PIXMA G3460 – videoer om konfigurering og feilsøking

I disse videoveiledningene får du detaljerte, trinnvise instruksjoner spesifikt tilpasset ditt produkt. De er laget for å veilede deg gjennom de vanligste konfigureringsoppgavene som kreves for å gjøre PIXMA-produktet klart til bruk. Det finnes også noen nyttige feilsøkingsvideoer som veileder deg gjennom noen av de vanligste utskriftsproblemene som kan oppstå ved bruk av produktet ditt.


Videoer om skriverkonfigurasjon

Se koblingene nedenfor til et utvalg videoer som kan hjelpe deg med å konfigurere skriveren første gang, inkludert fjerne all emballasje og installere blekkassetter og papir.

Fjerne det beskyttende materialet

Installere skrivehodet

Slå på strømmen

Helle blekk

Legge i papir: for installasjon

Legge i papir: bakre skuffVideoer om utskriftsproblemer

Se koblingene nedenfor til et utvalg videoer som kan hjelpe deg når det oppstår utskriftsproblemer, for eksempel svakt trykk, ujevne farger eller feiljustert utskrift.

Ujevne farger eller svakt trykk

Feiljustert utskrift

Bytte skrivehodet

Bytte vedlikeholdskassettVideoer om fjerning av fastkjørt papir

Se koblingene nedenfor til et utvalg videoer som kan hjelpe deg med å fjerne fastkjørt papir i skriveren.

Fjerne fastkjørt papir: papirutmatingsspor

Fjerne fastkjørt papir: bakre skuff

Fjerne fastkjørt papir: inni skriverenVideoer om konfigurasjon av Wi-Fi-tilkobling

Se koblingene nedenfor til et utvalg videoer som kan hjelpe deg med å konfigurere den trådløse tilkoblingen mellom skriveren og en datamaskin, en smarttelefon eller et nettbrett.

Koble skriveren til en datamaskin via Wi-Fi

Koble skriveren til en datamaskin via Wi-Fi (hvis ingen skriver blir funnet)

Koble skriveren til en datamaskin via USB

iOS: Koble skriveren til en smarttelefon via Wi-Fi.

iOS: Koble til skriveren og en smarttelefon via Wi-Fi (hvis ingen skriver blir funnet)

Android: Koble skriveren til en smarttelefon via Wi-Fi.

Android: Koble skriveren til en smarttelefon via Wi-Fi (hvis ingen skriver blir funnet)

Feedback