Eika Alliansen inngår Canon-avtale til drøye 50 MNOK

Rammeavtalen mellom Eika Alliansen og Canon går over seks år og har en verdi på over 50 millioner kroner. I tillegg til skyløsninger og løsninger for print, skal Canon levere forretningskritisk løsning for skanning av såkalt spama og andre bankdokumenter direkte inn i Eikas arkivsystem.


Eika Alliansen består av over 50 lokale banker i Norge – og banken henvender seg både til privat- og bedriftsmarkedet.


Bent Hansen, Head of Infrastructure & Operations i Eika Gruppen, sier at avtalen med Canon underbygger Eika Alliansens enhetsstrategi.


– Eika Alliansen stiller klare forventninger til løsninger som sikrer kostnadseffektivisering, samt sikker og stabil drift. Vi er avhengige av å ta i bruk standardiserte løsninger, som i størst mulig grad er satt opp i et enhetlig økosystem og som gir oss det nødvendige mulighetsrommet og den fleksibiliteten vi er avhengig av for å gi de ansatte i Eika en effektiv arbeidshverdag, sier Bent Hansen i Eika Gruppen.    


Kim Henriksen i Canon er fornøyd med å ha fått på plass en avtale med Eika Gruppen.


– Vi er stolte og ydmyke over at vi sammen skal bidra til å videreutvikle Eika Alliansens dokument- og digitaliseringsprosess, sier Kim Henriksen, direktør for Canon Norges storkunde-satsing.


Canon Norge har utviklet en smart-løsning innen bank og forsikring, som skal effektivisere Eika Alliansen sine dokumentprosesser. I tillegg til den nye rammeavtalen med Eika Gruppen, har Canon Norge allerede implementert en slik løsningen hos flere andre bank og forsikringskunder.


– Vi har over en lengre periode gjennomført en POC «Proof of Concept» hvor begge parter har jobbet sammen mot et felles mål. I tillegg til vår teknologiske plattform må jeg få berømme begge teamene som har bistått i å designe løsningen. Det har vært fantastisk å kunne hente frem slik spisskompetanse både internt hos oss, men ikke minst hos Eika, noe som vil bidra til bedre lønnsomhet for kunden, sier Thomas Nilsen, forretningsutvikler hos Canon Norge.