CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2024

KONKURRANSE 2024

Vilkår

Delta i denne konkurransen ved å sende inn porteføljen din innen søknadsfristen og i henhold til disse vilkårene, slik at du får sjansen til å delta på Canon Student Development Programme 2024, der:


1)  opptil 100 konkurrenter blir valgt ut til å få virtuell mentorveiledning fra fagpersoner i bransjen i forbindelse med porteføljen og det nye prosjektforslaget.
2)  opptil 25 av de 100 konkurrentene blir valgt ut (av et uavhengig dommerpanel) til å delta på et 4-dagers seminar før de får delta på Visa pour l’Image-festivalen.
3)  3 av de 25 deltakerne blir valgt ut til å motta et stipend på 2000 euro og et Canon-produkt. Se fullstendige vilkår i dette dokumentet.

Søknadsperiode: fra 12. februar 2024 til 7. mars 2024 klokken 23.59 GMT

ADMINISTRATOR FOR ARRANGØR- OG INNSENDINGSPLATTFORM


1.  Arrangøren er Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland («arrangør»). Ethvert selskap, datterselskap, partnerskap eller annen enhet som fra tid til annen kontrolleres av, eller som er under felles kontroll av arrangøren, blir heretter kalt et «tilknyttet selskap», og arrangøren og tilknyttede selskaper blir heretter kalt «arrangørgruppen».
2.  Dataoperatøren som administrerer innsendingsplattformen, er Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.


Alle konkurrenter som melder seg på Canon Student Development Programme-konkurransen («konkurransen»), anses å ha samtykket til å være bundet av disse vilkårene med mindre noe annet er skriftlig uttrykt av arrangøren.

TILGJENGELIGHET


3.  Alle konkurrenter («konkurrenter») må:
 • ha fylt 18 år eller mer innen 7. mars 2024
 • bo i et av landene som er oppført nedenfor, og

  1. a) ha startet eller fullført et utdanningsprogram i et av landene som er oppført nedenfor, i løpet av studieåret 2023–2024 eller
  2. b) ha praksisplass hos byråer eller tidsskrifter innen samme periode eller
   c) bli nominert/godkjent av profesjonelle fotografer fra fotobransjen

 • Liste over land:
  • Albania 
  • Algerie 
  • Angola
  • Armenia 
  • Østerrike
  • Azerbdsjan
  • Bahrain
  • Belgia
  • Benin
  • Bosnia-Hercegovina
  • Botswana
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Kapp Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Kroatia
  • Cyprus
  • Tsjekkia
  • Kongo
  • Danmark
  • Djibouti
  • Egypt
  • Ekvatorial-Guinea
  • Eritrea
  • Estland
  • Ethiopia
  • Finland
  • Frankrike
  • Gabon
  • Georgia
  • Tyskland
  • Ghana
  • Hellas
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Ungarn
  • Island
  • Iran
  • Iraq
  • Irland
  • Israel
  • Italia
  • Elfenbenskysten
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Saudi Arabia
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kirgisistan
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Litauen
  • Luxembourg
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Moldova
  • Montenegro
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Nederland
  • Niger
  • Nigeria
  • Nord-Makedonia
  • Norge
  • Oman
  • Polen
  • Portugal
  • Qatar
  • Kongo-Brazzaville
  • Réunion
  • Romania
  • Rwanda
  • St. Helena
  • São Tomé og Príncipe
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Somalia
  • South Africa
  • Sør-Sudan
  • Spania
  • Sudan
  • Swaziland
  • Sverige
  • Sveits
  • Syria
  • Tadsjikistan
  • Tanzania
  • Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Turkmenistan
  • Uganda
  • Ukraina
  • De forente arabiske emirater
  • Storbritannia
  • Usbekistan
  • Vest-Sahara
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
4.  Canon forbeholder seg retten til å bekrefte konkurrentenes berettigelse og inntak ved å be om en kopi av ID-en og enten et bevis på registrering hos en utdanningsinstitusjon eller praksisplass hos et byrå/magasin eller, for de som er nominert av fagfolk i fotobransjen, et brev med en anbefaling fra en slik fagperson.
5.  Deltakere som deltok i modul 2 eller 3 i 2022 eller 2023 Canon Student Development Programme, er ikke kvalifisert til å søke og/eller delta.
6.  Arrangørens ansatte, datterselskaper, familier, agenter og andre parter som er direkte involvert i denne kampanjen og sponsorvirksomheten, kan ikke delta. 

MER INFORMASJON OM CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

UTVELGELSESPROSESSEN


7.  Etter søknadsfristen vil et uavhengig panel bestående av Canon-ansatte og eksterne bransjeeksperter velge ut opptil 100 bidrag som vil kvalifisere for deltakelse i Canon Student Development Programme («programmet»). Bidragene blir evaluert basert på fortelleregenskaper, autentisitet, presentasjonsbrev, biografi og generell kvalitet på porteføljen.
8.  Kvalifiserte deltakere med de kvalifiserte bidragene blir valgt ut og varslet om resultatet av evalueringen innen 29. mars 2024.
9.  De som blir utvalgt, blir «deltakere» og blir meldt på programmet. Programmet er bygd opp av tre separate moduler. En andel av deltakerne velges ut for etterfølgende trinn av et uavhengig dommerpanel slik det står beskrevet under punkt 10, «Premie».

PREMIE


10. Programmet er bygd opp av tre separate moduler
 • Modul 1: Virtuell mentorhjelp med forberedelse av portefølje
  Opptil 100 deltakere blir tildelt en profesjonell mentor mellom 22. april og 31. mai som skal hjelpe dem med å finpusse porteføljen det nye prosjektforslaget. Hver deltaker får opptil tre økter på én time. Alle økter vil bli gjennomført virtuelt. 
 • Modul 2: Kurs
  Etter sammenstillingen av modul 1 blir opptil 25 deltakere valgt ut i juni for å delta på et 4-dagers seminar mellom 31. august og 4. september 2024 i Girona (Spania) og Perpignan (Frankrike). Under seminaret får deltakerne være med på dedikerte foredrag, porteføljeevalueringer i grupper, praktiske økter, tilgang til Visa pour l’Image-festivalen og kan få muligheter for nettverksbygging med representanter fra bilde- og mediebransjen.
 • Modul 3: utstyr og stipend
  Tre deltakere vil i september bli valgt ut til å motta et stipend på 2000 euro (to tusen euro) for å lage et nytt fotoprosjekt og Canon-produkt(er) med et kamerahus og et objektiv, etter hva arrangøren bestemmer. Når de tre utvalgte deltakerne har mottatt stipendene sine, skal de sørge for:
 • å fullføre prosjektet basert på prosjektforslaget som ble sendt på slutten av den første modulen, innen 1. juli 2025
 • å levere 10 bilder med høy oppløsning som avtalt mellom deltakeren og arrangøren

 • Alle deltakerne blir introdusert for en relevant lokal Canon-organisasjon.
11.  Arrangøren er vert for utvalgte deltakere for modul 2. Arrangøren tilbyr billetter tur-retur med fly og/eller buss eller tog (hvis det er mulig), overnatting, måltider (frokost, lunsj og middag) og reiseforsikring (unntatt for tyveri eller tap av verdisaker) så lenge oppholdet varer, slik det er angitt i paragraf 10.
12.  Arrangøren er ikke ansvarlig for å skaffe eventuelle visum til noen del av premien. Dette er deltakerens fulle ansvar.
13.  Oppholdet dekkes kun for deltakeren. Arrangøren dekker ikke andre utgifter enn de som er angitt ovenfor.
14.  Deltakerne må sørge for at de er tilgjengelige på de tidligere nevnte datoene, mellom 22. april og 4. september 2024, hvis de blir valgt ut til noen av modulene som er nevnt ovenfor. Canon kan ikke endre disse datoene.
15.  Deltakere som blir valgt til modul 2 og 3, forventes å signere tilleggsdokumentasjon som gir tillatelse til å bruke navnet og materialet deres, og som gir visse rettigheter i forbindelse med reklame, markedsføring og publisitet for Student Development Programme og andre Canon-utdanningsinitiativer uten ekstra kompensasjon, oppsummert slik:
 • Modul 2: Deltakerne blir bedt om rettigheter til å bruke bilder fra porteføljene deres som er sendt inn i løpet av programmet, personopplysninger (navn, bilde og lignende) og innhold (uttalelser (muntlige eller skriftlige) som gis og bilder som tas i løpet av programmet) for å promotere programmet og dem selv som deltaker hos Canon; nettsteder, kontoer på sosiale medier og kanaler, direktereklame, bedriftspresentasjoner, videoer og rapporter, pressemeldinger, utstillinger (på/utenfor internett), flygeblader og bannere
 • Modul 3: Finalistene vil bli bedt om rettigheter til å bruke bilder fra prosjektet deres som er produsert ved hjelp av stipendet, for å promotere programmet, og av dem selv som deltaker på Canon; nettsteder, kontoer og kanaler for sosiale medier, direktereklame, bedriftspresentasjoner, videoer og rapporter, pressemeldinger, utstillinger (på/utenfor internett), flygeblader og bannere

REGISTRERING16.  Det er gratis å delta. For å ha en mulighet til å bli valgt ut til programmet, må søkerne sende inn porteføljene sine og det nye prosjektforslaget (via nettadressen canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/submit/) innen søknadsfristen. Du finner mer informasjon under paragraf 20, «Krav til innsending».
17.  Ufullstendige, ugyldige eller upassende bidrag, eller bidrag som mottas etter søknadsfristen, er ikke kvalifisert til å delta i programmet.
18.  De som blir valgt ut til å være deltakere, blir bedt om å sende inn følgende mellom 29. mars og senest 7. april 2024:
 • bekreftelse på at de skal delta i programmet
 • bilde av pass/ID-kort for å bekrefte alder
 • studentbevis og/eller bekreftelse fra skolen/universitetet (eller byrået/magasinet hvor de har praksisplass) som viser at man er registrert for studieåret 2023/2024
Hvis deltakerne ikke bekrefter deltakelsen og/eller ikke sender inn den nødvendige informasjonen innen 7. april 2024, er de ikke lenger kvalifiserte til å delta i programmet.
19.  Det offisielle og eneste språket i programmet er engelsk, og oversettingstjenester vil ikke være tilgjengelig. Deltakere må ha tilstrekkelig engelskkompetanse til å dra nytte av programmet, de nødvendige verktøyene og tilstrekkelige ferdigheter til å delta på digitale, nettbaserte arrangementer.

KRAV TIL INNSENDING


20.  Konkurrentene må sende inn en portefølje som består av opptil to historier/prosjekter, hver med maksimalt tjue (20) bilder, i tillegg til en beskrivelse av prosjektene på maks. 200 ord, et nytt prosjektforslag (maks 1 utskrevet side – du finner flere detaljer finnes her: https://www.canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/faq/), en personlig biografi og bildetekster. Alt skriftlig materiale må leveres på engelsk. Bildefiler bør være i JPEG-format, maks. 1500 DPI, 2000 piksler

Understøttende dokumentasjon kan også sendes inn av konkurrenter, slik som:
 • en forklaring på hvorfor de ønsker å delta i programmet
 • et brev med en anbefaling fra læreren/skolen/byrået/magasinet/fagpersonen fra bransjen
21.  Alle bilder må være originaler og tatt av konkurrenten.
22.  Bildene som er sendt inn av konkurrenten, må ikke inneholde noe som kan anses som ulovlig, eller som krenker rettighetene til en tredjepart, inkludert immaterielle åndsverk, moralske rettigheter eller personvernrettigheter.
23.  Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere ufullstendige eller uleselige bidrag eller bidrag som ikke oppfyller kravene ovenfor.

GARANTIER


24.  Når konkurrenten sender inn bidraget sitt, garanterer vedkommende for følgende:
 • Konkurrenten er selv den eneste opphavsperson til bildene og prosjektforslaget.
 • Konkurrenten er eier av alle immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter til bildene og prosjektforslaget.
 • Bildene, prosjektforslaget og alt annet materiale som sendes inn av konkurrenten, skal ikke inneholde noe som kan anses som ulovlig eller som krenker rettighetene til en tredjepart, inkludert immaterielle åndsverk, moralske rettigheter eller personvernrettigheter.
 • Konkurrenten har ikke sendt inn bilder som har blitt opprettet, generert, redigert, komponert eller manipulert ved hjelp av programvare, verktøy eller teknologi som benytter noen som helst form for kunstig intelligens. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) enhver bruk av generativ kunstig intelligens, inkludert funksjoner for «generativt fyll». Bruk av funksjoner som er en naturlig del av kameraets produksjonsspesifikasjoner (f.eks. autofokus og bildebehandling) vil likevel ikke automatisk føre til diskvalifisering, forutsatt at det ikke er noen mistanke om at kameraet er blitt modifisert på noen måte.
 • Alle godkjente deltakere må levere RAW-filer av bildene sine sendt inn som en del av den endelige porteføljen ved slutten av modul 1, som så blir analysert for all bruk av teknologi for kunstig intelligens, og som også kan brukes til å vurdere andre konkurransekriterier (f.eks. komposisjon, overdreven redigering og manipulering), basert på dommernes skjønn. Hvis du ikke sender inn RAW-filen før den angitte tidsfristen, fører det til diskvalifisering.
 • Konkurrentens prosjektforslag inneholder ikke konfidensiell eller begrenset informasjon om konkurrenten selv eller om en tredjepart, og konkurrenten forstår at Canon ikke vil være underlagt noen taushetsplikt med hensyn til prosjektforslaget.
25.  Arrangøren garanterer for følgende:
 1. Den skal opptre i henhold til rettighetene som er gitt under disse vilkårene.
 2. Arrangøren kan ønske å bruke navnet ditt og utvalgte bilder i forbindelse med annonsering, kampanjer og publisitet for Canon, Student Development Programme og andre utdanningsinitiativer fra Canon uten ytterligere kompensasjon. I slike tilfeller vil arrangøren kontakte deltakeren for å be om deltakerens tillatelse, i henhold til paragraf 31. Slik tillatelse kan ikke holdes tilbake uten grunn.

ANSVARSFRASKRIVELSE


26.  Arrangøren forbeholder seg retten til ikke å akseptere bidrag eller til å kreve tilbake den fullstendige verdien på premien hvis den mener at vilkårene for denne konkurransen er brutt.
27.  Arrangøren skal ikke holdes ansvarlig for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne konkurransen, uansett årsak. Disse reglene skal imidlertid ikke ha noen innvirkning på arrangørens erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra sine ansatte eller underleverandører.
28.  Hvis det oppstår en konflikt rundt tolkning eller implementering av reglene knyttet til et forhold som er relatert til konkurransen, vil beslutningen til arrangørens ledelse være endelig, og ingen korrespondanse vil forekomme.
29.  Eventuelle krav om skatter og avgifter som lokale myndigheter pålegger en individuell deltaker i forbindelse med deltakelse i programmet, skal godtgjøres av arrangøren (eller det lokale tilknyttede selskapet hvis aktuelt).
30.  Arrangøren forbeholder seg retten til å offentliggjøre deltakernes navn og hjemland, og til å publisere premieoverrekkelsen etter at programmet er avholdt. Hvis deltakeren ikke ønsker at slike opplysninger skal publiseres, må vedkommende informere arrangøren om dette når de bekrefter deltakelsen sin.
31.  Konkurrenter samtykker også til å bli kontaktet av arrangøren og arrangørens delegater hvis det er nødvendig for å administrere konkurransen, eller hvis arrangøren ønsker å drøfte bruk av bilder som er sendt inn til konkurransen.
32.  Premien kan ikke overføres til andre, og det vil ikke bli tilbudt noe alternativ i form av kontanter eller kreditt for denne premien. Hvis premien (eller deler av den) som tilbys, er utilgjengelig grunnet force majeure, forbeholder arrangøren seg retten til å endre programmet.
33.  Arrangøren skal ikke bryte disse vilkårene eller holdes ansvarlig for forsinkelser i utførelsen av, eller manglende utførelse av, noen av pliktene underlagt disse vilkårene hvis en slik forsinkelse eller mangel er et resultat av hendelser, omstendigheter eller årsaker utenfor rimelig kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, oversvømmelser, pandemi (inkludert, men ikke begrenset til, som et direkte eller indirekte resultat av eller knyttet til covid-19), handelsblokade, krig, krigshandlinger (enten krig er erklært eller ikke), terrorhandlinger, opprør, opptøyer, sivile opptøyer, streik, lockout eller andre arbeidsforstyrrelser, force majeure eller handlinger, forsømmelser eller forsinkelser ved utføring av handlinger i samsvar med statlige myndigheter («force majeure»).
34.  Hvis en deltakelse blir avvist eller ikke blir bekreftet, kan plassen bli tilbudt til andre konkurrenter etter arrangørens eget skjønn.

PERSONOPPLYSNINGER


35.  Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av konkurrenter. Personopplysninger oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.
36.  Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258 er dataoperatøren og administrerer innsendingsplattformen.
37.  Personopplysninger som samles inn fra konkurrentene, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for forbrukere: https://myid.canon/canonid/#/policy.

JURISDIKSJON 


38.  Disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dem, skal administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Nederland, og de er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Amsterdam.

Versjon I, oppdatert 15. januar 2024

Du er kanskje også interessert i

Lær mer om utstyr og verktøy som kan hjelpe deg å gå fra å være student til profesjonell.