Canon gjør avtale med Sporveien AS

Sporveien AS og Canon Norge har blitt enige om en avtale på 5+1 år til en verdi av ca. 2,3 millioner kroner. Avtalen inkluderer en større maskinpark med multifunksjonsprintere, storformatprintere og mindre bordmodeller med tilpassede service- og sikkerhetstjeneste i skyen.

Det er Teamet Digital Arbeidsplass v/ Gry Heidi Dahl - Teamlead, som er ansvarlig for avtalen hos Sporveien.

Sporveien -header.jpg

NY AVTALE: Fra venstre Integration Specialist Tore Ballangrud (Canon), Senior Driftskonsulent Christer Sterkenborg(Sporveien), Senior Driftskonsulent Ilyas Ali(Sporveien), Sales Manager John Avila hos Canon Business Center Oslo, Teamleder Digital Arbeidsplass Gry Heidi Dahl hos Sporveien og Project Executive Jeep Sripirom(Canon) ser frem mot et langt og godt samarbeid.

– Sporveien har høye forventninger til print-tjenestene fra Canon, og vi føler oss trygge Canon leverer i forhold til de forventninger vi har. For oss er det helt essensielt at alt av utstyr og tjenester fungerer optimalt til enhver tid. Canon leverer en fremtidsrettet og integrert løsning. Oppetid er særdeles viktig og i avtalen har vi også bl.a. fire dedikerte teknikere for Oslo område, forteller Gry Heidi

Sales Manager John Avila i Canon Business Center Oslo er fornøyd med å ha signert en avtale med nettopp Sporveien AS.

– Vi er svært glade for at Sporveien har valgt Canon som leverandør i denne spennende leveransen. Vårt team har jobbet frem en skreddersydd Print-som-en-tjeneste løsning som passer de behovene som Sporveien har. Blant annet har sikkerhet, oppetid og kompatibilitet med skyen vært viktige områder. Vår løsning leverer ikke bare dette, men også skalerbarhet og enkelhet, slik at Sporveien AS kan fokusere på deres kjernevirksomhet, sier Avila

– Vi har mange skreddersydde avtaler på dette nivået. Vi vet hva som kreves av oss, og vi har lang erfaring på det å levere til høye forventninger. Vi gleder oss til samarbeidet, sier John Avila hos Canon Norge.

For ytterligere informasjon kontakt:

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien, ina.helen.ostby@sporveien.com, tlf. 481 54 148.

Siw Holmgren, PR ansvarlig i Canon Norge, siw.holmgren@canon.no, tlf: 93466355

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.