Blekkapasitet

Uansett om du kjøper en ny blekkassett eller en helt ny skriver, er antallet sider kan du skrive ut fra en enkelt blekkassett – også kjent som blekkapasiteten – viktig.

Test av blekkapasitet

Canon og andre skriverprodusenter bruker internasjonalt standardiserte testmetoder for å hjelpe deg med å sammenligne blekkforbruk for ulike skrivere. Disse ISO-standardene sikrer at ulike skrivere testes på samme måte. Testingen utføres ved å skrive ut kontinuerlig med tre individuelle skrivere til tre sett med hovedblekk er brukt opp på hver skriver. Den angitte sidekapasiteten er basert på de gjennomsnittlige resultatene i testen.

Utskrift av A4-dokumenter

Blekkforbruk for utskrift av A4-dokumenter er målt i henhold til den internasjonale ISO/IEC 24711-standarden. Dette innebærer kontinuerlig utskrift av et standard femsiders fargedokument på vanlig papir. Dette representerer utskriftsforbruket til en vanlig bedrift.

10 x 15 cm fotoutskrift

Blekkforbruk ved utskrift av kantløse bilder på 10 x 15 cm måles i henhold til ISO/IEC 29102-standarden. Dette beregner blekkapasitetene ved å kontinuerlig skrive ut et sett med seks bildekomposisjoner som samsvarer med ISO-standarden (hver komposisjon inneholder et testdiagram) på fotopapair for blekkskriver.

Fotoutskrift i A3+

Blekkapasitet for fotoutskrift i A3+ fastslås ved kontinuerlig utskrift et Canon-valgt bilde på 279,4 x 355,6 mm (11 x 14 tommer) på fotopapir i A3+-format. Bildet skrives ut fra Adobe Photoshop ved hjelp av en Microsoft Windows-skriverdriver med standardinnstillingene.

XL-blekk

XL til standard kapasitetsforhold

XL- og XXL-blekkassetter er merket med en logo på emballasjen som viser hvor mange flere utskrifter kassetten vil gi sammenlignet med en standard Canon-blekkassett. Dette hjelper med å beregne hva du sparer når du bruker alternativer med høy blekkapasitet.

Komposittkapasitet

Gjennomsnittlig forbruk av CMY-blekk

Kapasitet for komposittblekk er et gjennomsnitt av kapasiteten til de individuelle kassettene med cyan, magenta og gult blekk. Dette gjør det enklere å sammenligne skriveres blekkforbruk ved hjelp av en kassett med tre farger og skrivere med individuelle kassetter for C-, M- og Y-blekk.

Hvor finner jeg blekkapasiteter?

Samme blekkassett kan gi varierende antall sider avhengig av skriveren den brukes i. Du finner utskriftskapasiteten for hver Canon-skriver under fanen med spesifikasjoner på websiden for skriveren.

Ekstra blekkbruk

Alle blekkskrivere bruker en liten mengde blekk for å rengjøre skrivehodene ved normal bruk. For hver Canon-skriver vises det beregnede forbruket av ekstra blekk på websiden, ved siden av blekkapasiteten.

Tallene for sidekapasitet er målt i henhold til angitte betingelser basert på kontinuerlig utskrift. Kapasiteten kan variere avhengig av innholdet i dokumentet, papirtype, utskriftsmodus, programvare, utskriftsmiljø, for eksempel omgivelsestemperatur og luftfuktighet, samt utskriftsfrekvens.

Alle spesifikasjonene kan endres uten varsel. Eldre modeller av skriveren kan ha blitt testet i henhold til ulike standarder. Kontroller spesifikasjonene for hvert enkelt produkt for detaljer.