Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for tre års garantikampanjen

Kampanje og arrangør

1. Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (heretter kalt "Canon").

2. Denne kampanjen om 3 års garanti (”garantikampanje”) gjelder for de utvalgte Canon-produktene (”kampanjeproduktene") som er oppført nedenfor, og inkluderer enten:

o En to års forlengelse av den gjeldende kommersielle garantien på ett år fra Canon, kalt European Warranty System ("EWS"), eller

o En serviceoppgradering og to års forlengelse av den gjeldende EWS.

3. Unntatt det som er uttrykkelig endret her (om forlengelse og/eller oppgradering), skal de gjeldende EWS-vilkårene som gjelder for produktet ditt, gjelde for garantitjenestene som leveres som en del av denne garantikampanjen. Hvis det finnes avvik mellom tjenestevilkårene i denne garantikampanjen og vilkårene i EWS, gjelder vilkårene i denne garantikampanjen.

Kampanjeperiode

Kampanjeprodukter må kjøpes innenfor Kampanjeområdet (beskrevet nedenfor) mellom 1. mars 2016 og 31. desember 2018. Datoen produktet ble kjøpt, må kunne bekreftes av et gyldig kjøpsbevis. Vær oppmerksom på at produktet må registreres innen 30 dager etter kjøpet.

Kampanjeområde

5.    Kampanjeproduktene må kjøpes i og registreres på en adresse innenfor ett av følgende kampanjeområder: Belgia, Danmark, Finland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Ungarn og Østerrike.

Kampanjeprodukter

6.    De utvalgte Canon-produktene som er kvalifiserte til garantikampanjen ("Kampanjeproduktene"), er:

Produktgruppe
Enhet/skriver
Kampanjetilbud
Garantitjeneste for kampanjen
MAXIFY
MB2150
Oppgradering og forlengelse
Bytte på stedet
MB2155
Bytte på stedet
MB2750Bytte på stedet
MB2755
Bytte på stedet
MB5150
Forlengelse
Bytte på stedet
MB5155
Bytte på stedet
MB5450
Bytte på stedet
MB5455
Bytte på stedet
iB4150
Bytte på stedet
i-SENSYS
MF237w
Oppgradering og forlengelse
Bytte på stedet
MF244dw
Bytte på stedet
MF247dw
Bytte på stedet
MF249dw
Bytte på stedet
LBP611Cn
Bytte på stedet
LBP151dw
Forlengelse
Reparasjon på stedet
LBP251dw
Reparasjon på stedet
LBP252dw
Reparasjon på stedet
LBP212dw
Reparasjon på stedet
LBP214dw
Reparasjon på stedet
LBP613Cdw
Reparasjon på stedet
LBP653Cdw
Reparasjon på stedet
MF411dw
Reparasjon på stedet
MF416dw
Reparasjon på stedet
MF421dw
Reparasjon på stedet
MF426dw
Reparasjon på stedet
MF428x
Reparasjon på stedet
MF429x
Reparasjon på stedet
MF522x
Reparasjon på stedet
MF525x
Reparasjon på stedet
MF631Cn
Reparasjon på stedet
MF633Cdw
Reparasjon på stedet
MF635Cx
Reparasjon på stedet
MF732Cdw
Reparasjon på stedet
MF734Cdw
Reparasjon på stedet
MF735Cx
Reparasjon på stedet
imageFORMULA
P-208II
Forlengelse
Verkstedgaranti
P215II
Verkstedgaranti
DR-F120
Verkstedgaranti
imageRUNNER
iR C1225iF
Forlengelse
Reparasjon på stedet

Canon kan inkludere nye modeller av produktene som er oppført i denne klausulen, i kampanjen etter hvert som de gis ut i løpet av kampanjeperioden. Kampanjens avslutningsdato for nye produkter som legges til, forblir som angitt i klausul 2 av disse betingelsene og vilkårene.

7. Kampanjeproduktene må være nye og originale Canon-produkter og må ha blitt levert av og distribuert til forhandlere fra Canon-gruppen i EØS eller Sveits. Spør forhandleren din for å forsikre deg. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er forfalskede eller som krenker åndsverksrettigheter for Canon-gruppen på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til, parallelle eller "grå" produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen. Klikk her for å lære mer om parallelle produkter.

8.    Kampanjeprodukter må registreres innen 30 dager etter kjøpet for å være kvalifisert for denne kampanjen. Du registrerer produktet ved å sende inn kravet slik det beskrives i instruksjonene nedenfor.

9.    Dette tilbudet er bare tilgjengelig for sluttbrukere. Krav fra bedrifter eller enkeltpersoner som kjøper i partier (over 25 Kampanjeprodukter kjøpt innen Kampanjeperioden), er IKKE kvalifiserte til å delta i denne kampanjen.

Forhandlere og distributører er utelukket fra kampanjen og kan ikke delta på vegne av kundene sine.

10.    Alle Deltakere godtar disse vilkårene og betingelsene.

Hvordan du registrerer produktet og krever garantien

11.    Alle Deltakere må være 18 år eller eldre. Hvis du oppretter et krav i denne kampanjen og registrerer produktet, godtar du å være underlagt disse vilkårene. Hvis du er under 18 år gammel og/eller ikke ønsker å være underlagt vilkårene i denne kampanjen, skal du ikke kreve garantien.

12. Når du skal opprette krav om garantien, må du fylle ut et elektronisk kravskjema på riktig måte og sende det inn for å registrere produktet (inkludert å spesifisere serienumre for gyldige produkter*) her, innen 30 dager etter kjøpet av produktet. Krav som mottas over 30 dager etter kjøpsdatoen, blir ikke godtatt av Canon. Deltakere må skanne, laste opp og legge ved det elektroniske kravskjemaet og et gyldig bevis på kjøpet (for eksempel en kvittering fra kassen eller en bekreftelse på bestilling og betaling på Internett). Merk at en følgeseddel ikke er et gyldig kjøpsbevis.

*Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.

13.    Når dette kravet godkjennes, mottar deltakeren en bekreftelse via e-post som sier at kravet er godtatt, og at produktet er registrert. Hvis du ikke mottar denne e-posten innen åtte virkedager etter at du sendte inn krav, eller du ikke har tilgang til datamaskin, bes du kontakte vår kravtelefon på +47 23 50 01 43. Ta vare på e-postbekreftelsen. Det er mulig at du må bruke den som bevis på det gyldige kravet ditt hvis du ønsker å bruke garantitjenester.

14.    Canon forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre alle ufullstendige, feilaktige eller ikke kvalifiserte krav.

Forbehold

15.    I den grad det er tillatt ifølge loven, skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en Deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

16.    Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller Deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med kampanjen er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

17.    Produktene i kampanjen avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen strekker til. Canon er ikke ansvarlige for at forhandlere ikke kan levere bestillinger av Kampanjeprodukter i Kampanjeperioden.

18.    Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre denne kampanjen når som helst uten å holdes ansvarlig, men vil alltid prøve å minimere effekten på Deltakeren for å unngå unødige skuffelser.

Beskyttelse av personlige opplysninger

19.    Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, registrert i Storbritannia under registreringsnummer 4093977 og virksomhetsadressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannia, er datakontrollører vedrørende gjeldende personvernlover og bestemmelser med hensyn til personlige data som oppgis av Deltakerne i forbindelse med denne kampanjen. Kontroll og behandling av personlige opplysninger, enten utført av Canon eller det autoriserte tredjeparter, er underlagt nødvendige lover og forskrifter om beskyttelse av data. Personlige opplysninger blir kun lagret og behandlet av Canon eller dets autoriserte tredjeparter med formål om å administrere denne Kampanjen og Garantitjenester for kampanjen hvis ikke andre avtaler inngås. Hvis deltakere ikke ønsker at kontaktinformasjonen deres skal brukes til markedsføringsformål eller at Canon kan kontakte dem i fremtiden angående lignende kampanjer, skal de IKKE merke av den relevante valgboksen ved utfylling av kravskjemaet.

Hvordan du oppretter krav om garantitjeneste for kampanjen

20.    Hvis du trenger å få utvidet og/eller oppgradert garantitjenester levert via denne kampanjen når kravet er godkjent, kan du kontakte din lokale Canon-kundestøtte og være klar til å:

    a.    oppgi fullstendig modellnavn og serienummer* for enheten/skriveren
    b.    bekrefte operativsystemet installert på datamaskinen hvis aktuelt
    c.    bekrefte adressen til enheten/skriveren, samt kontaktinformasjonen og e-postadressen din
    .    Fremvise dokumentasjon på kjøp av produktet og aktivering av kampanjegarantien, som pr. e-bekreftelsen sendt til deg etter den elektroniske garantiregistreringen.
    e-post    oppgi en klar feilbeskrivelse, og utfør alle feilsøkinger når du blir bedt om det
    f.    overholde enhver rimelig instruksjon fra kundestøtte, slik at du mottar garantitjeneste

*Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.

Lov og jurisdiksjon

21.    Ingenting i dette dokumentet begrenser rettigheter du har som forbruker.

22.    I den grad det er tillatt av loven og denne kampanjen, skal disse vilkårene og betingelsene, samt tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse, administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales, og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

23.    Som forbruker kan du ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokal forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.