Canon DR-G2 skannerserien – kampanje

Canon Europa N.V. Vilkår og betingelser

 1. 1. PRODUKTER, PERIODE, DELTAKERE OG GJELDENDE OMRÅDER FOR KAMPANJEN

  1.1. Du kan bare delta i denne kampanjen hvis du kjøper av et av de kvalifiserte produktene som står oppført på dette nettstedet («kampanjeproduktene»), i kampanjeområdene (se nedenfor) f.o.m 15. oktober 2019 t.o.m. 31. mars 2020 («kampanjeperioden»).

  1.2. Alle deltakerne (hver enkelt kalles en «deltaker») må være 18 år eller eldre og bo i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits («kampanjeområdene»).

  1.3. Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse «vilkårene».

  1.4. Alle   kampanjeproduktene   må   være  nye  og  ekte   Canon-produkter.  Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter  som  er forfalskede eller krenker åndsverksrettigheter for  Canon-gruppen  på  noen  måte  (herunder  parallelle  eller  «grå»  produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen.

  1.5. Kampanjeproduktene må (i) eies av deltakeren på kravdatoen (som definert i paragraf 2.1), (ii) være registrert på en adresse i kampanjeområdene, (iii) der det er aktuelt, ha blitt levert og distribuert til forhandlere, enten av et selskap i Canon-gruppen eller av autoriserte distributører i EØS-området, og (iv) ha blitt kjøpt hos et selskap i Canon-gruppen, en forhandler i kampanjeområdene eller i en nettbutikk med et domene eller en registrert adresse i kampanjeområdene.

 2. REGISTRERING

  2.1. For å bli med i kampanjen må deltakeren kjøpe et kampanjeprodukt i kampanjeområdet under kampanjeperioden, og kampanjeproduktet må være kjøpt som enten et nytt produkt eller for å bytte ut en eksisterende/nåværende A3-skanner. I TILLEGG må deltakeren sende inn et gyldig krav via Internett i forbindelse med dette kjøpet (et «krav») mellom kl. 00.00 den 15. oktober 2019 og midnatt den 30. april 2020 («kravperioden»).

  2.2. Når deltakeren har kjøpt et kampanjeprodukt som en ny enhet eller et nytt produkt, må vedkommende fremme et krav på i henhold til paragraf 3.1 i disse vilkårene («krav forbundet med NYTT produkt»).

  2.3. Når deltakeren har kjøpt et kampanjeprodukt for å bytte ut en eksisterende/nåværende A3-skanner, må vedkommende fremme et krav i henhold til paragraf 3.2 i disse vilkårene («krav forbundet med erstatningsprodukt»).

  2.4. Kravene sendes inn via et skjema på Internett. Dette skjemaet må fylles ut fullstendig og med riktige opplysninger (inkludert å oppgi gyldig serienummer for EØS-produkter). Før deltakerne sender inne skjemaet må de legge ved en kopi av kjøpskvitteringen (ved å skanne inn, laste opp og legge ved) eller nettbestillingsbekreftelsen («kjøpsbevis»).

  2.5. Når deltakeren sender inn et krav forbundet med erstatningsprodukt, må vedkommende (i tillegg til kjøpsbeviset) oppgi følgende informasjon om skanneren som byttes ut: serienummer, merke, modell og bilde av serienummeret på produktet som byttes ut.

  2.6. Når kravet er sendt inn, får deltakeren en bekreftelse på e-post om at kravet er mottatt.  Hvis deltakeren ikke mottar en bekreftelse på e-post innen 24 timer etter å ha sendt inn kravet, eller hvis deltakeren ikke har tilgang på en datamaskin, bør vedkommende ringe Canons kraveksperter på [insert].

  2.7. Produktene i kampanjen avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen strekker til.  Canon er ikke ansvarlige for at forhandlere ikke kan levere bestillinger av Kampanjeprodukter i Kampanjeperioden.

  2.8. Canon behandler ikke krav som mottas etter at kampanjeperioden er avsluttet.

  2.9. Canon behandler ikke krav som er ufullstendige eller uleselige, og Canon er ikke ansvarlige for krav som blir forsinket eller ikke mottatt.

  2.10. Med forbehold om varebeholdning er det ingen grense for hvor mange krav hver deltaker kan sende inn, forutsatt at de ikke sender inne mer enn ett krav for hvert kampanjeprodukt som kjøpes.

  2.11. Dette kravet kan ikke løses inn i forbindelse med andre kampanjer.

 3. KRAV

  3.1. Når en deltaker har sendt inn et krav forbundet med NYTT produkt, mottar vedkommende en Canon 201-skanner («skanner»).

  3.2. Når en deltaker har sendt inn et krav forbundet med erstatningsprodukt, mottar vedkommende en skanner og en tilbakebetaling i henhold til beløpene som vises for kjøp av kampanjeproduktene på nettstedet vårt.

         Skanner

  3.3. Når Canon har mottatt og bekreftet det aktuelle kravet forbundet med NYTT produkt eller erstatningsprodukt, sørger Canon for at skanneren sendes til adressen som deltakeren oppga på kravskjemaet.

        Tilbakebetaling

  3.4. Når Canon har mottatt og bekreftet det aktuelle kravet forbundet med erstatningsprodukt, sørger Canon for at pengene overføres via direkte BACS-overføring til deltakerens bankkonto.  Det er ikke aktuelt å inngå noen alternativ ordning, og Canon sender ikke kontanter eller sjekker.

  3.5. Canon vil bestrebe seg for å overføre via BACS innen 28 dager etter mottak av et fullstendig og gyldig krav forbundet med erstatningsprodukt.

  3.6. Kun én BACS-betaling utstedes for hvert gyldige krav forbundet med erstatningsprodukt.

  3.7. Hvis du er mva.-registrert i landet ditt og mottar en tilbakebetaling, kan tilbakebetalingen redusere den skattbare verdien til kjøpet ditt, og du må kanskje redusere den indirekte skatten din deretter.

 4. ARRANGØREN

  Arrangøren er Canon Europa N. V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nederland.

 5. ANSVARSFRASKRIVELSESKLAUSULER

  5.1. I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

  5.2. Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre denne kampanjen når som helst uten å påta seg noe som helst ansvar.

  5.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og eventuelt å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon.  Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte.  Canons beslutninger i forbindelse med kampanjen er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

 6. DATABESKYTTELSE

  6.1. . Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av deltakerne. Alle personlige opplysninger som sendes inn til oss, vil bli behandlet av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland for å administrere denne kampanjen. De personlige opplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.

  6.2. . Personlige opplysninger som samles inn fra deltakere, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for bedrifter og forbrukere. Disse finner du på https://www.canon.no/privacy-policy/

 7. LOVER OG JURISDIKSJON

  Disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med dem, skal administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Nederland, og de er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i Nederland.