Artikler

3 utfordringer i logistikkbransjen som kan løses gjennom RPA

3 utfordringer i logistikkbransjen som kan løses gjennom RPA

Automatisering av prosesser gjennom RPA har lenge manglet smidigheten til å kunne håndtere komplekse transaksjoner som man ofte finner i et logistikknettverk. Dette er ikke lengre tilfellet. Etter hvert som teknologien innenfor automatisering har utviklet seg, ser vi nå et stort potensial for automatisering av prosesser innenfor logistikkbransjen, som tidligere har vært tynget av omfattende manuelle prosesser.

Dette blogginnlegget tar for seg tre utfordringer innenfor logistikkbransjen som kan løses med RPA.

I følge en global rapport fra Information Service Group kan vi, ved utgangen av 2020, forvente at hele 72% av bedrifter har tatt i bruk RPA (Robotic Process Automation) for å redusere kostnader og transaksjonstid, og øke produktiviteten i virksomheten. Særlig bedrifter med kompliserte transaksjoner vil kunne se store gevinster ved å effektivisere sin verdikjede gjennom RPA. Dette ser vi gjennom den samme studien, som fant at RPA kan bidra med å redusere ressursene rundt blant annet faktureringstransaksjoner med hele 34%.

Her er tre utfordringer vi ser at RPA kan bidra med å løse i logistikkbransjen.

Ordrebehandling og betalinger

Ordrebehandling er ledsaget av transaksjoner som manuell oppføring av kundeinformasjon i selskapets database, behandling av betalinger, sending av e-postbekreftelser og ordreoppdateringer. Mange logistikkselskaper er fremdeles avhengig av manuelle prosesser og papirdokumenter for å utføre disse aktivitetene. Ved å digitalisere og strukturere dokumentene, og ta i bruk et system som kan tolke og klassifisere alle data i dokumentene, legger man et godt grunnlag for en potensiell digital medarbeider som kan automatisere disse manuelle prosessene videre. Dette gir igjen mer tid til samhandling med kunden, og verdiskapning kan stå i fokus.


Kommunikasjon

Åpen kommunikasjon mellom bedrifter og mennesker bidrar til å bygge kredibilitet og tillit. I dag skjer mye kommunikasjon innen forsyningskjeden via e-post og telefon, som kan være både tidskrevende og frustrerende for de som gjør den manuelle oppgaven.

Gjennom å ta i bruk RPA kan man effektivisere denne prosessen betydelig ved å automatisk utløse en e-post eller SMS når bestillingen behandles, sendes eller forsinkes. Automatiske varsler gjør at man kan behandle ordrer mer effektivt uten å bruke ekstra ressurser, og kunden får en positiv opplevelse med bedriften gjennom effektiv kommunikasjon.


Innkjøp og lagerbeholdning

Lagerstyring er kjernen i forsyningskjeden. Lagernivåer må overvåkes av produsenter og leverandører for å sikre at de har nok produkter til å møte etterspørselen. Ved å ta i bruk RPA kan man få den digitale medarbeideren til å overvåke nivåer på lageret og bestille opp produkter som er under terskelnivå. Den digitale medarbeideren kan også gi sanntidsrapporter for å bestemme optimalt beholdningsbehov basert på historisk og fremtidig trender.Ønsker du å lære mer om hvordan du kan ta i bruk RPA og automatisere dine prosesser?

Last ned brosjyre - Print som en tjeneste

Vil du vite mer om våre løsninger?