Reguleringsinformasjon om EU-klassifisering, merking og emballasje

Overholder EUs kjemikalieregelverk

Her kan du søke etter reguleringsinformasjon om EU-klassifisering, merking og emballasje for produktet ditt.