Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for tre års garantikampanjen

Arrangør

1. Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (heretter kalt "Canon").


Tilbud 


2. Dette tilbudet om tre års garanti ("tilbudsgaranti") gjelder for de utvalgte Canon-produktene ("tilbudsprodukter") som er oppført nedenfor, og inkluderer enten:

o En to års forlengelse av den gjeldende kommersielle garantien på ett år fra Canon, kalt European Warranty System ("EWS"), eller

o En serviceoppgradering og to års forlengelse av den gjeldende EWS.

3. Unntatt det som er uttrykkelig endret her (om forlengelse og/eller oppgradering), skal de gjeldende EWS-vilkårene som gjelder for produktet ditt, gjelde for garantitjenestene som leveres som en del av dette garantitilbudet. Hvis det finnes avvik mellom tjenestevilkårene i dette garantitilbudet og vilkårene i EWS, gjelder vilkårene i dette garantitilbudet.

Deltakere

4. Dette garantitilbudet er bare tilgjengelig for sluttbrukere (enten bedrifter eller enkeltpersoner) ("deltakere" eller "deltaker"). Forhandlere og distributører er utelukket fra tilbudet og kan ikke delta på vegne av kundene sine.

5. Alle deltakere må være 18 år eller eldre.

6. Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene ("vilkår").

Tilbudsprodukter

7. De utvalgte Canon-produktene som omfattes av dette garantitilbudet ("tilbudsproduktene") og det gjeldende garantitilbudet, er inkludert i listen over tilbudsprodukter i vedlegg 1 til disse vilkårene. Canon legger til og fjerner produkter fra listen over tilbudsprodukter, så sjekk tilbudssiden her og vedlegg 1 til disse vilkårene for å få den mest oppdaterte informasjonen om produktene som er inkludert i dette garantitilbudet.APPENDIX 1


Liste over tilbudsprodukter


Produktgruppe
Enhet/skriver
Kampanjetilbud
Garantitjeneste for kampanjen
MAXIFY
MB2150
Oppgradering og forlengelse
Bytte på stedet
MB2155
Bytte på stedet
MB2750Bytte på stedet
MB2755
Bytte på stedet
MB5150
Forlengelse
Bytte på stedet
MB5155
Bytte på stedet
MB5450
Bytte på stedet
MB5455
Bytte på stedet
iB4150
Bytte på stedet
i-SENSYS
LBP212dw
Forlengelse
Reparasjon på stedet
LBP214dw
Reparasjon på stedet
LBP223dw
Reparasjon på stedet
LBP226dw
Reparasjon på stedet
LBP228x
Reparasjon på stedet
LBP611Cn
Oppgradering og forlengelse
Bytte på stedet
LBP613Cdw
Forlengelse
Reparasjon på stedet
LBP621Cw
Oppgradering og forlengelse
Bytte på stedet
LBP623Cdw
Forlengelse
Reparasjon på stedet
LBP653Cdw
Reparasjon på stedet
LBP663Cdw
Reparasjon på stedet
LBP664Cx
Reparasjon på stedet
MF421dw
Reparasjon på stedet
MF426dw
Reparasjon på stedet
MF428x
Reparasjon på stedet
MF429x
Reparasjon på stedet
MF443dw
Reparasjon på stedet
MF445dw
Reparasjon på stedet
MF446x
Reparasjon på stedet
MF449x
Reparasjon på stedet
MF522x
Reparasjon på stedet
MF525x
Reparasjon på stedet
MF542x
Reparasjon på stedet
MF543x
Reparasjon på stedet
MF631Cn
Reparasjon på stedet
MF633Cdw
Reparasjon på stedet
MF635Cx
Reparasjon på stedet
MF641Cw
Reparasjon på stedet
MF643Cdw
Reparasjon på stedet
MF645Cx
Reparasjon på stedet
MF732Cdw
Reparasjon på stedet
MF734Cdw
Reparasjon på stedet
MF735Cx
Reparasjon på stedet
MF742Cdw
Reparasjon på stedet
MF744Cdw
Reparasjon på stedet
MF746Cx
Reparasjon på stedet
imageFORMULA
P-208II
Forlengelse
Verkstedgaranti
P215II
Verkstedgaranti
DR-F120
Verkstedgaranti
imageRUNNER
iR C1225iF
Forlengelse
Reparasjon på stedet


8. Alle tilbudsproduktene må være nye og originale Canon-produkter og må ha blitt levert av og distribuert til forhandlere fra Canon-gruppen i EØS eller Sveits. Spør forhandleren din for å forsikre deg om dette. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er forfalskede eller som krenker åndsverksrettigheter for Canon-gruppen på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til, parallelle eller "grå" produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen. Klikk her for å lære mer om parallelle produkter.

9. Krav fra deltakere som kjøper i partier (mer enn 25 tilbudsprodukter per deltaker), er ikke berettiget til å delta i denne kampanjen.

Tilbudsperiode


10. Dette garantitilbudet er nå permanent. Tilbudsprodukter må registreres innen 30 dager etter kjøpet. Dette må fremgå av et gyldig kjøpsbevis. Du registrerer et tilbudsprodukt ved å sende inn kravet i henhold til instruksjonene i disse vilkårene.

Tilbudsområder

11. Tilbudsproduktene må kjøpes fra forhandlere eller fra en Internett-butikk med et domene eller en registrert adresse i et av områdene som er oppført nedenfor ("tilbudsområder"). Tilbudsproduktene må også være registrert på en adresse i tilbudsområdene.

Tilbudsområdene er: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Slik registrerer du produktet og krever tilbudsgarantien

12. Når en deltaker skal opprette krav om garantitilbudet, må vedkommende fylle ut et elektronisk kravskjema på riktig måte og sende det inn for å registrere tilbudsproduktet (inkludert å spesifisere serienumre for gyldige produkter*) innen 30 dager etter kjøpet av tilbudsproduktet. Krav som mottas mer enn 30 dager etter kjøpet av tilbudsproduktet, blir ikke godtatt av Canon. Deltakere må skanne, laste opp og legge ved det elektroniske kravskjemaet og et gyldig bevis på kjøpet (for eksempel en kvittering eller en bekreftelse på bestilling og betaling på nettet, inkludert merverdiavgift). Merk at en følgeseddel ikke er et gyldig kjøpsbevis.

* Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.

13. Når dette kravet godkjennes, mottar deltakeren en bekreftelse via e-post som sier at kravet er godtatt, og at tilbudsproduktet er registrert. Hvis en deltaker ikke mottar denne e-posten innen åtte virkedager etter at vedkommende sendte inn kravet, må vedkommende ringe kravekspertene våre på +44 (0) 207 660 0186. Ta vare på e-postbekreftelsen. Det er mulig at du må bruke den som bevis på det gyldige kravet ditt hvis du ønsker å bruke garantitjenester.

14. Canon forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre alle ufullstendige, feilaktige eller ikke kvalifiserte krav.

Forbehold

15. I den grad det er tillatt ifølge loven, skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

16. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at tilbudet misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med tilbudet er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

17. Tilbudsproduktene avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen rekker. Canon er ikke ansvarlige for at forhandlere ikke kan levere bestillinger av tilbudsprodukter i tilbudsperioden.

18. Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre dette tilbudet når som helst uten å holdes ansvarlig, men vil alltid prøve å minimere effekten på deltakere for å unngå unødige skuffelser.

Beskyttelse av personlige opplysninger

19. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av deltakerne Alle personlige opplysninger som sendes inn til oss, blir behandlet av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland for å administrere dette tilbudet. De personlige opplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.

20. Personlige opplysninger som samles inn fra deltakere, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for bedrifter og forbrukere. Disse finner du på https://www.canon-europe.com/privacy-policy/

Slik oppretter du krav om garantitjenester via tilbudet

21. Hvis en deltaker trenger å få utvidet og/eller oppgradert garantitjenester levert via dette tilbudet når kravet er validert, skal vedkommende kontakte sin relevante lokale Canon-kundestøtte her og være klar til å

a. oppgi fullstendig modellnavn og serienummer* for enheten/skriveren
b. bekrefte operativsystemet installert på datamaskinen hvis aktuelt
c. bekrefte adressen til enheten/skriveren, samt kontaktinformasjon og e-postadresse
. oppgi dokumentasjon på kjøp av produktet og aktivering av tilbudsgarantien, på samme måte som i bekreftelsen som ble sendt via e-post etter den elektroniske garantiregistreringen
e-post oppgi en klar feilbeskrivelse, og utfør alle feilsøkinger når du blir bedt om det
f. overholde enhver rimelig instruksjon fra kundestøtte, slik at deltakeren mottar garantitjenesten

* Klikk her hvis du ønsker å få hjelp til å finne serienummeret.

Lov og jurisdiksjon

22. I den grad det er tillatt av loven og dette tilbudet, skal disse vilkårene og betingelsene, samt tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse, administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales, og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

23. Er du forbruker, gjelder lovene i landet ditt for dette tilbudet, og du kan ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokal forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.