Canon tar sikte på redusere karbonutslippene sine til netto null innen 2050

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Bidra til en fremtid med mindre CO2-utslipp

Canon arbeider for å redusere CO2-utslipp i hele virksomheten

Vi merker alle den katastrofale effekten klimaendringene har på planeten vår, først og fremst gjennom en global økning av naturkatastrofer som skyldes ekstremvær. Det er avgjørende at vi alle handler nå.

Målet vårt er å beskytte planeten ved å redusere belastningen produktene våre har på miljøet. Vi fokuserer på å redusere CO2-utslippene våre i alt fra innkjøp og bruk av råvarer og deler, til aktiviteter og logistikk ved anleggene våre.

Redusere karbonutslipp til netto null

Vi tar sikte på redusere karbonutslippene våre til netto null innen 2050.

Vi oppnår «netto null» når vi ikke slipper ut mer karbon til atmosfæren enn det vi fjerner.

For å nå dette målet reduserer vi klimagassutslippene våre aktivt. Vi kvantifiserer utslippene våre gjennom hele produktlivssyklusen for å redusere utslippene i hvert eneste trinn.

Målet vårt er å redusere CO2-utslippene i livssyklusen til hvert produkt med 3 % år for år. Hvis vi klarer dette, tilsvarer det en halvering av utslippene fra 2008 til 2030.

For øyeblikket ligger vi godt an til å nå dette målet, med en gjennomsnittlig forbedring på 4,1 % mellom 2008 og 2022. Den samlede reduksjonen etter 2008 er 43 %.Alt dette støtter opp under miljøvisjonen Action for Green, som vi introduserte i 2008, der vi tar sikte på å oppnå følgende:


• Et samfunn med lite karbonavtrykk
• Et samfunn der ressursene gjenbrukes
• Eliminering av skadelige materialer
• Et samfunn som er i harmoni med naturen

GREEN

Vår forpliktelse

Vi har gjort store fremskritt mot vår "Action for Green" visjon og andre mål vi har satt for organisasjonen vår siden 2008. Innsatsviljen vår har alltid vært stabil og målrettet. Vi går jevnlig gjennom de langsiktige målene våre for å sjekke at bidragene våre er i tråd med målet vårt om å skape et samfunn med lave CO2-utslipp, og oppnå netto null innen 2050.

Det er ikke nok å bare se på våre egne prosjekter og bidrag. Vi må også sette mål som utvikles i tråd med den nyeste klimavitenskapen, og det som kreves for å nå målene i Parisavtalen. Derfor har vi søkt om validering gjennom SBTi (Science Based Targets Initiative). Science Based Targets-initiativet er et globalt organ som tilrettelegger og støtter bedrifter for å sette ambisiøse mål for utslippsreduksjoner som er forankret i klimavitenskap.

Forstå tallene bak målene våre

Canon har satt seg både et intensitetsmål og et absolutt mål for virksomheten.

Intensitetsmålet vårt er reduksjon med hovedfokus på produktlivssyklusen vår. Vi satte oss et mål om 50 % reduksjon av CO2-utslippene våre innen 2030 – sammenlignet med nivået i 2008 – gjennom hele produktlivssyklusen. Med dette mener vi alt fra hvordan produktene utformes, produseres og leveres til hvordan de brukes av kundene.

Et absolutt mål omfatter de totale utslippene i en virksomhet, for eksempel kontorene våre, transportmidlene de ansatte bruker, driften og administrasjonen av produksjonsanleggene våre og forsyningskjeden vår.

For å bli vurdert for SBTi-validering må vi ta med et absolutt mål med et utgangspunkt for organisasjonens totale utslipp fra tidligst 2015.

Målet er å redusere klimagassutslipp på nivå 1 og 2 med 42 % og klimagassutslipp på nivå 3 (kategori 1 og 11) med 25 % innen 2030 med utgangspunkt i 2022, i samsvar med kriteriene til SBTi.

Reduksjonstiltakene og de generelle målene våre har ikke endret seg, og vi er like forpliktet som alltid til å redusere miljøbelastningen vår og oppnå netto null innen 2050.

CDP

Anerkjennelse fra CDP

Canon fikk i 2023 en plass på A-listen til CDP i kategorien klimaendring. Det var tredje gang vi ble inkludert på den høyest rangerte A-listen, og det ga oss en plass blant de to prosent høyest rangerte selskapene i denne kategorien.

CDP er en internasjonal veldedig miljøorganisasjon som evaluerer store selskaper og organisasjoner over hele verden for sin innsats når det gjelder å håndtere miljøspørsmål.

Overgang til fornybar energi

82 % av den elektriske kraften vår i Europa genereres fra fornybare kilder

I den europeiske virksomheten vår bruker vi fornybar energi så mye som mulig, og vi fortsetter å øke bruken vår av fornybare kilder for å redusere CO2-utslipp.

I 2021 utgjorde elektrisk kraft 45 % av det totale energibehovet vårt i Europa. Av dette ble 82 % generert fra fornybare kilder. Produksjonsanlegget vårt i Poing i Tyskland bruker 100 % fornybar energi.

De nye hovedkontorene våre i EMEA og Storbritannia og Irland har oppnådd BREEAM* Excellent-klassifiseringer for energieffektiv design og bruk av fornybar energi. Det nye batteristyringssystemet og solcellepanelene har redusert bygningens energiforbruk med nesten 50 %.

I bygningen vår i Venlo i Nederland bruker vi et varmepumpesystem, effektive lagringssystemer for varmt og kaldt vann og LED-belysning for å redusere energiforbruket. Vi har også solcellepaneler og ladepunkter for elektriske kjøretøy ved begge anleggene.

Vi tar sikte på å dra full nytte av fornybar energi som en effektiv energikilde i arbeidet med å redusere CO2-utslipp til netto null innen 2050.

Finn ut mer

Hvis du ønsker mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid og hvordan vi jobber med å redusere utslippene våre, kan du besøke de globale nettsidene våre: