Artikkel

Hva alle økonomidirektører må vite om digital transformasjon

Hvordan påvirker digital transformasjon bedriften din?

Last ned veiledning

En veiledning for å endre økonomiavdelingen i et hybridmiljø

Les Canons veiledning for å introdusere digital og automatisert teknologi i finansfunksjonen

Last ned veiledning

Woman speaks to men in a meeting

Vanlige spørsmål fra økonomidirektører

Digital transformasjon påvirker alle avdelinger på ulik måte, men finansfunksjonen har vanligvis funnet at denne prosessen er mer utfordrende enn for andre. Fire av fem økonomer sier at avdelingen deres ikke holder tritt med resten av organisasjonens digitale transformasjonsplaner. Canons vanlige spørsmål svarer på hvordan moderne økonomidirektører kan overvinne utfordringer og legge til rette for digitalt fortrinn gjennom transformasjon.

Hvordan utvikler rollen til økonomidirektøren seg?

Rollen til økonomidirektøren innebar tradisjonelt økonomisk planlegging, resultatrapportering og risikostyring. Den utvikler seg imidlertid fra å se tilbake og rapportere hva som har skjedd, til å definere og planlegge organisasjonens fremtid. Det forventes nå at økonomidirektører skaper en datastyrt strategi som planlegger rundt forventede trender. Økonomidirektøren kan bare ta på seg denne mer avanserte rollen hvis han/hun ikke er hindret av tidkrevende administrasjon og daglig regnskapsarbeid. Som et resultat av dette investerer økonomidirektører vanligvis i mer teknologi som gjør disse oppgavene mer effektive og automatiserte, slik at de kan fokusere på mer verdiskapende strategiarbeid.

Ligger finansfunksjonen vanligvis bakpå når det gjelder digital transformasjon?

For økonomiavdelingen vil vanligvis digital transformasjon anses som en større utfordring enn i andre avdelinger i bedriften. 88 %1 innrømmer at de strever med å holde tritt med bedriftens digitale målsetninger. Som et resultat av dette står finansfunksjonen ofte overfor problemer med lavere produktivitet og effektivitet, samtidig som den har høyere behandlingskostnader. Dette kan igjen forverre omdømmet til finansfunksjonen som et kostnadssenter.
[1] AIIM-rapport: Finance and Accounting in 2017

Hva er hindringene for bedrifter som forvandler seg digitalt, spesielt i finansfunksjonen?

Fremgangen hindres fortsatt av overdreven tillit til manuelle prosesser og eldre systemer – 66 % [1] av økonomiansvarlige sier at de er mer papiravhengige enn noen annen forretningsfunksjon. Virkeligheten er at selv om alle forretningsfunksjoner tar sikte på digitalisering i hele avdelingen på sikt, er denne prosessen en reise. Avdelingen håndterer noe av den mest sensitive og viktige informasjonen i hele organisasjonen, så det kan det være utfordrende å vurdere avbrudd i vanlige arbeidsflyter. Derfor må innføring av digital teknologi være veloverveid, og alle nye digitale og manuelle arbeidsprosesser må fortsatt fungere sammen.

Hvordan kan bedrifter sikre at de integrerer ny teknologi i finansfunksjonen på en effektiv måte?

Virkeligheten er at bedrifter alltid er i overgangen mellom nytt og gammelt: optimalisering og oppdatering av eldre IT-utstyr samtidig som de introduserer nytt. Derfor betyr digital transformasjon oppdatering av viktige prosesser og muligheter for automatisert effektivitet, samtidig som den opprettholder og forbedrer ikke-digitale arbeidsflyter for senere optimalisering. Den digitale transformasjonen lykkes sannsynligvis bedre når bedriften aksepterer at den befinner seg i dette hybridmiljøet, der både digitale og analoge prosesser er inne i bildet.

Som et resultat av dette må de under integrering av nye teknologier være fleksible i forhold til skiftende behov til forskjellige tidspunkt. Teknologien må dessuten kunne integreres sømløst og fullstendig med aktuelle, eldre og fremtidige systemer, arbeidsflyter og prosesser.

Glasses resting on documents on desk

Hva har du sett som katalysator for transformasjon av økonomiavdelingen?

Enten det er den nylige innføringen av den generelle personvernforordningen (GDPR) eller andre lover om bestikkelser, moderne slaveri eller plikten til å rapportere betalingsvilkår, er det stadig flere krav økonomiavdelinger må ta stilling til. Tradisjonelle, papirbaserte metoder gjør ikke bare viktige prosesser, for eksempel P2P mer komplekse og vanskelige å administrere, men setter også overholdelse av regelverk i fare. Ved siden av forbedret effektivitet og smidighet hjelper innføring av digital og automatisert teknologi bedrifter med å bygge mer åpne, ansvarlige prosesser og arbeidsflyter som passer til dagens komplekse samsvarslandskap.

Det kommer alltid nye teknologier, men hva tror du gir de største mulighetene for finansfunksjonen?

Selv om det finnes mange teknologier som blir hyllet som det neste store, tilbyr automatisering de mest reelle, praktiske fordelene for en finansfunksjon i dag. Finansautomatisering bør være en strategisk bærebjelke i den digitale transformasjonen av enhver bedrift. Det er et viktig bindeledd mellom den fysiske og digitale informasjonen som håndteres av avdelingen. Det er en rekke fordeler med å introdusere automatisering i viktige prosesser som fakturabehandling og P2P. Det blir mer effektivt, administrasjonskostnadene blir lavere, og det blir enklere for bedrifter å oppfylle gjeldende krav.

Automatisering gjør det mulig for økonomiavdelinger å minimere muligheten for menneskelige feil, i form av papirarbeid og også følge den beste fremgangsmåten, blant annet ved å gjøre det enkelt å integrere trinnvise tiltak, for eksempel obligatoriske godkjenninger, slik at brukerne ikke hopper over trinnene som er nødvendige for å opprettholde samsvaret. En digitalisert prosess kan dessuten enkelt revideres og sørge for at interne krav oppfylles og eksterne regnskapsregler overholdes.

Er kunstig intelligens overhypet? Eller kan den ha fordeler for finansfunksjonen?

Et av de beste eksemplene på hvordan kunstig intelligens kan være til nyttig for en bedrift, er å innsamle data for å gi verdifull, forutsigbar innsikt i stedet for å fortelle en bedrift hva som allerede har skjedd. En av de sentrale oppgavene for alle økonomidirektører, og for finansfunksjonen, er å analysere resultatene og lage en strategi. Selv om dette alltid er datadrevet, kan kunstig intelligens analysere år med tidligere resultatdata og se nyttige mønstre som kan være skjult for det menneskelige øyet. Når en strategi er i bevegelse, kan kunstig intelligens deretter overvåke – i sanntid – og varsle bedriften om avvik, og automatisk flagge dem til rett person når handling kreves.

Hvordan kan finansteamet fremme bedre samarbeid med innkjøp?

Økonomi og innkjøp samarbeider stadig tettere, men bare en tredjedel av alle bedrifter mener at de faktisk har tett integrerte innkjøps- og økonomiavdelinger. Hastigheten og nøyaktigheten til en organisasjons betalingsprosesser påvirker kvaliteten på forholdet til leverandører på en markant måte. Når betalingsprosessene begynner å bli overbelastet fordi arbeidsflyter ikke er godt optimalisert, er det kvaliteten på disse forretningsforholdene som lider. Mange bedrifter ønsker derfor å forbedre samholdet ved å integrere automatiseringsteknologi, som reduserer forsinkelser og feil knyttet til manuell behandling, og i sin tur forbedrer forholdet til leverandører.

Hvordan endres fakturabehandling, og hvordan vil det gjøres i fremtiden?

Ifølge AIIM innrømmer 22 %[1] av bedriftene at bare en fjerdedel av fakturaprosessoperasjonen er automatisert for øyeblikket, men dette forventes å øke, og det er tydelig hvorfor. AIIMs undersøkelser fant at for bedrifter som fortsatt bruker en papirbasert løsning, rapporteres det om en gjennomsnittlig tid for å behandle fakturaer på 3–5 dager. Til sammenligning ble det rapportert at bedriftenes syklus for fakturabehandling for de som bruker en automatisert løsning, er mindre enn en dag.

Finn ut hvordan du endrer finansfunksjonen i et hybridmiljø

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut mer om hvordan du endrer finansfunksjonen

Snakk med oss