ARTIKKEL

Er «as a service» løsningen på IT-utfordringer med hybridarbeid?

Er «as a service» løsningen på IT-utfordringer med hybridarbeid?

Nye arbeidsmønstre = nye prioriteringer

Arbeidsmåten vår endrer seg, og det gjør også rollen til IT-avdelingen. Eksternt arbeid og hybridarbeid er ikke nye konsepter, men omfanget av dette har økt dramatisk de siste årene. 50 % av respondentene i vår nyeste undersøkelse svarte at organisasjonen deres er i ferd med å gå over til en form for hybridarbeid, og bare 33 % vil være fullstendig kontorbaserte. På kort tid har hybridarbeid gått fra å være relativt uvanlig til å være den nye normalen.

For IT-teamene innebærer dette en helt ny tilnærming til teknologistrategi og -investering. Virksomheter har lenge kjent til fordelene med å gå bort fra tradisjonell selveid og lokal teknologi. Når en betydelig del av de ansatte jobber eksternt, har behovet for fleksibel teknologi økt, og blant informasjonsansvarlige økte interessen for nettskyer voldsomt under pandemien.

Gartner konkluderer også med at behovet for å støtte en hybrid arbeidsstyrke har ført til en enorm økning i investeringer for «infrastruktur som en tjeneste» og «desktop-as-a-service», som steg med henholdsvis 38,5 % og 67,7 % i 2021. Denne raske økningen gjenspeiler hvordan skybaserte abonnementsmodeller nå anses som løsningen på usikkerheten rundt og utfordringene med ekstern administrering for IT-teamene.

Dekk aktørenes behov

Opprettelsen av en stor ekstern arbeidsstyrke har tvunget organisasjoner til å implementere nye funksjoner raskt. Med alt fra skrivebord til samarbeidsverktøy har IT-teamene hatt det travelt med å støtte ansatte som jobber utenfor kontoret. Tidligere måtte bedrifter ofte kjøpe inn dyrt utstyr for å tilpasse nye funksjoner og innebar gjerne en mengdeny teknologi som måtte administreres lokalt.

Her er "as a service"-modellen er et effektivt alternativ til dette. Med denne modellen kan organisasjoner kjøpe seg tilgang til funksjonen uten å ha ansvaret for selve teknologien. Dermed kan IT-teamene levere en løsning som innfrir behovene for intern transformasjon, og samtidig reduserer avhengigheten av et fysisk sted.

Dette gjør det enklere for IT-teamene å innfri interessentenes krav om økt fleksibilitet. Hvis en organisasjon bruker all bedriftsteknologien sin på denne måten, kan organisasjonen teoretisk sett driftes helt eksternt uten behov for permanente lokaler til sentraliserte IT-ressurser, samtidig som ansatte, inkludert IT-ansatte, kan jobbe fra hvor som helst.

Enklere ekstern administrering

"as a service"-modellen gjør også hverdagen til IT-teamene enklere. Administrering av maskinvare og programvare på stedet er i beste fall tidkrevende, men det blir mer utfordrende å vedlikeholde teknologien og løse problemer.når ansatte har base andre steder.

Med abonnementsløsninger har leverandøren ansvaret for at enheten fungerer som den skal, for eksempel ved å opprettholde riktig mengde toner eller sikre at sikkerhetssystemet oppdateres. IT-teamene slipper dermed å bruke tid på dette selv, og de ansatte får bedre service og unngår nedetid og frustrasjon.

Siden leverandøren tilbyr en tilleggstjeneste som tilfører merverdi, leverer de ofte innebygde, nyttige funksjoner som standard, inkludert smart rapportering og administrering av ressursbruk. Dette fritar IT-teamene fra det tidkrevende arbeidet med å måle og optimalisere ytelsen, og gir organisasjoner langt bedre innsikt i hvordan teknologien brukes.

Fleksibel respons på varierende behov

Denne innsikten er spesielt verdifull fordi mange organisasjoner anser hybridarbeidsmodellen sin som under utvikling, og virksomheter (og ansatte) vil bruke tid på å finne den rette kombinasjonen som fungerer for dem. Med tilgang til vanlige brukertrender, eller brukertrender i sanntid, kan organisasjoner finne ut om den gjeldende tjenesten leverer det de trenger.

Denne innsikten ville likevel vært problematisk hvis den viste at den avtalte tjenesten ikke fungerte, men at det ikke fantes en løsning. Heldigvis er dette som regel ikke tilfelle: en ekstra fordel med "as a service" er at organisasjoner vanligvis kan justere og skalere vilkårene i kontrakten sin for å dekke behovet. Dermed kan IT-teamene innfri kravene i et miljø som er i stadig endring, uten nødvendigvis risikoen ved å være bundet til en langvarig og lite fleksibel kontrakt.

Opphøye IT-rollen

"As a service"-modellen gjør ikke bare hverdagen til IT-teamene enklere, den kan også gi dem en opphøyd rolle i virksomheten. I en tradisjonell stedsbasert modell utgjør daglig vedlikehold en stor del av IT-teamenes ansvarsområde. Ved å overlate krevende oppgaver til leverandøren, for eksempel planlegging av programvareoppdatering, overvåking av enhetsbruk og lignende, kan IT-teamene fokusere på de mer strategiske elementene i rollen sin.

Dette kan bidra til å endre oppfatningene av IT. Tradisjonelt sett ble denne avdelingen ofte sett på som en isolert støttefunksjon for virksomheten, men i dag er det større forståelse av hvor viktig teknologi er for å definere og fremme en mer vidstrakt bedriftsstrategi. 85 % av informasjonsansvarlige rapporterer at de har fått en viktigere rolle i virksomheten. Nå som hverdagslige operasjoner tar mindre tid, kan IT-teamene ta steget videre til denne opphøyde rollen.

Abonnementstjenester har i lang tid revolusjonert måten bedrifter kjøper programvare på. De nylige og raske endringene i måten vi arbeider på, har imidlertid ført til vekst på andre abonnementsområder innen bedrifts-IT, inkludert infrastruktur og enheter. Etter hvert som flere organisasjoner implementerer hybridarbeid, er IT-ansvarlige i økende grad på utkikk etter modeller som gir større fleksibilitet, og gjør organisasjonene mindre avhengige av lokal IT. «As a service» leverer disse fordelene og sørger for at IT-teamene kan redusere den daglige administreringen som kreves for selveid IT. Dermed kan IT-ansvarlige benytte seg av mulighetene til å innta en mer strategisk lederrolle.

mann som sykler

Har du flere spørsmål om hybridarbeid?

Se Hybridarbeid nå, vår nye e-bok som er utviklet for å hjelpe deg med å planlegge en vellykket strategi for en hybrid arbeidsplass.

Finn ut mer

Relaterte løsninger