Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for tre års garantikampanjen

Arrangør

1. Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (heretter kalt "Canon").


Tilbud

2. Dette tilbudet om tre års garanti ("tilbudsgaranti") gjelder for de utvalgte Canon-produktene ("tilbudsprodukter") som er oppført nedenfor, og inkluderer enten:

o En ett års forlengelse av den gjeldende kommersielle Canon-garantien på to år, kalt European Warranty System ("EWS").
o En serviceoppgradering og ett års forlengelse av den gjeldende EWS.
o For PIXMA G-serien er dette en ett års forlengelse av den gjeldende kommersielle Canon-garantien på to år, eller 30 000 sider, avhengig av hva som inntreffer først.
For PIXMA G650 og G550 er dette en forlengelse på ett år eller 10 000 sider, avhengig av hva som inntreffer først.

3. Unntatt det som er uttrykkelig endret her (om forlengelse og/eller oppgradering), skal de gjeldende EWS-vilkårene som gjelder for produktet ditt, gjelde for garantitjenestene som leveres som en del av dette garantitilbudet. Hvis det finnes avvik mellom tjenestevilkårene i dette garantitilbudet og vilkårene i EWS, gjelder vilkårene i dette garantitilbudet.


Deltakere

4. Dette garantitilbudet er bare tilgjengelig for sluttbrukere (enten bedrifter eller enkeltpersoner) ("deltakere" eller "deltaker"). Forhandlere og distributører er utelukket fra tilbudet og kan ikke delta på vegne av kundene sine.

5. Alle deltakere må være 18 år eller eldre.

6. Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene ("vilkår").


Tilbudsprodukter

7. De utvalgte Canon-produktene som omfattes av dette garantitilbudet ("tilbudsproduktene") og det gjeldende garantitilbudet, er inkludert i listen over tilbudsprodukter i vedlegg 1 til disse vilkårene. Canon legger til og fjerner produkter fra listen over tilbudsprodukter, så sjekk tilbudssiden her og vedlegg 1 til disse vilkårene for å få den mest oppdaterte informasjonen om produktene som er inkludert i dette garantitilbudet.


APPENDIX 1


Liste over tilbudsprodukter


Produktgruppe Enhet/skriver Kampanjetilbud Garantitjeneste for kampanjen
PIXMA G1520 Forlengelse Verkstedgaranti
G1530 Verkstedgaranti
G2520 Verkstedgaranti
G2560 Verkstedgaranti
G2570 Verkstedgaranti
G3501 Verkstedgaranti
G3510 Verkstedgaranti
G3520 Verkstedgaranti
G3560 Verkstedgaranti
G3570 Verkstedgaranti
G3571 Verkstedgaranti
G4510 Verkstedgaranti
G4511 Verkstedgaranti
G4570 Verkstedgaranti
G5050 Verkstedgaranti
G550 Verkstedgaranti
G6050 Verkstedgaranti
G650 Verkstedgaranti
G7050 Verkstedgaranti
GM2050 Verkstedgaranti
GM4050 Verkstedgaranti
MAXIFY MB2150 Oppgradering og forlengelse Bytte på stedet
MB2155 Bytte på stedet
MB2750 Bytte på stedet
MB2755 Bytte på stedet
GX1050 Bytte på stedet
GX2050 Bytte på stedet
GX3050 Bytte på stedet
GX4050 Bytte på stedet
GX5050 Bytte på stedet
GX5550 Bytte på stedet
GX6050 Bytte på stedet
GX6550 Bytte på stedet
GX7050 Bytte på stedet
MB5150 Forlengelse Bytte på stedet
MB5155 Bytte på stedet
MB5450 Bytte på stedet
MB5455 Bytte på stedet
iB4150 Bytte på stedet
i-SENSYS LBP243dw Forlengelse Reparasjon på stedet
LBP246dw Reparasjon på stedet
LBP631Cw Reparasjon på stedet
LBP633Cdw Reparasjon på stedet
LBP673Cdw Reparasjon på stedet
LBP732Cdw Reparasjon på stedet
MF453dw Reparasjon på stedet
MF455dw Reparasjon på stedet
MF461dw Reparasjon på stedet
MF463dw Reparasjon på stedet
MF465dw Reparasjon på stedet
MF552dw Reparasjon på stedet
MF553dw Reparasjon på stedet
MF651Cw Reparasjon på stedet
MF655Cdw Reparasjon på stedet
MF657Cdw Reparasjon på stedet
MF752Cdw Reparasjon på stedet
MF754Cdw Reparasjon på stedet
MF842Cdw Reparasjon på stedet
RS40 Verkstedgaranti
imageFORMULA P-208II Forlengelse Verkstedgaranti
P215II Verkstedgaranti
R10 Verkstedgaranti
R30 Verkstedgaranti
R40 Verkstedgaranti
RS40 Verkstedgaranti
DR-F120 Verkstedgaranti


8. Alle tilbudsproduktene må være nye og originale Canon-produkter, og de må ha blitt levert av, og distribuert til, forhandlere fra Canon-gruppen i EØS, Sveits eller Storbritannia. Spør forhandleren din for å forsikre deg om dette. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er forfalskede eller som krenker åndsverksrettigheter for Canon-gruppen på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til, parallelle eller "grå" produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen. Klikk her for å lære mer om parallelle produkter.

9. Krav fra deltakere som kjøper i partier (mer enn 25 tilbudsprodukter per deltaker), er ikke berettiget til å delta i denne kampanjen.


Tilbudsperiode

10. Dette garantitilbudet er nå permanent. Tilbudsprodukter må registreres innen 30 dager etter kjøpet. Dette må fremgå av et gyldig kjøpsbevis. Du registrerer et tilbudsprodukt ved å sende inn kravet i henhold til instruksjonene i disse vilkårene.

Startdato kampanje: 29. juni 2023

Siste kjøpsdato: 31. desember 2023

Dato for siste registrering (krav): 31. januar 2024

Dato for siste støtte: 15. februar 2024


Tilbudsområder

11. Tilbudsproduktene må kjøpes fra forhandlere eller fra en Internett-butikk med et domene eller en registrert adresse i et av områdene som er oppført nedenfor ("tilbudsområder"). Tilbudsproduktene må også være registrert på en adresse i tilbudsområdene.

Tilbudsområdene er: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.


Slik registrerer du produktet og krever tilbudsgarantien

12. Når en deltaker skal opprette krav om garantitilbudet, må vedkommende fylle ut et elektronisk kravskjema på riktig måte og sende det inn for å registrere tilbudsproduktet (inkludert å spesifisere serienumre for gyldige produkter*) innen 30 dager etter kjøpet av tilbudsproduktet. Krav som mottas mer enn 30 dager etter kjøpet av tilbudsproduktet, blir ikke godtatt av Canon. Deltakere må skanne, laste opp og legge ved det elektroniske kravskjemaet og et gyldig bevis på kjøpet (for eksempel en kvittering eller en bekreftelse på bestilling og betaling på nettet, inkludert merverdiavgift). Merk at en følgeseddel ikke er et gyldig kjøpsbevis.

* Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.

13. Når dette kravet godkjennes, mottar deltakeren en bekreftelse via e-post som sier at kravet er godtatt, og at tilbudsproduktet er registrert. Hvis en deltaker ikke mottar denne e-posten innen åtte virkedager etter at vedkommende sendte inn kravet, må vedkommende ringe kravekspertene våre på +31(0)20 721 9103. Ta vare på e-postbekreftelsen. Det er mulig at du må bruke den som bevis på det gyldige kravet ditt hvis du ønsker å bruke garantitjenester.

14. Canon forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre alle ufullstendige, feilaktige eller ikke kvalifiserte krav.


Forbehold

15. I den grad det er tillatt ifølge loven, skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

16. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at tilbudet misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med tilbudet er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

17. Tilbudsproduktene avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen rekker. Canon er ikke ansvarlig for forhandlere som eventuelt ikke kan levere bestillinger av tilbudsprodukter i tilbudsperioden.

18. Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre dette tilbudet når som helst uten å holdes ansvarlig, men vil alltid prøve å minimere effekten på deltakere for å unngå unødige skuffelser.


Beskyttelse av personlige opplysninger

19. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av deltakerne Alle personlige opplysninger som sendes inn til oss, blir behandlet av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland for å administrere dette tilbudet. Personopplysninger oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.

20. Personlige opplysninger som samles inn fra deltakere, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for bedrifter og forbrukere. Disse finner du på /privacy-policy/.


Slik oppretter du krav om garantitjenester via tilbudet

21. Hvis en deltaker trenger å få utvidet og/eller oppgradert garantitjenester levert via dette tilbudet når kravet er validert, skal vedkommende kontakte sin relevante lokale Canon-kundestøtte her og være klar til å

a. oppgi fullstendig modellnavn og serienummer* for enheten/skriveren
b. bekrefte operativsystemet installert på datamaskinen hvis aktuelt
c. bekrefte adressen til enheten/skriveren, samt kontaktinformasjon og e-postadresse
. oppgi dokumentasjon på kjøp av produktet og aktivering av tilbudsgarantien, på samme måte som i bekreftelsen som ble sendt via e-post etter den elektroniske garantiregistreringen
e-post oppgi en klar feilbeskrivelse, og utfør alle feilsøkinger når du blir bedt om det
f. overholde enhver rimelig instruksjon fra kundestøtte, slik at deltakeren mottar garantitjenesten

* Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.


Lov og jurisdiksjon

22. I den grad det er tillatt av loven, skal dette tilbudet og disse vilkårene og betingelsene samt eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse, administreres og tolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales og være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen for domstolene i England og Wales.

23. Er du forbruker, gjelder lovene i landet ditt for dette tilbudet, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.