISII+55-250ISII     
     EOS 600D     
     EOS 60D 17-85    
     EOS 60D 18-55ISII     
     EOS 60D     
     EOS 60D W18-135    
     EOS 60DA    
     EOS 650D 18-135STM     
     EOS 650D 18-135STM     
     EOS 650D 18-55II IS     
     EOS 650D 18-55III     
     EOS 650D     
     EOS 6D (WG) 24-105L    
     EOS 6D (WG) 24-70L    
     EOS 6D (WG)     
     EOS 6D Mark II 24-105     
     EOS 6D Mark II 24-70 4L     
     EOS 6D Mark II     
     EOS 6D(N) 24-105     
     EOS 6D(N) 24-70     
     EOS 6D(N)     
     EOS 6D(WG)+24-105 3.5-5.6 ISSTM     
     EOS 700D 18-135 IS    
     EOS 700D 18-55 DC III    
     EOS 700D     
     EOS 700D EF-S 18-55 IS STM     
     EOS 70D (N) 18-135 IS STM    
     EOS 70D (N) 18-55 IS STM    
     EOS 70D (N)     
     EOS 70D (W) 18-135 IS STM    
     EOS 70D (W) 18-55 IS STM    
     EOS 70D (W)     
     EOS 750D (W) 18-135 S    
     EOS 750D (W) 18-55 S    
     EOS 750D (W)     
     EOS 750D(W) 18-55 III     
     EOS 760D (W) 18-135 S    
     EOS 760D (W)     
     EOS 77D 18-135 U     
     EOS 77D 18-55 S CP     
     EOS 77D    
     EOS 7D 15-85IS    
     EOS 7D     
     EOS 7D MARK II 18-135 U + W-E1    
     EOS 7D MARK II + W-E1    
     EOS 7D MKII (G) + 18-135 IS STM    
     EOS 7D MKII (G)    
     EOS 7D W18-135 IS    
     EOS 800D 18-135 S     
     EOS 800D 18-55 S CP     
     EOS 800D    
     EOS 80D (W) 18-135 U    
     EOS 80D (W) 18-55 S    
     EOS 850D 18-55 S CP     
     EOS 850D     
     EOS 90D 18-135 IS U     
     EOS 90D 18-55 S     
     EOS 90D     
     EOS D2000     
     EOS IX7     
     EOS M () 18-55 IS STM /90EX     
     EOS M () 22/90EX     
     EOS M () 22mm/ADP/90EX     
     EOS M (RE) 18-55 IS STM/90EX     
     EOS M (SL) 18-55 IS STM /90EX     
     EOS M (WH) 18-55 IS STM/90EX     
     EOS M (WH) 22/90EX     
     EOS M (WH) 22mm/ADP/90EX     
     EOS M() 18-55/22mm/90EX     
     EOS M()     
     EOS M(RE)    
     EOS M(SL)    
     EOS M(WH)    
     EOS-1 V    
     EOS-10D     
     EOS-1D C     
     EOS-1D X    
     EOS-1DS MK II     
     EOS-1DX MARK III     


Tabell 2: KAMPANJEPRODUKTER:


Cine primærobjektiver  Sumire primærobjektiver  Førsteklasses Cine-zoomobjektiver  Kompakte Cine-zoomobjektiver  Kompakt Cine Servo-objektiv 
CN-E14mm_T3.1 L F  CN-E14MM T3.1 FP X CN-E14,5-60mm T2.6 L SP  CN-E 15,5-47mm T2.8 L SP  CN-E18-80MM T4.4 L IS KAS S 
CN-E20mm T1.5 L F  CN-E20MM T1.5 FP X CN-E14,5-60mm T2.6 L S  CN-E 15,5-47mm T2.8 L S CN-E70-200MM T4.4 L IS KAS S 
CN-E24mm T1.5 L F  CN-E24MM T1.5 FP X CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP  CN-E 30-105mm T2.8 L SP  
CN-E35mm T1.5 L F  CN-E35MM T1.5 FP X  CN-E30-300mm T2.95-3.7 L S  CN-E 30-105mm T2.8 L S  
CN-E50mm T1.3 L F  CN-E50MM T1.3 FP X      
CN-E85mm T1.3 L F  CN-E85MM T1.3 FP X      
CN-E135mm T2.2 L F  CN-E135MM T2.2 FP X