CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2023

KONKURRANSE 2023

Vilkår

1) 100 konkurrenter blir valgt ut til å få virtuell mentorveiledning fra fagpersoner i bransjen i forbindelse med sin portefølje.
2) opptil 30 av de 100 deltakerne blir valgt ut (av et uavhengig dommerpanel) til å delta på et femdagers seminar før de får delta på Visa pour l'image-festivalen og
3) 5 av de 30 deltakerne blir valgt ut til å delta på Hamburg Portfolio Review og motta et stipend på 2000 euro og et Canon-produkt. Se fullstendige vilkår i dette dokumentet.

Søknadsperiode: fra 13. mars 2023 til 16. april 2023 klokken 23.59 GMT

ADMINISTRATOR FOR ARRANGØR- OG INNSENDINGSPLATTFORM

1.  Arrangøren er Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB («arrangøren»). Ethvert selskap, datterselskap, partnerskap eller annen enhet som fra tid til annen kontrolleres av, eller som er under kontroll av arrangøren, blir heretter kalt et «tilknyttet selskap», og arrangøren og tilknyttede selskaper blir heretter kalt «arrangørgruppen».
2.  Dataoperatøren som administrerer innsendingsplattformen, er Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.
Alle konkurrenter som melder seg på Canon Student Development Programme-konkurransen («konkurransen»), anses å ha samtykket til å være bundet av disse vilkårene med mindre noe annet er skriftlig uttrykt av arrangøren.

TILGJENGELIGHET

3.  Alle konkurrenter («konkurrenter») må:
 • være fylt 18 år eller eldre innen 16. april 2023
 • bo i et av landene som er oppført nedenfor, og

  1. ha startet eller fullført et utdanningsprogram i et av landene oppført nedenfor i løpet av studieåret 2022–2023 eller
  2. ha praksisplass hos byråer eller tidsskrifter innen samme periode eller
  3. bli nominert/godkjent av profesjonelle fotografer fra fotobransjen

 • Liste over land:
  • Albania 
  • Algerie 
  • Angola
  • Armenia 
  • Østerrike
  • Azerbdsjan
  • Bahrain
  • Hviterussland
  • Belgia
  • Benin
  • Bosnia-Hercegovina
  • Botswana
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Kapp Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Kroatia
  • Cyprus
  • Tsjekkia
  • Kongo
  • Danmark
  • Djibouti
  • Egypt
  • Ekvatorial-Guinea
  • Eritrea
  • Estland
  • Ethiopia
  • Finland
  • France
  • Gabon
  • Georgia
  • Tyskland
  • Ghana
  • Hellas
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Ungarn
  • Iran
  • Iraq
  • Irland
  • Israel
  • Italia
  • Elfenbenskysten
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Saudi Arabia
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kirgisistan
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Litauen
  • Luxembourg
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Moldova
  • Montenegro
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Nederland
  • Niger
  • Nigeria
  • Nord-Makedonia
  • Norge
  • Oman
  • Polen
  • Portugal
  • Qatar
  • Kongo-Brazzaville
  • Réunion
  • Romania
  • Rwanda
  • St. Helena
  • São Tomé og Príncipe
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Somalia
  • South Africa
  • Sør-Sudan
  • Spania
  • Sudan
  • Swaziland
  • Sverige
  • Sveits
  • Syria
  • Tadsjikistan
  • Tanzania
  • Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Turkmenistan
  • Uganda
  • Ukraina
  • De forente arabiske emirater
  • Storbritannia
  • Usbekistan
  • Vest-Sahara
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
4.  Canon forbeholder seg retten til å bekrefte konkurrentenes berettigelse og inntak ved å be om en kopi av ID-en og enten et bevis på registrering hos en utdanningsinstitusjon eller praksisplass hos et byrå/magasin eller, for de som er nominert av fagfolk i fotobransjen, et brev med en anbefaling fra en slik fagperson.
5.  Deltakere som deltok i modul 2 eller 3 i 2022 Canon Student Development Programme, er ikke kvalifisert til å søke og/eller delta.
6.  Arrangørens ansatte, datterselskaper, familier, agenter og andre parter som er direkte involvert i denne kampanjen og sponsorvirksomheten, kan ikke delta.

MER INFORMASJON OM CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

UTVELGELSESPROSESSEN

7.  Etter søknadsfristen vil et uavhengig panel bestående av Canon-ansatte og eksterne bransjeeksperter velge ut 100 deltakere som får delta i Canon Student Development Programme («programmet»). Bidragene blir evaluert basert på fortelleregenskaper, autentisitet, presentasjonsbrev, biografi og generell kvalitet på porteføljen.
8.  Kvalifiserte deltakere med de kvalifiserte bidragene blir valgt ut og varslet om resultatet av evalueringen innen 5. mai 2023.
9.  De som blir utvalgt, blir «deltakere» og blir meldt på programmet. Programmet er bygd opp av tre separate moduler. En andel av deltakerne velges ut for etterfølgende trinn av et uavhengig dommerpanel slik det står beskrevet under punkt 9, «Premie».

PREMIE

10. Programmet er bygd opp av tre separate moduler
 • Modul 1: Virtuell mentorhjelp med forberedelse av portefølje
  100 deltakere blir tildelt en profesjonell mentor mellom 29. mai og 30. juni som skal hjelpe dem med å finpusse porteføljen. Hver deltaker får opptil tre økter på én time. Alle økter vil bli gjennomført virtuelt. 
 • Modul 2: Kurs
  Etter sammenstillingen av modul 1 blir opptil 30 deltakere valgt ut i juli for å delta på et femdagers seminar mellom 2. og 6. september 2023 i Girona (Spania) og Perpignan (Frankrike). Under seminaret får deltakerne være med på dedikerte foredrag, porteføljeevalueringer i grupper, praktiske økter, får tilgang til Visa pour l’image-festivalen og dra nytte av muligheter for nettverksbygging med representanter fra bilde- og mediebransjen.
 • Modul 3: Hamburg Portfolio Review
  Fem deltakere velges ut i september og får en tredagers tur til Hamburg (Tyskland) og en plass på Hamburg Portfolio Review, som finner sted mellom 15. og 17. september 2023. Under arrangementet deltar deltakerne i porteføljeevalueringer og delta på møter med fagpersoner i bransjen. Etter arrangementet mottar de fem deltakerne et stipend på EUR 2000 og Canon-produkter til en verdi av opptil EUR 9000.
  Alle deltakerne blir introdusert for en relevant lokal Canon-organisasjon.
11.  Arrangøren er vert for utvalgte deltakere for modul 2 og 3. Arrangøren tilbyr billetter tur-retur med fly og/eller buss eller tog (hvis det er mulig), overnatting, måltider (frokost, lunsj og middag) og reiseforsikring (unntatt for tyveri eller tap av verdisaker) så lenge oppholdet varer, slik det er angitt i paragraf 9.
12.  Arrangøren er ikke ansvarlig for å skaffe eventuelle visum til noen del av premien. Dette er deltakerens fulle ansvar.
13.  Oppholdet dekkes kun for deltakeren. Arrangøren dekker ikke andre utgifter enn de som er angitt ovenfor.
14.  Deltakerne må sørge for at de er tilgjengelige på de tidligere nevnte datoene, mellom 29. mai og 17. september 2023, i tilfelle de blir valgt ut til noen av modulene nevnt ovenfor. Canon kan ikke endre disse datoene.
15.  Canon kan, etter eget skjønn, inkludere noen deltakere fra forrige år i årets modul 2-inntak på 30 personer. Dette er bare der de ikke kunne delta i modul 2 i fjor på grunn av uforutsette forhold.

REGISTRERING

16.  Det er gratis å delta. Konkurrenter må sende inn porteføljene sine (via nettadressen canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/submit/) innen søknadsfristen for å ha en mulighet til å bli valgt ut til å delta i programmet. Du finner mer informasjon under paragraf 18, «Krav til innsending».
17.  Ufullstendige, ugyldige eller upassende bidrag, eller bidrag som mottas etter søknadsfristen, er ikke kvalifisert til å delta i programmet.
18.  De som blir valgt ut til å være deltakere, blir bedt om å sende inn følgende mellom 5. mai og senest 14. mai 2023:
 • bekreftelse på at de skal delta i programmet
 • bilde av pass/ID-kort for å bekrefte alder
 • student-ID og/eller bekreftelse fra skolen/universitetet (eller byrået/magasinet hvor de har praksisplass) som viser at de er registrert i studieåret 2022/2023
Hvis deltakerne ikke bekrefter deltakelsen og/eller ikke sender inn den nødvendige informasjonen innen 14. mai 2023, er de ikke lenger kvalifiserte til å delta i programmet.
19.  Det offisielle og eneste språket i programmet er engelsk, og oversettingstjenester vil ikke være tilgjengelig. Deltakere må ha tilstrekkelig engelskkompetanse til å dra nytte av programmet, de nødvendige verktøyene og tilstrekkelige ferdigheter til å delta på digitale, nettbaserte arrangementer.

KRAV TIL INNSENDING

20.  Deltakerne må sende inn en portefølje som består av opptil to historier/prosjekter, hver med maksimalt tjue (20) bilder, i tillegg til en beskrivelse av prosjektene på maks. 200 ord, en personlig biografi og bildetekster. Alt skriftlig materiale må leveres på engelsk. Bildefiler bør være i JPEG-format, maks. 1500 DPI, 2000 piksler

Understøttende dokumentasjon kan også sendes inn av konkurrenter, slik som:
 • en forklaring på hvorfor de ønsker å delta i programmet
 • et brev med en anbefaling fra læreren/skolen/byrået/magasinet/fagpersonen fra bransjen
21.  Alle bilder må være originaler og tatt av konkurrenten.
22.  Bildene som er sendt inn av konkurrenten, må ikke inneholde noe som kan anses som ulovlig, eller som krenker rettighetene til en tredjepart, inkludert immaterielle åndsverk, moralske rettigheter eller personvernrettigheter.
23.  Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere ufullstendige eller uleselige bidrag eller bidrag som ikke oppfyller kravene ovenfor.

GARANTIER

24.  Når konkurrenten sender inn bidraget sitt, garanterer vedkommende for følgende:
 • Konkurrenten er eneste opphavsperson til bildene.
 • Konkurrenten har eiendomsrettighetene til bildene.
25.  Arrangøren garanterer for følgende:
 1. Den skal opptre i henhold til rettighetene som er gitt under disse vilkårene.
 2. Arrangøren kan ønske å bruke navnet ditt og utvalgte bilder i forbindelse med annonsering, kampanjer og publisitet for Canon, Student Development Programme og andre utdanningsinitiativer fra Canon uten ytterligere kompensasjon. I slike tilfeller vil arrangøren kontakte deltakeren for å be om deltakerens tillatelse, i henhold til paragraf 31. Slik tillatelse kan ikke holdes tilbake uten grunn.

ANSVARSFRASKRIVELSE

26.  Arrangøren forbeholder seg retten til ikke å akseptere bidrag eller til å kreve tilbake den fullstendige verdien på premien hvis den mener at vilkårene for denne konkurransen er brutt.
27.  Arrangøren skal ikke holdes ansvarlig for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne konkurransen, uansett årsak. Disse reglene skal imidlertid ikke ha noen innvirkning på arrangørens erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra sine ansatte eller underleverandører.
28.  Hvis det oppstår en konflikt rundt tolkning eller implementering av reglene knyttet til et forhold som er relatert til konkurransen, vil beslutningen til arrangørens ledelse være endelig, og ingen korrespondanse vil forekomme.
29.  Eventuelle krav om skatter og avgifter som lokale myndigheter pålegger en individuell deltaker i forbindelse med deltakelse i programmet, skal godtgjøres av arrangøren (eller det lokale tilknyttede selskapet hvis aktuelt).
30.  Arrangøren forbeholder seg retten til å offentliggjøre deltakernes navn og hjemland, og til å publisere premieoverrekkelsen etter at programmet er avholdt. Hvis deltakeren ikke ønsker at slike opplysninger skal publiseres, må vedkommende informere arrangøren om dette når de bekrefter deltakelsen sin.
31.  Konkurrenter samtykker også til å bli kontaktet av arrangøren og arrangørens delegater hvis det er nødvendig for å administrere konkurransen, eller hvis arrangøren ønsker å drøfte bruk av bilder som er sendt inn til konkurransen.
32.  Premien kan ikke overføres til andre, og det vil ikke bli tilbudt noe alternativ i form av kontanter eller kreditt for denne premien. Hvis premien (eller deler av den) som tilbys, er utilgjengelig grunnet force majeure, forbeholder arrangøren seg retten til å endre programmet.
33.  Arrangøren skal ikke bryte disse vilkårene eller holdes ansvarlig for forsinkelser i utførelsen av, eller manglende utførelse av, noen av pliktene underlagt disse vilkårene hvis en slik forsinkelse eller mangel er et resultat av hendelser, omstendigheter eller årsaker utenfor rimelig kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, oversvømmelser, pandemi (inkludert, men ikke begrenset til, som et direkte eller indirekte resultat av eller knyttet til covid-19), handelsblokade, krig, krigshandlinger (enten krig er erklært eller ikke), terrorhandlinger, opprør, opptøyer, sivile opptøyer, streik, lockout eller andre arbeidsforstyrrelser, force majeure eller handlinger, forsømmelser eller forsinkelser ved utføring av handlinger i samsvar med statlige myndigheter («force majeure»).
34.  Hvis en deltakelse blir avvist eller ikke blir bekreftet, kan plassen bli tilbudt til andre konkurrenter etter arrangørens eget skjønn.

PERSONOPPLYSNINGER

35.  Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av konkurrenter. Personopplysninger oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.
36.  Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258 er dataoperatøren og administrerer innsendingsplattformen.
37.  De personlige opplysningene som samles inn fra konkurrentene, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for forbrukere: https://myid.canon/canonid/#/policy.

JURISDIKSJON

38.  Disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dem, skal administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Nederland, og de er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Amsterdam.

Versjon I, oppdatert 25. januar 2023

Du er kanskje også interessert i

Lær mer om utstyr og verktøy som kan hjelpe deg å gå fra å være student til profesjonell.