Hvem er vi?

Når medarbeidere trives og er engasjerte, presterer de bedre. Engasjerte medarbeidere er med på å utforske muligheter, finne nye løsninger og utvikle virksomheten, slik at vi kan skape sterke resultater sammen. Ikke minst vil våre kunder og markedet dra nytte av en dypt engasjert samarbeidspartner som forstår deres utfordringer og bidrar til økt effektivitet og lønnsomhet.

Oversikt

Siden vår oppstart i 1937 har Canon hatt et bevisst forhold til egen historie og kultur. Gjennom vårt felles verdigrunnlag Kyosei som betyr «Å leve og arbeide sammen for et felles gode» har hele Canon-konsernet veiledende og inspirerende verdier. Kyosei påvirker alt vi gjør og fungerer som veiviser i hvordan vi driver virksomheten vår og hvordan vi forholder oss til menneskene og samfunnet rundt oss.
Canon Camera

Vår kultur

I Canon Norge har vi i en årrekke hatt en sterk og bevisst kultur med et aktivt ansvarlig medarbeiderskap og engasjement for jobben og arbeidsplassen. Kulturen preger måten vi jobber på og hvordan vi gjør ting hos oss, og er en sterk bidragsyter til svært høy trivsel, engasjement og sterke resultater gjennom årene.

Vi er tro mot kulturen som skal gjenkjennes i vår kulturbeskrivelse «Vi skaper resultater gjennom høyt tempo, solid håndverk og med glimt i øyet».

Kulturbeskrivelsen vår lever i veggene hos oss, og det sies at man merker kulturen idet man trer på en av våre mange lokasjoner på tvers av hele Norge.

Medarbeiderskap

Vi tror sterkt på verdien av hver enkelt medarbeider. Canons San-Ji Spirit, som representerer Selvbevissthet, Selvmotivasjon og Selvledelse, er fundamentet for våre verdier, og har røtter helt tilbake til 1945. Dette handler om at alle må ta ansvar for seg selv, sin egen jobb og utvikling, for arbeidsmiljøet og de resultatene vi skaper sammen. Ved at hver enkelt medarbeider er bevisst sin egen rolle i felleskapet og hva de kan bidra med, har vi alle en bedre forståelse for hva vil oppnå.

Canon Camera
Canon Camera

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon, nysgjerrighet og motet til å tenke nytt har vært nøkkelen til vår suksess gjennom Canons historie, og preger også vår kultur. Vi tror på at alle som jobber hos oss kan bidra til å skape forbedringer og finne nyskapende løsninger i egen jobb som driver selskapet framover. Vår bedriftskultur skal også prege møteplassene med våre kunder og samarbeidspartnere, hvor vi er en aktør som utfordrer, gir nye perspektiver og finner løsninger som løser kundens utfordringer.

For å forsterke entreprenørkulturen har vi kvartalsvis kåringer hvor vi tildeler Entreprenørprisen, i tillegg til at vi kårer hedersprisen «Årets Entreprenør». Det er knyttet stor ære og anerkjennelse til medarbeidere som har kommet opp med nye ideer eller forbedringer og gjennomført disse slik at det påvirker organisasjonen vår i positiv retning.

Et rikt aktivitetstilbud

Vårt aktivitetstilbud «Frisk i Canon» er et populært tilbud blant våre medarbeidere der vi tilbyr en rekke aktiviteter som skal fremme god trivsel, samhold og fysisk aktivitet. Det skal være lett å være FriskiCanon, så vi tilbyr blant annet ukentlige fellestreninger i paddletennis og styrkeøkter, i tillegg til en årlig topptur i fjellet og flere sosiale samlinger gjennom året. Ikke minst har vi turneringer i forskjellige idretter og aktiviteter for å skape et ekstra engasjement blant medarbeiderne. Med Frisk i Canon tar vi ansvar og ser det hele mennesket der vi legger til rette for å skape en inkluderende arbeidsplass i trygge rammer som skaper samhold og tillit.

Canon Camera
Canon norge arbeidsliv.jpg

En inkluderende arbeidsplass

En viktig del av våre kultur i Canon er respekten for hver og en og at alle skal føle seg inkludert – både på jobb, men også i samfunnet. I flere år har vi som en del av vårt sosiale ansvar tatt imot praktikanter, lærlinger og elever på utplassering hos oss. Her får de mulighet til å få arbeidstrening og erfaring i et stort internasjonalt selskap og øke sin kompetanse innenfor flere fagområder. Erfaringene de får gjennom tiden hos oss kan bidra til å gjøre det lettere for kandidatene til å få seg jobb i fremtiden – enten hos oss eller i andre selskaper.