Fire trender innenfor digital transformasjon som påvirker informasjonsbehandling

Overvinn utfordringer knyttet til informasjonsbehandling med en smartere strategi for digital transformasjon

LAST NED VEILEDNING

Legg en plan for din digitale transformasjon

88 % av bedrifter har til gode å dra nytte av sin digitale strategi. Oppdag hvordan du kan optimalisere strategien din for å oppnå suksess

Last ned veiledning

Winding mountain road lit up brightly

Trender innenfor informasjonsbehandling

Dårlig informasjonsbehandling har alvorlige konsekvenser for bedriftens sikkerhet. Det kan resultere i søksmål, store bøter og negativt omdømme. Teknologi kan imidlertid være den perfekte veien til effektiv og riktig informasjonsbehandling. Her skal vi diskutere fire trender innenfor digital transformasjon – nettsky, IoT, automatisering og mobilt arbeid – og hvordan de påvirker informasjonsbehandling på arbeidsplassen.

Nettskybasert samarbeid

Nettskytjenester har vært en av de viktigste teknologiske trendene de siste ti årene, og fordelene er godt etablerte. En vellykket strategi for digital transformasjon bør anerkjenne at selv om nettskyer gir mange muligheter, er den teknologiske infrastrukturen i bedrifter ofte svært ulik. Sammen med nye outsourcet og digitale elementer er det også eldre systemer, som for eksempel lokale og papirbaserte elementer.

Integrering er en av de største utfordringene for sammensatte bedrifter, men også nøkkelen til suksess. Nettskybasert samarbeid, en metode for deling og felles redigering av filer der alt blir lastet opp på en sentral sky, har vist seg å være uvurderlig i denne prosessen. Det skaper et miljø der man har tilgang til både fysiske og digitale ressurser på ett sted.

Automatisering

Automatisering spiller en stadig viktigere rolle i dagens bedrifter. Det kan ses på som det neste trinnet av digital transformasjon etter digitalisering av manuelle prosesser. Automatiseringen av oppgaver gjør det mulig for organisasjoner å strømlinjeforme prosesser, redusere menneskelige feil og utvikle en kostnadseffektiv løsning for medarbeidernes produktivitet. Dette skaper en kjedereaksjon som øker arbeidstilfredsheten, siden automatisering sparer de ansatte for gjentakende oppgaver slik at de kan fokusere på mer lønnsomt arbeid. Automatiseringsteknologi er også for det meste nøytral til både IT-systemer og prosesser, slik at bedrifter kan videreutvikle eksisterende eldre systemer.

Balls bouncing on a table, one is orange the rest are white

Mobilt arbeid

Muligheten til å befri ansatte fra kontoret slik at de kan jobbe fra hvor som helst, har gjort underverker for produktiviteten. Det har også bidratt til å fremme mer fleksibel arbeidspraksis, noe som øker arbeidstilfredsheten. Mobilt arbeid har imidlertid tvunget bedrifter til å tenke nøye gjennom informasjonsbehandling. Når medarbeidere kan jobbe utenfor kontoret, er det stadig viktigere at de opprettholder en streng tilnærming til informasjons- og databehandling for å forhindre at bedriften blir sårbar for sikkerhetsbrudd og tap.

Tingenes Internett

Tingenes Internett (IOT) er et globalt teknologisk fenomen som kobler sammen et enormt utvalg av enheter, inkludert forbrukerelektronikk, betalingsterminaler og biler. Dette nettverket har potensial til å revolusjonere kontoret. Den detaljerte innsikten i kundeadferd som IoT kan tilby, åpner opp enorme muligheter for å redusere kostnader, strømlinjeforme prosesser og utvide tjenestetilbudet. McKinsey anslår at IoT kan generere 1,1 billioner dollar (924,4 milliarder euro) i økonomisk verdi innen 2025*. Bedrifter begynner nå å innføre bruk av kunstig intelligens (AI), maskinlæring, naturlig språk og bildebehandling i dataanalyseprosessen, noe som gir bedre forståelse av dataene som genereres.

Muligheten bedriftene har til å bruke den nye teknologien og transformere informasjonsbehandling er enorm, og for mange er reisen bare så vidt begynt. 49 prosent av bedrifter hadde ikke en totalomfattende digital strategi i fjor (CIO-undersøkelse av 4498 bedrifter i 86 land)**, og blant de som hadde en, mente 88 prosent at bedriften ikke hadde fått fullt utbytte av den enda. Nå som alt er i endring, er det viktig at bedriftene holder seg smidige og oppretter digitale løsninger for informasjonsbehandling som kan integrere manuelle, digitale og automatiserte prosesser.

*McKinsey, The internet of thing: mapping the value beyond the hype, juni 2016


**Harvey Nash / KPMG CIO Survey: Navigating uncertainty, april 2017

Les Canons veiledning for å finne hvordan du lykkes med den digitale transformasjonen

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut mer om digitalisering av bedrifter med Canon

TA KONTAKT