IDC MARKETSCAPE-RAPPORT UTPEKER CANON SOM LEDER INNEN HØYHASTIGHETS BLEKKBASERTE PRODUKSJONSSKRIVERE

I den nyeste analysen av det internasjonale markedet for høyhastighets blekkbaserte produksjonsskrivere¹ har markedsanalysebyrået IDC utpekt Canon som leder i rapporten IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2019-2020 Vendor Assessment (dokumentnr. US45705519, desember 2019). Rapporten trekker frem Canons «omfattende utvalg av høyhastighets blekkbaserte produksjonsskrivere med både kontinuerlig mating og enkeltarkmating», «komplett salgsstyrke som dekker alle internasjonale regioner» og «høye ekspertisenivå ikke bare når det gjelder installasjon og støtte, men også tjenester og forretningsutvikling».

Undersøkelsen har evaluert og sammenlignet sentrale leverandørers nåværende situasjon og deres fremtidige strategier for å imøtekomme forventede behov hos kundene i segmentet for høyhastighets blekkbaserte produksjonsskrivere. IDC har merket seg at Canon har styrket sin posisjon i selskapets kjernemarkeder for transaksjonsutskrift og utskriftsløsninger for konsern/større virksomheter og samtidig ekspandert i segmentet for grafisk og kommersiell utskrift …», og rapporten viser også til Canons uttalte ønske om å «vise veien til digital produksjon» for det analoge markedet / offsetmarkedet, som fremdeles i stor grad er uutnyttet.


Med nedstrøms ekspansjon av blekkutskrift– det IDC referer til som «demokratiseringen av blekkutskrift» – samt oppstrøms etter hvert som markedet modnes, trekker IDC MarketScape-rapporten frem følgende hovedstryker hos Canon:


  • Utvalget av produkter med kontinuerlig mating og enkeltarkmating, Canons utmerkede PRISMA-programvare for arbeidsflyt og et stadig voksende utvalg av blekk, papir og medier som «dekker behovene til et bredt spekter av brukere» og byr på et «hav av bruksområder».
  • En solid internasjonal salgsstyrke og serviceorganisasjon samt farge- og applikasjonseksperter «som er med på å bygge Canons ekspertise som en rådgivende salgsorganisasjon». Relasjonen kundene har til kundekontakten hos Canon er også oppgitt som en av hovedgrunnene for å velge Canon.
  • Canon inntar en aktiv rolle for å hjelpe kundene med å øke utskriftsvolumene og kjører initiativer for å hjelpe kundene med å flytte flere applikasjoner og jobber over på blekkbaserte produksjonsskrivere.
  • Canon har 1000 serviceteknikere innen produksjonsutskrift, og 600 av disse er spesialister på høyhastighets blekkutskrift.
  • Produksjonsinnovasjon støttet av solide investeringer i forskning og utvikling med «en mer direkte linje fra forsknings og utviklingsavdelingene til kundene, noe som gir en mer kundefokusert tilnærming og kortere reaksjonstid».
  • Arrangementer og opplæring for kunder på produksjonsanleggene, for eksempel Boca Raton, Poing og Venlo.

«Basert på vår kunnskap om hva som er de mest presserende utfordringene for våre kunder, har Canons forsknings- og utviklingsteam for blekkutskrift i hovedsak fokusert på fire områder: optimalisere produktiviteten, maksimere utskriftskvaliteten, utvide bruksområdene og redusere de totale eierkostnadene», sier Christian Unterberger, Chief Marketing Officer & Executive Vice President for Canon Production Printing. Ved å levere enestående utskriftskvalitet og gi kundene mulighet til å jobbe med et størst mulig utvalg utskriftsmedier kan de produsere et mest mulig komplett utvalg av applikasjoner. Det betyr at de kan flytte mer arbeid fra eldre, ineffektive produksjonsenheter. De kan også dra full nytte av den forbedrede kvaliteten som følger med hver ny generasjon av digital blekkskriverteknologi – ikke bare i kraft av raskere utskriftshastigheter, men også i form av eliminering av ineffektive rutiner og effektivisering av komplette arbeidsflyter. Samlet har disse fordelene potensial til å senke driftskostnadene, stimulere til vekst og øke avkastningen på investeringen.»


Om IDC MarketScape: IDC MarketScapes modell for leverandøranalyse er utformet for å gi en oversikt over konkurranseposisjonen til IKT-leverandører i et bestemt marked. Forskningsmetoden bruker et strengt scoringssystem basert på både kvalitative og kvantitative kriterier som resulterer i en enkelt grafisk illustrasjon som viser hver leverandørs posisjon i et bestemt marked. IDC MarketScape har et tydelig rammeverk der IKT-leverandørenes produkt- og tjenestetilbud, muligheter og strategier samt nåværende og fremtidige faktorer for å lykkes i markedet, sammenlignes på en relevant måte. Rammeverket gir også teknologikjøpere en 360-graders vurdering av styrkene og svakhetene til nåværende og potensielle leverandører.


Utdrag av IDC MarketScape-undersøkelsen som gjelder Canon, kan ses og lastes ned fra https://canon.sm/idc-whitepaperNotes to Editors


1 IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2019-2020 Vendor Assessment, av Amy Machado og Sharon McNee, desember 2019.


2 IDCs definisjon av høyhastighets blekkbaserte produksjonsskrivere er som følger:


  • Blekkbaserte produksjonsskrivere med kontinuerlig mating, utskriftsbredde på minst 46 cm og utskrifthastighet på over 61 meter i minuttet.
  • Enheter med arkmating med utskriftsbredde på minst 20 cm (inkluderer ikke smal papirbane til etikett- og emballasjeproduksjon).
  • De viktigste produksjonsutskriftsmarkedene inkluderer transaksjon (kontoutskrifter, konvolutter), forlagsvirksomhet (bøker, magasiner, aviser), direktereklame (kataloger, brosjyrer, markedsføringsmateriell, postkort) og vanlig kommersiell utskrift.
  • Blekkbaserte produksjonsskrivere, inkludert ulike skrivehodetyper: termisk, kontinuerlig og piezoelektrisk, som bruker vannholdig blekk (pigment eller fargestoff) eller UV-blekk.