ARTIKKEL

Strategiske abonnementer: Forbereder deg på en fleksibel fremtid med IT-abonnementer

to fagarbeidere som ser på et nettbrett

Et overbevisende forslag

Det finnes en grense for hvor mye ledere kan planlegge for fremtiden, og derfor ser bedrifter etter nye måter å redusere risiko på, spesielt for betydelige investeringer. Forbruksmodeller som tilbyr abonnementstjenester øker i popularitet når det gjelder kjøp av IT-løsninger for bedrifter, da det gir større tilpasningsevne, fleksibilitet og økonomisk sikkerhet enn tradisjonelle innkjøp.

Økende popularitet

Abonnementsmodellen har blitt mer populær i løpet av det siste tiåret, først og fremst på grunn av reduserte avgjørelser for ledelsen. Tidligere har organisasjoner kanskje ikke kunnet investere i ny teknologi grunnet manglende ressurser og/eller interne kunnskaper til å administrere den.

Det å flytte ansvaret for driften tilbake til leverandøren, passer for alle: Det øker sannsynligheten for investeringer og gir større vekstutsikter for leverandører. Samtidig gir det også kundene tilgang til de nyskapende funksjonene de ønsker, uten at det er nødvendig med daglig administrasjon.

Da pandemien kom, forutså Deloitte, sammen med andre konsulenter, at abonnementstjenester i økende grad vil bli satt pris på for sitt andre kjernetrekk: «Som nøkkel til at selskaper holder seg robuste og fleksible i disse usikre tider.» Faktisk, innen andre kvartal i 2020, da pandemien var på sitt verste, var det mange teknologiselskaper som økte inntektene med «som en tjeneste»-modellen fremfor gjennom tradisjonelle produktsalg. I fjerde kvartal av 2020 viste ny forskning at 75 % av virksomhetene hadde mer enn halvparten av investeringene i bedriftsteknologi gjennom abonnementsavtaler.

Fleksibilitet og økonomisk stabilitet

En av de viktigste grunnene til at abonnementsavtaler brukes i en tid med mye forandring, er de økonomiske fordelene det gir. Abonnementsmodeller endrer kostnadsbildet fra kapitalutgifter til driftsutgifter, noe som reduserer belastningen på bedrifter og lederteamene deres.

I tillegg gir faste betalingskontrakter, som er ett alternativ for abonnementsavtaler, nervøse finansavdelinger bedre muligheter til å planlegge for fremtiden, med en klarere oversikt over planlagte utgifter fra måned til måned. De stabile, faste kostnadene reduserer også kompleksiteten ved å balansere utgående økonomi i en uforutsigbar tid.

Office professional doing research on adaptability and risk mitigation

Tilpasningsevne og risikoreduksjon

Tjenesteforbruk bidrar også til å redusere risiko. I et anstrengt økonomisk klima er organisasjoner over hele verden ute etter å stramme inn ressurser og kostnader. En stor investering i en innovasjon kan anses som en risiko et selskap ikke har råd til å ta, spesielt hvis lederne ikke kan garantere suksess eller implementering.

Siden arbeidsmetoder endrer seg så raskt, kan det være utfordrende å forutse hvordan kravene til arbeidsplassen vil utvikle seg, og derfor også om teknologier som er nødvendige nå, vil være nødvendig om tre måneder. Hybridarbeid ble for eksempel pålagt mange av oss i Europa i store deler av 2020 og inn i 2021, noe som skapte mange uventede krav til spesialteknologi. Selv om dette kunne virke som en midlertidig løsning, har mange organisasjoner nå forpliktet seg til langsiktige hybride arbeidsmiljøer, men den nøyaktige balansen og reglene rundt disse oppsettene, er fortsatt i endring.

Abonnentsløsninger gir ledere fleksibilitet til å oppfylle varierende behov. Der etterspørselen utvikler seg betydelig, kan bedrifter inngå kontrakter som baserer seg på antall brukere eller bruk for å finne ut av hva de behøver. Disse abonnementstjenestene er mye enklere å implementere, endre og velge bort. Ledelsen kan føle seg trygge på at de kan justere oppsettet av hybridarbeidet og tilpasse evnene sine ved å skalere eller endre tjenesteinvesteringene.

Maksimere avkastningen fra IT-teamet

Før abonnementsmodellen ble vanlig, var IT-ledernes rolle til å undersøke og velge bedriftsteknologier mer krevende. På grunn av den økonomiske beslutningsprosessen brukte et IT-team vanligvis mye tid på å undersøke spesifikasjonene til ulike produkter. Det var helt opp til virksomheten å ta den riktige beslutningen og være sikker på at de kunne administrere og vedlikeholde teknologien internt. Den omfattende tiden som brukes på denne prosessen betydde at IT-avdelingen og IT-løsninger ofte fikk et rykte på seg for å være et sted som genererte høye kostnader.

Travle IT-ledere står nå overfor utfordringen med å tilpasse de tradisjonelle arbeidsmiljøene til nye utfordringer som hybridarbeid. De har enda mindre tid til denne innkjøpsprosessen, og samtidig enda større og mer komplekse behov å dekke.

Med abonnentsløsninger har denne innkjøpsprosessen mindre press, siden ansvaret for ytelsen og vedlikeholdet av løsningen ligger hos leverandøren. Organisasjoner kjøper ganske enkelt funksjonene teknologien leverer. Bedriftsledere kan være sikre på at IT-team investerer mindre tid og ressurser på den komplekse administrasjonen av enhetene og teknologiene, og mer tid til å sikre at løsningen gir avkastning og blir brukt av arbeidsstyrken på en måte som utnytter alle fordelene.

Overgangen til hybridarbeid i løpet av de siste årene har vist at det er viktig å kunne tilpasse seg raskt og innhente eller skalere funksjoner for å støtte endrede krav. Abonnementsløsninger representerer en mulighet til å investere i teknologier som virkelig hjelper en organisasjon med å forbedre tilbudet og bevege seg fremover, uten å måtte bekymre seg for om de har muligheten til å administrere dem eller ikke. I kombinasjon med den økonomiske sikkerheten som abonnementsmodeller ofte leverer, og fleksibiliteten til å justere tjenester etter behov, gir disse modellene en smart måte for ledere å redusere risikoene på i et landskap i rask endring.

mann som sykler

Har du flere spørsmål om hybridarbeid?

Se Hybridarbeid nå, vår e-bok utformet for å hjelpe deg med å planlegge et vellykket hybridmiljø.

Finn ut mer

Relaterte løsninger