Canon har fornyet tillitt og skal levere print-tjenester til NRK.

NRK har inngått avtale med Canon om en tjenesteavtale på print som en tjeneste. Avtalen inneholder drift av 185 multifunksjonsmaskiner, skrivere og storformat plottere med tilhørende sikker-print-løsning og landsdekkende service. Avtaleperioden er inntil 8 år og har en verdi på opptil 20 millioner kroner.

-Vi er svært fornøyde med at NRK har vist oss tillitt og valgte Canon som sin tjenesteleverandør på print og sikker print, sier Kim Henriksen, Direktør for Canon Norges Storkunde-satsing. Formålet med avtalen er å sikre leveranser av print som en tjeneste basert på multifunksjonsmaskiner og skrivere med høy tilgjengelighet. Vi har med denne avtalen tatt et totalansvar som er tilpasset NRK sitt behov for alle tjenester relatert til print. Vi har gjennomført en vellykket implementering og er nå over i driftsfasen og vi ser frem til et utviklende samarbeid i årene som kommer.


Jan Inge Sommerseth, Forvaltningsansvarlig for avtalen i NRK, uttaler at samarbeidet i forhold til utrulling og implementering av løsningen til alle lokasjoner, ble utført på en profesjonell og effektiv måte. Canon har et veldig godt prosjektapparat og stilte med riktig kompetanse og nødvendige ressurser under hele implementeringen.