Artikkel

Vil vi se en enda sterkere oppadgående trend i forhold til kontorfellesskap fremover?

Kommer vi til å se en enda større oppblomstring av kontorfellesskap i månedene som kommer når vi vurderer hvordan fremtiden vil se ut for bedriftene våre?

Se webinaret

Sørg for forretningskontinuitet ved å bygge en sikker organisasjon for eksternt arbeid

Bli med oss på dette webinaret for å lære om fordelene ved en sikker, ekstern arbeidsstyrke og hvordan du tilpasser virksomheten til å hjelpe deg i denne overgangen

Se webinaret

Coworking Article Space

Når vi ser tilbake på de relativt rolige tilstandene vi hadde i 2019, hadde populariteten til fleksibelt arbeid nådd et punkt der det ble kalt «den nye normalen», da over 50 %1 av de ansatte i globale bedrifter sa at de hadde jobbet et annet sted enn hovedkontoret mer enn halve uken.

For enkelte betydde fleksibelt arbeid fremdeles bare at de hadde fleksibel arbeidstid eller muligheten til å jobbe hjemmefra fra tid til annen. Andre praktiserte en mer hybrid tilnærming der ansatte delte tiden mellom det tradisjonelle kontoret, hjemmekontoret og en eller annen form for kontorfellesskap2.

Men så forandret verden seg. I noen uker måtte en stor del av arbeidstakere verden over jobbe hjemmefra på heltid. Hvordan har denne situasjonen påvirket arbeidspreferansene deres? Og hva vil arbeidsgivere tenke nå som de har opplevd å ha en arbeidsstyrke som hovedsakelig var ekstern?

Bedrifter begynner å bli klare for større fleksibilitet

Den globale situasjonen har hatt sine utfordringer for oss alle, men den har også gitt ansatte muligheten til å bevise at fjernarbeid er fullstendig gjennomførbart for mange bedrifter. Og selv om det ikke er helt klart enda hvordan fremtiden blir, er ekspertene samstemte i at vi snart vil begynne å se at flere får fleksibiliteten til å dele tiden mellom kontoret og andre typer arbeidsområder3. Spesielt når bedrifter begynner å se på løsninger for å redusere den økonomiske påvirkningen og hjelpe de ansatte med å takle overgangen til en ny verden.

Det er sannsynlig at vi vil se en rekke forskjellige tilnærminger til dette: Noen bedrifter kan velge en modell der de har flere mindre regionale kontorer, mens andre kanskje leker med tanken på å ikke ha fysiske kontorer i det hele tatt.4 Dette er også der vi forventer å se at kontorfellesskap virkelig kommer til sin rett.

Kontorfellesskap som sektor hadde allerede en periode med rask vekst før dagens krise. Faktisk ble det opprinnelig anslått at det ville være 26 300 kontorfellesskap med 2,7 millioner brukere innen utgangen av 2020.5 I dagens situasjon kan det hende at disse tallene har eksplodert etter hvert som verden begynner å komme til hektene igjen.

Etter å ha opplevd en helt annen balanse i arbeidslivet de siste månedene, kan vi forvente at ansatte i stadig større grad ønsker mer fleksible arbeidsmetoder som støttes av en mer solid skyinfrastruktur. Kontorfellesskap vil sannsynligvis stå høyt på dagsordenen etter hvert som arbeidstakere prøver å gå bort fra stressende pendling, for å heller kunne velge selv hvor de skal jobbe fra og ha bedre kontroll over privatlivet og yrkeslivet. Hva er vel bedre enn et sted på halvveien der de fortsatt kan ha kontoropplevelsen – sosialt samspill, tilgang til kontorutstyr og møterom – samtidig som de får mindre stress og reisetid?

Er kontorfellesskap verdt det?

Kontorfellesskap er tradisjonelt et fristed for små bedrifter og entreprenører, og fordelene med kontorfellesskap blir nå klarere for alle større bedrifter og ansatte. Dette skyldes ikke bare den reduserte pendlingen. Kontorfellesskap legger til rette for en annen form for samhandling, noe som åpner opp muligheter for nettverksbygging, samarbeid og idéutveksling på en måte som ikke nødvendigvis kan gjenskapes i et vanlig kontormiljø.

Det er her kontorfellesskap virkelig utmerker seg: ved å kombinere et kontorlignende rammeverk med en hotellignende struktur. Resultatet er en god arena for produktivitet, med en mer organisk følelse av fellesskap. Det er akkurat dette som gir disse kontorfellesskapene en enorm tiltrekning. Spesielt i dag, når folk savner den sosiale samhandlingen de pleide å ha på jobb og den mentale belastningen fra nedstengingen har påvirket måten å jobbe på.

Derfor er det lett å se hvorfor kontorfellesskap for arbeidsstyrken er et alternativ som gir langsiktige fordeler for både ansatte og arbeidsgivere. Hvis fleksibilitet er «den nye normalen», vil du at dine ansatte skal ha samme mulighet til å utføre kritiske oppgaver i eksterne miljøer som på kontoret. Her har de tilgang til Internett med høy hastighet, sikre utskrifts- og skannetjenester, og forfriskninger – med valget mellom samarbeidsområder og stille områder for å gi brukerne et fleksibelt utvalg av alternativer som dekker kontorbehovene deres. Nøkkelen til dette er å sikre at du har en robust nettskyinfrastruktur på plass, slik at du får denne fleksibiliteten.

Og selv om vi kan forvente en viss skepsis rundt felleskontorer slik situasjonen er i dag, vet vi at brukerne kommer til å se etter steder som prioriterer sikkerhet i tillegg til erfaring: enkel tilgang til hånddesinfeksjonsmidler og antibakterielle servietter, prosedyrer for regelmessig grundig rengjøring og blant annet skilleglass mellom skrivebordene. Når det gjelder intern teknologi, er det bedre å velge et sted som forenkler bruk med funksjoner som mobilutskrift og ettrykksutskrift og skanning. Etter hvert som tiden går, ser vi nok også en omfattende implementering av berøringsfrie løsninger som dørsensorer, automatiske vasker og såpedispensere og taleaktiverte heiser.6

Det finnes både utfordringer og fordeler i det som følger med «den nye normalen», men det er tydelig at bedrifter som ikke omfavner en mer fleksibel arbeidskultur, står i fare for å bli mindre relevante og slite med å tiltrekke seg de mest kompetente arbeidstakerne. Er bedriften din klar for den uforutsigbare tiden vi har foran oss? Er strukturen fleksibel nok til å takle det? Tiden er inne for å få på plass en solid skyinfrastruktur for styring av forretningsinformasjonen, uavhengig av hvor folk befinner seg, vurdere medarbeiderstrategien og samarbeide med et kontorfellesskap som gjør dere mest mulig fleksible. Det kan godt være at vi går inn i en tid der jobb ikke anses som et sted, men en funksjon som kan fullføres hvor som helst så lenge man har tilgang til riktig teknologi og riktig miljø – og de som ikke tilpasser seg raskt nok, vil sannsynligvis ikke overleve.


Lær mer om fordelene med en sikker ekstern arbeidsstyrke

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Lær mer om fordelene med en sikker ekstern arbeidsstyrke

SNAKK MED OSS