Canon øker fokuset på informasjonssikkerhet gjennom lanseringen av PSIRT-nettstedet

London, 15. desember 2022 – Canon, en verdensleder innenfor bildeteknologi, har lansert et globalt Canon PSIRT-nettsted (Product Security Incident Response Team) for rapportering av produktsårbarheter i Canons forbruker- og B2B-produkter, direkte til Canons cybersikkerhetsteam.

Canon Psirt

Canon har alltid hatt et sterkt fokus på produktsikkerhet og utvikler seg nå ved å jobbe tett mot den bredere sikkerhetsbransjen for å identifisere og løse sårbarheter. Dette innebærer også å utvide sikkerhetsteamet. Canons PSIRT-nettsted fungerer som et knutepunkt der produkt- og tjenestesårbarheter kan sendes inn av tredjeparter, for deretter å bli gjennomgått av Canons PSIRT-team. For å sikre et høyt sikkerhetsnivå i produktene, vil teamet følge bransjens «best practices» for kontinuerlig å forbedre produktsikkerheten, særlig for kunder av B2B-produktene og -tjenestene.

"Lanseringen av Canon PSIRTs globale nettsted er Canons neste skritt i vårt samarbeid med industri og kunder, med mål om å utvise lederskap innen informasjonssikkerhet," sier Quentyn Taylor, Senior Director of Information Security hos Canon EMEA, som er medlem av Canon PSIRT. "Vi investerer i teamet vårt og jobber for å levere det høyeste nivået av produktsikkerhet ved å fordype oss ytterligere i bransjen, og å dermed adressere sårbarheter på en mer responsiv måte."

Canon har satt både produkt- og enterprise- informasonssikkerhet under samme ledelse, noe som sikrer at alle kunder opplever service av høy kvalitet. Canons interne sikkerhetsteam kommer nærmere på de som identifiserer sårbarheter, noe som tilfører et menneskelig element i produksikkerhetsarbeidet. Med denne lanseringen søker Canon å utvide cybersikkerhetsteamet sitt med topptalenter for å fortsette å levere den høyeste standarden for produktsikkerhet, i tråd med våre kunders forventninger.

Hvis du vil sende inn en melding om et produkt- eller tjenestesårbarhet i et Canon-produkt, kan du gå til: https://psirt.canon