Inclusivity at Canon

Inkludering hos Canon

Søk på ledige stillinger.

Modige. Respektfulle. Sammen.

Vår organisasjon og medarbeiderne våre skal reflektere mangfoldet i det samfunnet vi lever i. Med 15000 medarbeidere i Europa og 182 000 medarbeidere globalt, møter du mennesker på tvers av kulturer og landegrenser.

Canon og Kyosei

Canons Kyosei-filosofi forplikter oss i vår ambisjon om å bidra til at alle mennesker, uavhengig av rase, religion eller kultur, skal evne å leve og arbeide sammen for et felles gode. Canons regelmessige medarbeiderundersøkelse «Your Voice» forteller en historie om en stolt, motivert og mangfoldig arbeidsstyrke som er opptatt av likestilling, bærekraft og fremtidsutsiktene.

Canon and Kyosei

Mangfold og inkludering i praksis

"Mangfold og inkludering er bærende elementer i vår filosofi. Vi jobber aktivt med dette gjennom ressursgrupper bestående av medarbeidere, en aktivitetskalender for markeringer og feiring samt at vi har dedikerte ambassadører som fremmer og sikrer inkludering" sier Caroline Price, SVP Human Resources. «Dette bidrar til at vi kan gjenspeile mangfoldet blant både kundene og vår egen virksomhet, og sikrer at vi oppleves som et inkluderende sted å jobbe.»

Realising an Inclusive People Vision

Vår forpliktelse...

Mangfold og inkludering er integrert i vårt verdibudskap og vår forpliktelse overfor våre medarbeidere (EVP), og oppleves gjennom hele medarbeiderreisen hos oss - fra ansettelse til avslutning av arbeidsforholdet. Gjennom disse mangfolds- og inkluderingsforpliktelsene skaper vi en mer inkluderende arbeidsplass der alle kan føle seg respektert og verdsatt.

Les mer her

EXPANDING OUR COMMITMENTS

… med ambisjoner om å gjøre mer

Gjennom våre etablerte rekrutterings- og utviklingsprosesser jobber vi aktivt med å ansette, utvikle og belønne den beste personen i enhver stilling, fra lærlinger og praktikanter til topplederstillinger.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Mer om Canon

Mangfold, likestilling og inkludering er også viktige fokusområder i våre samfunnsansvarsprogrammer og -verdier (Corporate Social Responsibility, CSR). Vårt mål er å tilby muligheter for vekst, læring og utvikling. På den måten kan vi bidra til vitenskapelig og teknologisk nyskapning, og bidra til å realisere et samfunn der alle kan spille en aktiv rolle.

Search our latest jobs

Våre ledige stillinger, din neste sjanse

Ta en titt på hvor du kan passe inn


Se våre ledige stillinger.