Kartverket har signert 3 års tjenesteavtale med Canon

Kartverket har i høst inngått avtale med Canon Business Center Buskerud om en tjenesteavtale «Print as a Service» (Print som en tjeneste). Avtalen inneholder drift av 46 multifunksjonsmaskiner med tilhørende sikker-print-løsning, i tillegg til implementering av løsningen og prosesstyring. Avtaleperioden er på 3 år med opsjon på forlengelse inntil 8 år, og har en verdi på 1,2 millioner kroner pr år.

Print as a Service er en leveranse av maskinvare, programvare og oppfølgning av print, kopi og skanning hos kundene. Canon som leverandør tar et større teknisk og finansielt ansvar for at tjenesten fungerer og utvikles over tid. Kundene frigjør både kapital og interne ressurser, og brukerne opplever en enklere hverdag. Tjenestene er fleksible for kundene, slik at de kan endres over tid tilpasset det behovet kunden har. Canon har et bredt spekter av tjenester som tilpasses hver enkelt kundes krav.


Geir-Helge Treangen, seksjonsleder i Kartverket, sier at «Print as a Service» er en avtaleform som gir Kartverket fleksibilitet med hensyn til endrede behov i femtiden. Canon leverer multifunksjonsprintere som fremstår som svært produktive, brukervennlige og driftssikre. Våre krav til sikkerhet og funksjonalitet blir godt ivaretatt med denne avtalen som også inkluderer sikker-print-løsning. Sertifiserte Canon-partnere er lokalisert tett på alle Kartverkets lokasjoner, noe som gjør oss trygge på at serviceoppdrag vil bli raskt og effektiv løst. Canon sin erfaring med tilsvarende prosjektleveranser ble avgjørende ved valg av leverandør for oss i Kartverket.»


Finn-Martin Paulsen, daglig leder hos Canon Business Center Buskerud, er svært glad for at de ble valgt som leverandør til Kartverket. «Denne avtalen er viktig for oss, og vil styrke vår posisjon som markedsleder i Buskerud. I samarbeid med Canon, og Canon sitt sterke partnernettverk rundt om i landet, ser vi frem til å levere en «Print as a Service» -tjeneste til Kartverket som gjør at de kan ha fokus på sin kjernevirksomhet. Vi har tro på at vi kan hjelpe Kartverket med å nå de mål som de har satt seg innen digitalisering og optimalisering av print- og skanneprosesser.»


På bildet: Finn-Martin Paulsen fra Canon Business Center Buskerud og Geir-Helge Treangen fra Kartverket.


Om Kartverket


Kartverket er en etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Kartverket er en av de eldste tekniske etatene i Norge. Under ulike navn har virksomheten pågått uten avbrudd siden 1773. Hvert år blir ca. 1,5 millioner eiendommer og rettsstiftinger tinglyst gjennom Kartverket. Hver dag blir det gjort 1 million oppslag i matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret.


Hovedkontoret ligger på Hønefoss og det er i tillegg tolv fylkeskartkontorer fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord. Den nordligste lokasjonen er i Ny-Ålesund, hvor det er et jordobservatorium. Kartverket drifter i dag ca. 50 multifunksjonsskrivere fordelt på 14 lokasjoner i Norge.


For ytterligere informasjon:


Geir-Helge Treangen, Kartverket
Telefon: +47 98 25 51 03
geir.helge.treangen@kartverket.no


Om Canon Business Center Buskerud (CBCB)


CBCB har drevet med salg og service av print-tjenester i 25 år. Allerede i 1997 ble vi med Canon markedsleder i Buskerud, en posisjon som vi har opprettholdt siden. De viktigste pilarene i vår suksess er nærhet til kunde, kompetente medarbeidere og en solid og innovativ samarbeidspartner (Canon) i ryggen.


CBCB er sertifisert som Canon Platinum Partner, dvs. Canon partner på høyeste nivå, og er en av få norske partnere som kvalifiserer til Canon Europa Premium Partner.


For ytterligere informasjon:
Finn-Martin Paulsen, Canon Business Center Buskerud
Telefon: 90 04 73 83
fmp@cbcb.no