Canon CanoScan LiDE 200 Spesifikasjoner

Type

Bordskanner med fargeskanning

Skanneelement

CIS

Lyskilde

3-farget (RGB) LED

Optisk oppløsning

4 800 x 4 800 dpi ¹

Valgbar oppløsning

25–19 200 dpi

Grensesnitt

Hi-Speed USB

Skannegradering (farger)

48 bit inn -> 48/24 bit ut

Skannegradering (gråtoneskala)

16 bit inn -> 8 bit ut

OPTISK OPPLØSNING

Maksimalt dokumentformat

A4/Letter [216 x 297 mm]

EZ direktetaster

Fire knapper (PDF, kopiering, foto, e-post)

Forhåndsvisning hastighet

Ca. 9 sek¹

Skannehastighet (farger)

2,5 msek/linje (300 dpi), 33,3 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (gråtoneskala)

2,3 msek/linje (300 dpi), 11,1 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (sort/hvitt)

2,3 msek/linje (300 dpi), 11,1 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (A4, 300dpi, farge)

Ca. 14 sek¹

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Programvare inkludert

ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio

Strømkilde

Via USB-port

Strømforbruk

2,5 W maks. (i bruk)


1,4 W (hvilestilling)


11 mW (dvale)

Mål

250 x 364 x 40 mm

Vekt

ca. 1,6 kg

Driftsmiljø (temperatur)

5 til 35 °C

Driftsmiljø (luftfuktighet)

10 til 90 % relativ luftfuktighet uten kondensdannelse

Krav til operativsystem

Windows Vista™, XP SP2, 2000 Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / CD-ROM-stasjon / 1 024 x 768-skjerm


Mac OS X versjon 10.3.9, 10.4 og 10.5 / Safari / CD-ROM-stasjon / 1 024 x 768-skjerm

Ansvarsfraskrivelse

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

CanoScan og ScanGear er varemerker for Canon Inc.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle merke- og produktnavn er varemerker for de respektive selskapene.

Fotnote

¹Optisk oppløsning er et mål på maskinvarens maksimal optiske oppløsning basert på ISO 14473-standarden.

¹ Tid for forhåndsbehandling er ikke inkludert.

¹ Skannehastigheten for fargedokumenter måles med ISO/IEC 24712 Newsletter. Skannehastigheten angir tiden det tar fra du trykker på skanneknappen for skannerdriveren, til statusvisningen på skjermen slås av. Skannehastigheten kan variere etter systemkonfigurasjon, grensesnitt, programvare, skannemodus, dokumentstørrelse osv.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.