Canon skal levere print-tjenester til statnett de neste 3 årene

Statnett har inngått avtale med Canon om en tjenesteavtale «Print as a Service» (Print som en tjeneste). Avtalen inneholder drift av 230 multifunksjonsmaskiner med tilhørende sikker-print-løsning, i tillegg til bemanning fra Canon på større lokasjoner og landsdekkende service. Avtaleperioden er på 3 år og har en verdi på 15 millioner kroner.

-Vi er svært fornøyde med at Statnett har valgt Canon som sin tjenesteleverandør på print og sikker print for de neste 3 årene, sier Kim Henriksen, Direktør for Canon Norges Storkunde-satsing. Statnett har struktur med mange lokasjoner og vi har med denne avtalen tatt et totalansvar som er tilpasset Statnett sitt behov for alle tjenester relatert til print. Vi har gjennomført en vellykket implementering og er nå over i driftsfasen. Vi gleder oss til samarbeidet i årene som kommer.


Marianne Nilsson, Direktør Adm- og forretningskritiske tjenester i Statnett sier, vi er imponert over hvor bra Canon håndterte implementeringen med å levere ut maskiner til alle våre lokasjoner. De har et veldig godt prosjektapparat og stilte med riktig kompetanse og nødvendige ressurser under hele implementeringen. Med Canon har vi fått en bedre driftssituasjon og et godt serviceapparat for alle våre skrivere/plottere i hele landet.


Canon Tjenesteavtale


Print as a Service er en leveranse av maskinvare, programvare og oppfølgning av print, kopi og skanning hos kundene. Canon som leverandør tar et større teknisk og finansielt ansvar for at tjenesten fungerer og utvikles over tid. Kundene frigjør både kapital og interne ressurser, og brukerne opplever en enklere hverdag. Tjenestene er fleksible for kundene, slik at de kan endres over tid tilpasset det behovet kunden har. Canon har et bredt spekter av tjenester som tilpasses hver enkelt kundes krav.


Om Statnett


Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. De er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet


Statnetts oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. De skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for deres kunder og samfunnet. 


Canon Norge


Canon Norge har rundt 320 medarbeidere og er representert ved 9 regionale Canon Business Center (CBC) som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester. Hovedkontoret ligger på Holmlia i Oslo.


Canon er den ubestridte lederen innen både bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet. Vår produkt- og løsningsportefølje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilhørende løsninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no


Canon Norge en del av Canon Europa, som du kan lese mer om nedenfor.