Bedriftstransformasjon

Hvorfor databehandling er nøkkelen til digital transformasjon

Hvordan effektiv databehandling gir økt digital suksess

Se / last ned veiledning

Man in a blue jumper works on his laptop at a desk surrounded by plants

Hvordan effektiv databehandling gir økt digital suksess

For bare fem år siden ble begrepet «digital transformasjon» mest sett på som et slags slagord. Nå, derimot, er nesten to tredeler av bedrifter (63 %) «i stor grad engasjert» i digital transformasjon, ifølge forskning utført på 950 IT- og bedriftsbeslutningstakere i Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia.

Det er imidlertid fortsatt langt å gå, da forskningen antyder at det er lite samarbeid mellom IT-avdelinger og avdelinger som jobber med transformasjonsprosjekter. Tre fjerdedeler av bedriftene (75 %) tror for eksempel at digital transformasjon kun er «noe IT-avdelingen driver med», når det faktisk har konsekvenser for og krever enighet på tvers av hele organisasjonen. 65 % av respondentene sier også at enkeltavdelinger kjører sine egne digitale transformasjoner, noe som viser at innsatsen fortsatt er svært isolert.

Bedrifter er også under økt press for å levere digital transformasjon raskt. Som følge av dette mener nesten en tredjedel av respondentene (30 %) at teknologien ikke har blitt implementert på riktig måte, 29 % sier at endring ikke kommuniseres godt, og 28 % sier at digitale strategier er dårlig gjennomtenkt. Ikke overraskende, basert på disse observasjonene, rapporterer det store flertallet av bedriftene (94 %) store utfordringer når det gjelder innføring av digitale prosesser på et funksjonelt nivå.

Viktigheten av databehandling

En av de viktigste utfordringene for enhver organisasjon som implementerer en digital transformasjonsstrategi, er økningen av digitale data – et resultat av å innføre digitale systemer og prosesser. Hvis data administreres dårlig, er det umulig for en bedrift å forstå hva de har, og benytte seg av de potensielle fordelene dataene kan gi.

Ansatte bruker ofte delte og personlige harddisker samt andre enheter for datalagring, og dette gjør det stadig vanskeligere å administrere informasjonen som skapes og lagres. Derfor elimineres ikke overflødig, utdatert eller trivielt innhold, lagringssyntaks og navnekonvensjoner er ikke konsekvente og det utføres ingen datarensing.

Derfor må bedrifter ha effektive databehandlingsprosesser som kjernen i informasjonsstyringsprogrammene sine, for å kunne oppnå sine digitale ambisjoner.

En veiledning for bedre informasjonsstyring

Oppdag hvordan dere kan håndtere dataene deres bedre og optimalisere innhenting og behandling av dokumenter

Se / last ned veiledning

Woman sits on blue chair in front of a plant and talks to two people

Utføre god databehandling

Det første man må tenke på ved databehandling, er et system med robuste analyser. En programvareløsning, en administrert tjeneste eller en prosess som gjør at du kan kontrollere hele datasettet, vil hjelpe deg med å identifisere hva du har, klassifisere informasjonen og rense den for å eliminere trivielt innhold.

Etter den første databehandlingsprosessen er det viktig å ta i bruk strategier som sikrer at så lite trivielt innhold som mulig lagres og deles. Dette er tre spørsmål enhver IT-beslutningstaker bør stille seg selv når de setter opp datastrategien sin:

 1. Hva kan jeg gjøre for å minimere overflødige data?

  Utvikle en strategi som gjør det mulig for individuelle data å flyte fritt mellom og tas i bruk av flere avdelinger og til flere formål. Prøv å tenke at man må «gi nytt formål istedenfor å gjenskape», og prøv å skape en «sannhetskilde» for alle data.

 2. Når er det best å innhente informasjon?

  Det er viktig å innhente informasjon så tidlig som mulig i prosessen, og så nær det første berøringspunktet som mulig. Denne informasjonen kan innhentes via ulike kanaler, for eksempel mobile enheter, som data via et elektronisk skjema eller fra et bilde som skannes på et eksternt feltkontor.

 3. Hvordan kan jeg utnytte teknologier for innhenting og gjenkjenning på best mulig måte?

  Sørg for at teknologier som omfatter optisk tegngjenkjenning (OCR), datainnhenting, analyse og automatisk klassifisering, er integrert i viktige bedriftssystemer som ERP, CRM og informasjonsstyringssystemer.

  Databehandling kan være tidkrevende og kostbart, men det spiller en viktig rolle i å levere en effektiv digital transformasjon. Med riktig informasjonsstyringsprogram og verktøy på plass, og ved å bruke analyser som er tilpasset for å støtte policyene og prosessene dine, kan du fremskynde databehandlingen og nå de digitale transformasjonsmålene dine.

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Få til god databehandling

SNAKK MED OSS