Trender 2021

Blog

Bildetrendene som vil forme det vi ser og skaper i 2021

Susie Donaldson
Susie Donaldson

ITCG European Marketing Director at Canon EMEA


2020 har vært et spesielt år. Vi har måttet endre måten vi lever, arbeider og omgås på, og ettervirkningene av 2020 vil være med oss i årene som kommer. Det ser ut til at vi må leve med uforutsigbarhet og usikkerhet fremover, selv om det nå er håp i sikte. Men hva vil dette innebære for bildeteknologi? Canon har rettet blikket fremover og identifisert fem nøkkeltrender som vil forme det vi ser i 2021.

Susie Donaldson, ITCG European Marketing Director for Canon EMEA sier følgende om trendene: «Når vi ser fremover til 2021, ser vi en rekke trender som vil påvirke bildeteknologien – fra hvordan vi bruker medier og tilliten vi har til nyhetskilder, til en nostalgi for hvordan ting var før. Canon spiller en rolle når det gjelder teknologiene som driver disse trendene – enten det er et speilløst kamera eller en hjemmeskriver – og vi vil fortsette å utvikle innovative verktøy som gir brukerne mulighet til å nå sitt kreative potensial gjennom interaksjon med verden rundt seg.»

1. Nostalgi i nåtid

Folk finner trøst i fortiden – bare se på den virale «Me at 20»-trenden tidligere i år1 og oppblomstringen av egenpubliserte hefter – et resultat av folks hunger etter estetikken fra tilsynelatende enklere tider. I de to månedene etter nedstengningen ble antallet Google-søk som inneholdt «80-tallet» eller «90-tallet», nesten doblet. Undersøkelser anslår at trender som nostalgi, går i et mønster på 30 år2. Det vil si at vi kan forvente å se et skifte fra nostalgi for 80- til 90-tallet i 2021 som vil vare hele tiåret. Hos Canon forventer vi at dette får stor innvirkning på de visuelle trendene neste år etter hvert som 90-talls nostalgien vokser i popularitet.

Nostalgien vil ikke bare gi seg utslag i bildene vi tar, men også i produktene vi kjøper. Enhetene som brukes til å fotografere og filme, fortsetter å kombinere retro stil med de aller nyeste funksjonene, for eksempel skrivere i lommeformat som skriver ut bilder direkte fra smarttelefonen. Likeledes kan algoritmer og filtre som brukes til å behandle og redigere bilder, gjenskape de små skjønnhetsfeilene vi kjenner fra eldre fotografier.

2. Kunstig intelligens blir vanlig i bildeteknologi

Kunstig intelligens (AI) er ikke noe nytt, med det vi har sett hittil, er bare en brøkdel av den effekten kunstig intelligens, maskinlæring og dyp læring vil ha på samfunnet. Selv om det fremdeles vil være behov for menneskelig ekspertise, vil stadig nye fremskritt innen kunstig intelligens minske gapet og gjøre det mulig for amatørfotografer å ta proffbilder. Canon tror at AI-aktiverte enheter og teknologier vil bli mer vanlig i den daglige innholdsproduksjonen i 2021 når folk ser potensialet for å ta flotte bilder, raskt og enkelt uansett ferdighetsnivå.

Det er også en forventning om at bildeteknologi som benytter kunstig intelligens vil fortsette å vokse i popularitet, spesielt med tanke på hvordan det kan effektivisere dagliglivet. Nylige rapporter vise at 62 prosent av millenniumsgenerasjonen ønsker seg muligheten til å søke ved hjelp av bilder – heller enn søkeord – fremfor noen annen ny teknologi3 . Så vi kan forvente en tilbakekomst av enheter som Googles smartbriller, og livslogging – et arkiv over dagliglivets aktiviteter, som vil genererer enorme strømmer av bilder som skal tas, samles inn, tolkes og arkiveres. Det kommer kanskje en dag da for eksempel kunstig intelligens kan fylle de sosiale mediestrømmene våre med bilder som er hentet inn for oss og publiseres med kommentarer som etterligner måten vi ordlegger oss på og personligheten vår.

3. Avansert videomanipulering og en gjenvinning av tillit

Enorme mengder brukergenerert innhold, kontroversielle algoritmer i sosiale medier og økning i konspirasjoner har ført til at mange ikke stoler på informasjon. Avansert videomanipulering (deepfake) – en metoder der nye bilder eller videoer kombineres og kopieres inn i originalen – er bare en av teknikkene som bidrar til falske nyheter og svindel på nettet.

Verktøyene for innholdsproduksjon endres, og det gjør også verktøyene for autentisering, og vi forventer å se en fremvekst av tjenester og funksjoner som øker påliteligheten for videoer og bilder. Teknologiske fremskritt vil bidra til å bekjempe mistroen til medier, for eksempel muligheten til å bygge inn metadata som angir når og hvor bildet ble tatt samt tagge bilder med redigeringshistorikken.

4. Kroppsnøytralitet – den nye kroppspositiviteten

Det er ikke noe nytt at sosiale medier har hatt stor innvirkning på forventninger til kroppsbilde, og i hele 18 prosent av alle innlegg på Instagram er det benyttet et eller annet type filter4.

Heldigvis ser vi en endring. 2020 har fått folk til å revurdere hva som virkelig er viktig, og som et resultat av det, kombinert med dreininger i retning mangfold, inkludering og toleranse i samfunnet, ser vi at det nå er mer fokus på hva kroppen kan, i stedet for hvordan den ser ut – en filosofi om kroppsnøytralitet. I 2021 tror vi det blir mer fokus på å hylle fysiske prestasjoner fremfor et vakkert ytre, og at det blir større etterspørsel etter uredigerte, mer fullstendige bilder. Dette vil føre til at merker og medier i større grad vil gå bort fra å promotere en bestemt type skjønnhet. Som et resultat vil også sosiale mediefeeder blir mer troverdige, mangfoldige og ufiltrerte.

5. Finpuss av hjemmekontoret og hjemmeskriverrevolusjon 2.0

Nedstengning og krav til fysisk avstand har tvunget ansatte ut av kontoret og hjem igjen. Det jobbes fra spisebordet, i sofaen, i sengen og for noen få heldige på et eget hjemmekontor. 78 prosent av arbeidstakerne sier at de kunne tenke seg å jobbe hjemmefra av og til, også når det ikke er covid-19-restriksjoner5.

Til å begynne med var hjemmejobberne innstilt på å gjøre det beste ut av situasjonen, og fant seg et midlertidig sted hjemme der de kunne sitte og jobbe. Nå som situasjonen med hjemmekontor er blitt en mer permanent løsning for mange, har flere laget seg en bedre arbeidsplass. Dette har økt behovet for skrivere som kan brukes både til jobb og mer kreative sysler. Det nærmer seg en ny revolusjon innen hjemmeutskrift – den andre etter at datamaskinen for alvor gjorde sitt inntog i de tusen hjem på 1990-tallet. En undersøkelse av hybridarbeid avdekket at tre fjerdedeler av arbeidstakerne i Storbritannia skriver ut hjemme, og 64 prosent av hjemmejobberne som rapporterte om høyere produktivitet, sa at de skriver ut mer enn de gjorde på kontoret6. I USA har 48 prosent av bedriftene tildelt egne skrivere til de ansatte, og ytterligere 34 prosent har planer om å gjøre det7. Globalt vil trenden med hjemmeutskrift og hybride arbeidsmodeller fortsette i det kommende året.


Gi hjemmekontoret et løft med Canon og Secret Styling Club

SIKKERHET

Gi hjemmekontoret et løft med Canon og Secret Styling Club

Kan barna dine være en trussel for datasikkerheten? Vi gir deg svaret og tar opp andre problemstillinger til datasikkerhet på hjemmekontoret.

SIKKERHET

Kan barna dine være en trussel for datasikkerheten? Vi gir deg svaret og tar opp andre problemstillinger til datasikkerhet på hjemmekontoret.