Warranty_Page_Image

Informasjon om Canons europeiske garantisystem

Hvis et Canon-produkt utvikler en feil, dekkes våre kunder av Canons europeiske garantisystem (EWS), som sikrer at feilen løses gratis i en begrenset periode etter kjøp (vilkår og betingelser gjelder).

Det europeiske garantisystemet består av to ulike tjenestetilbud, og tilbudet som gjelder deg bestemmes av hvor du befinner deg og hvilket produkt du har kjøpt. Det tilbys en verkstedgaranti for de fleste Canon-forbrukerprodukter. Hvis et produkt utvikler en produksjonsfeil i garantiperioden, må produktet returneres til et verksted som er godkjent av Canon, hvor produktet vil repareres gratis av Canon-autoriserte teknikere. Produktet vil bli returnert til deg når reparasjonen er fullført.


Det tilbys en på stedet-garanti for kvalifiserte laser- og Inkjet-produkter (bare i utvalgte land). Du finner listen over kvalifiserte produkter under vilkår og betingelser for på stedet-garantien nedenfor.

Hvis et kvalifisert produkt utvikler en produksjonsfeil i garantiperioden, vil det ytes service i samsvar med garantien på stedet på en av følgende måter:

 • Reparasjon på stedet (fra tekniker)

 • Bytte på stedet (via bud)

Hvis vilkår og betingelser for på stedet-garantien ikke står oppført nedenfor, er ikke tjenesten tilgjengelig i ditt land. I så tilfelle vil vi bare kunne tilby verkstedgarantien.

Klikk på det relevante garantitilbudet nedenfor for å se fullstendige vilkår og betingelser.


Standard EWS betingelser


Canon og de land som er medlem av EWS garanterer at dette produktets maskindel skal fungere tilfredsstillende i garantiperioden. Dersom man finner mangler ved maskinvaren i garantiperioden, vil servicereparasjon bli utført gratis ved et autorisert Canon servicesenter i de land som er medlem av EWS.

Denne verkstedsservice garantien gjelder Canon-produkter, ment for og kjøpt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS) og Sveits.

Gratis EWS service oppnås kun ved forevising av dette garantikortet sammen med originalfaktura/kontantkvittering utstedt til kunden av detaljist. Garantikortet må inneholde (a) kjøperens navn, (b) detaljistens navn og adresse, (c) det kjøpte produktets modellbetegnelse og serienummer (hvis det finnes) og (d) produktetskjøpsdato. Canon forbeholder seg retten til å nekte garantiservice hvis denne informasjonen ikke er fullstendig eller hvis den er fjernet eller endret etter at forbrukeren har kjøpt produktet originalt av detaljisten. Canon kan reparere eller erstatte produkter med nye eller overhalte deler. Canon kan også erstatte produkter med tilsvarende modeller der den opprinnelige modellen har utgått. Overhalte deler eller produkter vil kun bli brukt dersom det er tillatt å gjøre det i henhold til loven i det landet hvor garantien er gjeldende.

1. Garantiperiode

Denne garantien er gyldig i ett år* fra kjøpsdato på fakturaen til sluttbruker (tre år for projektorer** og nitti dager for projektorlamper), som fremgår på de ovennevnte dokumenter.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: ett år eller 30000 utskrifter, avhengig av hva som inntreffer først.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 år eller 6000 timers bruk, avhengig av hva som inntreffer først. / XEED 4K600STZ: 5 år eller 12000 timers bruk, avhengig av hva som inntreffer først.

2. Slik oppnås garantiservice

Garantiservice er tilgjengelig hos autoriserte Canon servicesentre.

Alle kostnader for sikker transport av produktet til og fra Canon servicesenter bæres av kunden. Hvis produktet tas inn i et land som ikke dekkes av EWS og som ikke aksepterer garantikortet, må produktet returneres til landet hvor det ble kjøpt for at kunden skal kunne benytte garantien.

3. EWS medlemmer:

For fullstendig informasjon om garantien som tilbys i enkelte land kan du kontakte den aktuelle EWS medlem.

4. Begrensninger

Canon og EWS's medlemmer garanterer ikke følgende:
– Periodiske kontroller, vedlikehold og reparasjon eller bytte av deler grunnet vanlig bruk og slitasje.
– Forbruksartikler.
– Programvarer.
– Deler som utsettes for slitasje (f.eks. videohoder, Optiske Projektordeler, Absorberingsenhet for blekk og valser), og forbruksartikler og tilbehør (f.eks. batterier og opptaksmedier (inkludert, men ikke begrenset til, bånd, DVD-plater, minnekort og ekstern harddisk)) som brukes med dette produktet, dekkes ikke av denne garantien.
– Defekter forårsaket av modifikasjoner utført uten Canons godkjennelse.
– Kostnader som påløper ved Canon servicesentre ved tilpassing eller modifikasjoner som er nødvendige for å tilpasse produktet i henhold til landets spesielle tekniske eller sikkerhetsmessige normer eller spesifikasjoner, eller andre kostnader med å justere produktet som et resultat av spesifikasjoner som er endret etter at produktet ble levert.
– Skader forårsaket av at et produkt ikke er tilpasset andre lands spesielle normer eller spesifikasjoner enn det landet det er kjøpt i.

Reparasjonsgarantien gjelder ikke hvis skaden eller defekten er forårsaket av:
– Feil eller overdrevent bruk eller håndtering eller betjening av produktet i uoverensstemmelse med instruksjonene i bruker- eller operatørbøkene og/ eller relevant brukerdokumentasjon, herunder, men ikke begrenset til feil lagring, fall eller kraftige støt.
– Korrosjon, skitt, vann eller sand.
– Reparasjoner, modifikasjoner eller renhold utført ved servicesentre som ikke er autorisert av Canon.
– Skader som direkte skyldes bruk av reservedeler , programmer eller forbruksvarer (for eksempel blekk, papir, toner eller batterier), som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med ditt spesifikke Canon-produkt skal være dokumentert på emballasjen, men er sikret ved bruk av Canons originale reservedeler , programmer eller forbruksvarer som har blitt testet. Du rådes til å sjekke kompatibilitet før bruk.
– Tilkobling av produktet til utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av Canon.
– Utilstrekkelig emballering av produktet når det returneres til autorisert Canon servicesenter.
– Uhell eller ulykker eller annet utenfor Canons kontroll, inkludert - men ikke begrenset av - lyn, vann, brann, offentlig uro og mangelfull ventilasjon.

5. Annet

Eventuelle reparasjoner kan bli forsinket når de utføres utenfor det originale kjøpslandet, fordi produktet ennå ikke er til salgs i dette landet eller fordi det er designet for bruk i et annet land. Av den grunn er det mulig at visse reservedeler ikke er på lager i landet hvor det repareres.

Det er kundens ansvar å ta sikkerhetskopier og lagre alle programfiler og programmer før reparasjonen og reinstallere dem etterpå.

Canon er ikke ansvarlig for noen andre krav, inkludert, men ikke begrenset til, tap av opptaksmedier og tap av data etc., som ikke er eksplisitt uttrykt i denne garantien. Ved retur av produktet for service under garantien må du pakke produktet svært godt, forsikre det, legge ved kvitteringen og garantien samt reparasjonsinstruksjoner og (hvis relevant) et prøveeksemplar av et opptaksmedium der det er lagret bilder som er tatt med produktet.

Denne garantien påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheter i henhold til de nasjonale lovregler som gjelder, heller ikke kundens rettigheter overfor detaljisten i henhold til salgs-/kjøpskontrakt. Hvis det ikke finnes gjeldende nasjonale lovregler, vil denne garantien alene representere kundens eneste rettigheter, og hverken Canon eller Canons samarbeidparnere eller andre EWS medlemmer skal væreansvarlige for tilfeldige eller indirekte skader ved brudd på uttrykte eller underforståtte garantier for dette produktet.

Disse garantivilkårene tilbys til deg av canon uten forbehold mot eventuelle andre lovfestede rettigheter du kan ha i tillegg, med hensyn til de produkter som omfattes av disse vilkårene.Tilbake til toppen


Europeisk program for på stedet-garanti

Serviceprogram for på stedet-garanti (laser- og blekkprodukter)


Klikk her for å vise alle aktuelle modeller.


Takk for at du valgte dette Canon Office-produktet. Hvis du får behov for å bruke på stedet-garantien for dette produktet, gjelder vilkårene og betingelsene nedenfor. På stedet-garantien er gyldig i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for Canon Office-produktet.

Under denne garantien har du rett til å motta støtte fra Canon, som beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at alle tjenester som leveres i henhold til på stedet-garantien, er underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Vær oppmerksom på at denne på stedet-garantien gjelder i tillegg til andre Canon-garantier du eventuelt måtte ha for det aktuelle produktet kommer i tillegg til eventuelle andre lovfestede rettigheter du måtte ha som forbruker under gjeldende lokale lovgivning. Denne på stedet-garantien gjelder bestemte Canon Office-produkter, som er kjøpt i og ment for det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet ("EØS") og Sveits.

Canon garanterer at maskinvaren til dette produktet er i god stand i garantiperioden. Skulle maskinvaren vise seg å være defekt innenfor garantiperioden, vil på stedet service bli utført på den adressen som er registrert innenfor "Territoriet" (som definert nedenfor).

På stedet-garantien kan bare mottas kostnadsfritt mot å fremvise original faktura som inneholder datoen for kjøpet av produktet. Canon kan reparere eller erstatte produkter med nye eller overhalte deler. Canon kan også erstatte produkter med tilsvarende modeller der den opprinnelige modellen har utgått. Overhalte deler eller produkter vil kun bli brukt dersom det er tillatt å gjøre det i henhold til loven i det landet hvor garantien er gjeldende.1. Garantiperiode

På stedet-garantien er gyldig i ett år fra kjøpsdatoen for Canon Office-produktet, mot fremvisning av kjøpsbevis.

2. Slik får du garantiservice

Du kan få på stedet-garantiservice ved å kontakte Canons kundesenter via telefon (Venligst klikk her for kontaktinformasjon).

På-stedet-garanti tjenesten vil gis på en av følgende måter:

 • På-stedet service (via tekniker)*, som dekker alle kostnader forbundet med servicen (inkludert utrykning, reise og reparasjonstider ) og kostnadene for alle servicedeler.
 • Bytteservice (via kurer), som dekker kostnaden ved utskifting av produkt og alle tilhørende fraktkostnader.

Hvilken tjeneste som brukes bestemmes av modell og du vil bli varslet om hvordan du går frem når du kontakter Canon helpdesk.

*Tjenestene i denne på stedet-garantien kan utføres med rimelig ferdighet og forsiktighet av en tredjepart på vegne av Canon.


3. Begrensninger

Canon garanterer ikke følgende:

 • Periodiske kontroller, vedlikehold og reparasjon eller erstatning av deler på grunn av normal bruk og slitasje.
 • Forbruksmateriell og tilbehør, inkludert strømadapter.
 • Programvare.
 • Deler som utsettes for slitasje, i tillegg til forbruksartikler og tilbehør.
 • Mangler som er forårsaket av endringer som er utført uten Canons godkjenning.
 • Kostnader som pådras av Canon i forbindelse med nødvendige tilpasninger eller endringer av et produkt etter landsspesifikke tekniske standarder eller sikkerhetsstandarder, eller andre kostnader for å justere produktet som et resultat av spesifikasjoner som er blitt endret etter at produktet ble levert.
 • Skade som har oppstått ved at produktet ikke støtter landsspesifikke standarder eller spesifikasjoner i andre land enn landet produktet ble kjøpt i.

Garanti service gjelder ikke hvis skaden eller mangelen har blitt forårsaket av:

 • Feil bruk, håndtering eller betjening av produktet slik det beskrives i brukerhåndboken og/eller relevant brukerdokumentasjon, inkludert, men ikke begrenset til, feil oppbevaring, fall, kraftige støt, korrosjon og skitt-, vann- eller sandskader;
 • Reparasjoner, endringer eller rengjøring som er utført hos et servicesenter som ikke er godkjent av Canon;
 • Skader som direkte skyldes bruk av reservedeler , programmer eller forbruksvarer (for eksempel blekk, papir, toner, batterier eller skrivehoder) , som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet med ditt spesifikke Canon-produkt skal være dokumentert på emballasjen, men er sikret ved bruk av Canons originale reservedeler , programmer eller forbruksvarer som har blitt testet. Du rådes til å sjekke kompatibilitet før bruk.
 • Kobling av produktet til utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av Canon.
 • Ulykker eller katastrofer eller andre forhold som er utenfor Canons kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, lynnedslag, vann, brann, offentlig forstyrrelser og feil ventilasjon.

I tillegg til ovennevnte inkluderer på stedet-garantien ikke følgende:

 • Arbeid som er nødvendig på grunn av frakobling og ny tilkobling av produktet, inkludert eventuelle forberedelser som er nødvendige for sikker transport annet enn det som leveres av oss eller på vegne av oss;
 • Arbeid utenfor våre standard åpningstider (09.00 til 17.00 mandag til fredag, unntatt offentlige helligdager), hvis ikke annet er angitt i serviceprogrammet for på stedet-garantien;
 • Service og tilhørende servicedeler som kreves på grunn av en feilaktig installasjon eller nettverkstilkobling av produktet dersom installasjon og nettverkstilkobling av produktet ikke har blitt gjort av Canon.

Vær oppmerksom på at for å få tjenesten på-stedet service/kurer er det en forutsetning at produktet er plassert i "Territoriet". På-stedet tjenester kan bare gis med forbehold om at du innvilger servicetekniker/kurer tilgang til produktet og rimelig støtte i forbindelse med dette.

Hvis du planlegger å flytte produktet fra én adresse til en annen i løpet av perioden på stedet-garantien gjelder, må du oppgi den nye adressen til Canon. Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til den angitte kontakt-e-postadressen for "Territoriet" (e-postadressen finner du under på-stedet service kontakt detaljer). Hvis du flytter produktet til et annet land, kan du kontrollere om landet du flytter produktet til, er oppført i listen, for å være sikker på at Canon tilbyr på stedet-garanti i det landet.

4. Annet

Servicetjenesten kan bli forsinket hvis den utføres utenfor landet som produktet opprinnelig ble kjøpt i, hvis produktet ennå ikke selges i det landet eller selges med en landsspesifikk utforming. Derfor vil kanskje bestemte reservedeler for produktet ikke være på lager i landet produktet blir reparert i. Det er kundens ansvar å sikkerhetskopiere og lagre eventuelle programvarefiler og programmer før reparasjon/bytte av produkt og å gjenopprette de samme etter slik reparasjon/bytte av produkt. Canon er ikke ansvarlig for noen andre krav, inkludert, men ikke begrenset til, tap av opptaksmedier og tap av data osv. som ikke er eksplisitt uttrykt i denne garantien. Denne garantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter relevant gjeldende nasjonal lovgivning eller forbrukerens rettigheter overfor forhandleren gjennom salgs-/kjøpskontrakten. I fravær av gjeldende nasjonal lovgivning vil denne garantien være forbrukerens eneste rettsmiddel, og verken Canon eller Canons datterselskaper er ansvarlige for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med brudd på eventuelle uttrykte eller indirekte garantier for dette produktet. Hvis du vil ha mer informasjon om garantien som tilbys i de enkelte land, kan du kontakte Canons kundesenter.

I henhold til det ovennevnte godtar du at Canon ikke er ansvarlig for ekstra arbeid som kan være nødvendig, tap, kostnader eller skade på grunn av følgende:

 1. Du har ikke brukt, oppbevart eller håndtert produktet på riktig måte (inkludert plassering i feil omgivelser), eller du har ikke fulgt instruksjonene eller anbefalingene fra Canon eller brukerhåndbøkene for produktet, eller noen annen klausul i på stedet-garantien;
 2. Du har ikke installert eller vedlikeholdt feilkorrigeringer, gjeldende programvareoppgraderinger eller nye utgivelser du har fått, eller som Canon eller andre relevante tredjepartsleverandører har gjort generelt tilgjengelige;
 3. Du har fått virus (eller lignende) i systemet, eller det har oppstått en feil eller et krav for et produkt som du har koblet til produktet, eller som på annen måte påvirker driften av produktet på en negativ måte;
 4. Du eller noen andre som handler på dine vegne, har skadet eller gjort endringer i produktet eller koblet til eller inkorporert et annet element i produktet eller de tilknyttede systemene, noe som påvirker driften av produktet på en negativ måte;

På stedet-garantien skal reguleres av og fortolkes i henhold til relevant lovgivning i landet der produktet brukes, og der tjenestene leveres, og alle tvister i forbindelse med på stedet-garantien er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til de kompetente domstolene i jurisdiksjonen.Tilbake til toppen


Hvis du har flere spørsmål knyttet til det europeiske garantisystemet, kan du kontakte oss ved hjelp av alternativene for å sende e-post eller ringe til kundestøtte.

Du kan også ha interesse av …