ARTIKKEL

Intelligente løsninger som driver den digitale transformasjonen av økonomiavdelingen

Et forretningsgrunnlag for innkjøp på nett

Last ned veiledning

Gjør økonomiavdelingen om til et profitt senter

Altfor lenge har økonomiavdelingen vært et sentralt kostnadssenter. Endre dette for alltid med vår veiledning til en digital økonomiavdeling.

Last ned veiledning

Finance meeting

Vi snakker om en økonomisk revolusjon

Innkjøp på nett tilbyr den type innovasjon som vil drive industrien fremover og inn i neste generasjons handel innen 2020, i henhold til Deloitte.[1]

Men til tross for den omfattende bruken av digitale teknologier sliter man fortsatt med å tvinge de ledende økonomene til å investere i implementeringen, slik at en nyskapende finansfremtid virker langt unna. Rollen som et kostsenter som ikke investerer i og omfavner teknologien som trengs for å forvandle finansfunksjonen til profitt funksjon, kan holde bedrifter tilbake.

Det er ingen hemmelighet at økonomiavdelingen er et hovedmål for digital transformasjon og vil utnytte kraften i automatiseringsteknologier som eliminerer mange av de manuelle prosessene som fremdeles utføres av funksjonen. Leverandørreskontro og kundefordringer omfatter mange av de mest kritiske prosessene for alle bedrifter, og feil eller latent AP/AR-administrasjon kan føre til usunne kontantstrømmer, uforutsigbare salgstall eller unntaksavstemming. Alt dette kan settes sammen til en lukket og uforutsigbar serie med økonomiske prosesser.

For at moderne innkjøpsfunksjoner skal lykkes, må utviklingen være rask og effektiv. En strategisk, automatisert tilnærming til e-fakturering er et av de mest produktive tiltakene en organisasjon kan utføre på den digitale transformasjonsreisen. Ja, dagens grunnleggende funksjoner vil opprettholde sin betydning i morgen, men den moderne innkjøpsfunksjonen vil ha behov for at de gjør mer, og gjør det smartere.

Calculator

Fremtidens økonomiavdeling

Til tross for at innkjøp på nett og automatiserte finansløsninger, og innvirkningene disse løsningene kan ha på bunnlinjen til en bedrift, er kjent i dag, er det likevel vanskelig å legge frem fordelene og mulighetene med digitaliserte, automatiserte innkjøpsprosesser for bedriftsledere på en overbevisende måte.

For å sikre fremtidig økonomisk suksess vil mer avanserte innkjøpsreiser trolig omfatte en rekke teknologier som bidrar til å håndtere strategiske områder som verdiutvikling, behovsstyring, lager, råvareadministrasjon, integrert behovs-/leveringsplanlegging, risikostyring, kvalitets-/servicenivåadministrasjon og introduksjon av nye produkter.

Kommunisere automatiseringsmuligheten

Forbedret kontantflyt, bedre effektivitet blant de ansatte og reduksjon av administrasjon høres flott ut, men det må kvantifiseres hvis økonomidirektøren (en stadig mer teknologisk orientert stilling) skal bli interessert og ikke minst, investere. For å gjøre dette må bedrifter begynne å fokusere på hvordan avdelingen for leverandørreskontro kan effektiviseres for å øke kostnadseffektiviteten og forbedre innsikten i økonomiske resultater. Fjerning av papirfakturaer og bytte dem ut med elektroniske fakturaer er et klart første logiske trinn for å oppnå disse fordelene.

Etter hvert som bedrifter automatiserer flere prosesser i bestilling til betaling-syklusen, får bedriften fordeler gjennom lavere kostnader, forbedret datakvalitet og raskere forretningssykluser. For finansfunksjonen betyr dette et farvel til kostnadssenteromdømmet og muligheten til å begynne å legge til ekte forretningsverdi etter hvert som den bruker elektroniske data for å få oversikt over forsynings-, kjøps- og betalingskjeder i sanntid.

Mer enn to femtedeler (41 prosent) av finansprosessene på backoffice kan automatiseres i løpet av de neste fem årene[1], men bare hvis økonomer kan skape et solid og overbevisende forretningsgrunnlag som legger til rette for transformasjon av innkjøp. Bare hvis en klar demonstrasjon av hvordan en samordning av disse prosessene under en enkelt intelligent plattform fører til betydelige effektivitetsgevinster, bedre kostnads- og utgiftsstyring i tillegg til en reduksjon i risiko.

Forvandle økonomiavdelingen med neste generasjons automatiserte løsninger

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Lær hvordan du sparer tid og penger med P2P

Snakk med oss