Canon nummer 7 i Great Place To Work

GPTW

Canon Norge fikk 7. plass i den årlige Great Place To Work (GPTW)-kåringen i Norge. Dermed er Canon høyt oppe på listen blant Norges beste arbeidsplasser.

Great Place To Work har publisert kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser i 20 år. I løpet av de to siste årene har det vært en økning i antall deltakere på hele 30%. Det vil si at konkurransen har vært sterkere enn noen gang. Canon har hatt et stabilt resultat blant topp 10 selskaper i Norge siden første deltakelse i 2008, hele 15 år på toppen.

– Vi er utrolig stolt av å fremdeles være blant topp 10 arbeidsplasser i kåringen, sier HR-direktør Maiken Furre i Canon Norge. Selskaper som velger å delta i GPTW sertifisering og kåringen, er selskaper som ser hvor avgjørende en god arbeidsplass er for verdiskapingen i virksomheten. Det gir et økt kvalitetsstempel blant deltakerne sett i forhold til den gjennomsnittlige arbeidsplass i Norge.

Canon har i år konkurrert med flere hundre selskaper som alle bevisst jobber aktivt med å bygge kultur, skape gjensidig tillit og å videreutvikle en bærekraftig arbeidsplass.

– For oss er plasseringen også en bekreftelse på at vi gjør mye riktig når det gjelder å skape trivsel og trygghet i organisasjonen, sier Furre.

Det viser seg at de beste arbeidsplassene har en åpen kultur der ledelsen inkluderer sine medarbeidere i viktige avgjørelser, de søker innspill og ideer – og de oppleves som både åpne og tilgjengelige.

– Vi beviser igjen at langsiktighet og engasjement skaper et arbeidsmiljø hvor vi trives og ønsker å bidra til at vi lykkes. Det er imponerende at vi år etter år sammen evner å videreutvikle vår flotte arbeidsplass, sier Maiken Furre.Om Norges Beste Arbeidsplasser

Årlig publiserer Great Place to Work Institute - Norges Beste Arbeidsplasser. Great Place to Work undersøker medarbeidernes opplevelser av arbeidsplassen på tvers av organisasjonen, uavhengig av hvem de er eller hva de gjør. Analysen er grundig. Alle medarbeidere besvarer 60 spørsmål som dekker sentrale forhold på arbeidsplassen. Verdens mest anvendte organisasjonsundersøkelse. For å bli vurdert må bedrifter ha minst 20 ansatte. Alle norske virksomheter med 20 eller flere ansatte kan bli vurdert. Det kreves at undersøkelsen har nok respondenter for å oppnå et 95% konfidensnivå med under 5% feilmargin. Kåringen er ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter. Dette sikres gjennom representative nasjonale undersøkelser, Nasjonal Tillitsindeks for Arbeidslivet. Great Place to Work kårer så de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 - 499 medarbeidere, 50 - 199 medarbeidere og 20-49 medarbeidere. Siden 1998 har Great Place to Work undersøkelsen blitt gjennomført internasjonalt. Årlig analyseres data fra over 11 millioner medarbeidere på fem kontinenter.