Vær oppmerksom på at denne tjenesten for øyeblikket er deaktivert mens vi forbedrer og optimaliserer resirkuleringssystemet for forbruksartikler til blekkskrivere. Du kan få mer informasjon om hvor du kan resirkulere brukte blekkassetter, ved å kontakte kommunen, den lokale renovasjonsetaten, et godkjent EE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Vi jobber hardt med å gjenopprette tjenesten så snart som mulig, og vi takker for forståelsen.

Canons resirkuleringsprogram for blekkassetter

Vi gjør det enkelt å sende oss originale Canon-blekkpatroner for resirkulering. 


Canon påtar seg ansvaret for gjenvinning og gjenbruk av råmaterialer fra Canons originale tonerkassetter som kunder kan returnere ved hjelp av dette programmet.  Vi tenker på miljøet i hvert aspekt av designet, helt fra valg av materialer og måten de settes sammen på, til resirkuleringen av brukte kassetter.

Hvilke fordeler gir dette deg?

  • Gratis resirkulering av brukte Canon -blekkassetter.

  • Fullt samsvar med forskrifter: Alle Canons samarbeidspartnere har alle nødvendige lisenser slik at du kan føle deg trygg på at avfallet ditt håndteres på riktig måte.

  • Ingen av kassettene som returneres til oss havner på søppeldynger.

  • Resirkuleringsprosessen gjør det mulig å bruke deler og materialer fra brukte kassetter i produksjon av nye kassetter.

  • Ved å resirkulere originale Canon-blekkpatroner gjennom oss bidrar du til å sørge for en lukket sirkel som minimerer bruken av råmaterialer.

Canons resirkuleringsprogram for blekkassetter – vilkår og betingelser

Deltagelse i og bruk av Canons resirkuleringsprogram for blekkassetter samt Canons tilbud av relevante tjenester er underlagt Canons vilkår og betingelser. Den generelle ansvarsfraskrivelsen er inkludert i disse vilkårene og betingelsene ved referanse og utgjør en vesentlig del av disse. Den generelle ansvarsfraskrivelsen kan leses og skrives ut ved å klikke på koblingen ovenfor eller via koblingen nederst på nettsiden til Canon.

I henhold til de gjeldende vilkårene og betingelsene for bruk som det henvises til ovenfor, vil ikke Canon bruke personlige opplysninger du oppgir i forbindelse med Canons resirkuleringsprogram for tonerkassetter, til markedsføringsformål eller til å informere deg om andre produkter og tjenester.

Vær oppmerksom på at det bare er tomme originale Canon-kassetter du kan returnere med Canons resirkuleringsprogram for blekkassetter. Uten at det får betydning for Canons andre rettigheter, har Canon ved brudd på bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene rett til å nekte adgang til eller bruk av Canons resirkuleringsprogram for blekkassetter og kan umiddelbart avslutte tilbudet av alle relevante tjenester. I tillegg forbeholder Canon seg retten til å kreve erstatning for ethvert brudd på disse vilkårene og rettighetene.

Godkjente kassetter

De følgende kassettene kan returneres til oss for resirkulering. Vi kan dessverre ikke ta imot blekkassetter fra storformatskrivere i dette programmet.

BCI-10CLI-551XL GYPG-545
BCI-15BKCLI-551XL MPG-545XL
BCI-15CLCLI-551XL YPGI-1500XL BK
BCI-16CLCLI-571 BKPGI-1500XL C
BCI-24BKCLI-571 CPGI-1500XL M
BCI-24CLCLI-571 GYPGI-1500XL Y
BCI-3eBKCLI-571 MPGI-2500XL BK
BCI-3eCCLI-571 YPGI-2500XL C
BCI-3eMCLI-571XL BKPGI-2500XL M
BCI-3eYCLI-571XL CPGI-2500XL Y
BCI-6BKCLI-571XL GYPGI-29 C
BCI-6CCLI-571XL MPGI-29 CO
BCI-6GCLI-571XL YPGI-29 DGY
BCI-6MCLI-581 BKPGI-29 GY
BCI-6PCCLI-581 CPGI-29 LGY
BCI-6PMCLI-581 MPGI-29 M
BCI-6RCLI-581 PBPGI-29 MBK
BCI-6YCLI-581 YPGI-29 PBK
BX-20CLI-581XL BKPGI-29 PC
BX-3CLI-581XL CPGI-29 PM
CL-38CLI-581XL MPGI-29 R
CL-41CLI-581XL PBPGI-29 Y
CL-51CLI-581XL YPGI-35BK
CL-511CLI-581XXL BKPGI-520
CL-513CLI-581XXL CPGI-525 PGBK
CL-52CLI-581XXL MPGI-550 PGBK
CL-541CLI-581XXL PBPGI-550XL PGBK
CL-541XLCLI-581XXL YPGI-555XXL PGBK
CL-546CLI-8BKPGI-570 BK
CL-546XLCLI-8CPGI-570XL BK
CLI-36 CLRCLI-8GPGI-580 PGBK
CLI-42 CCLI-8MPGI-580XL PGBK
CLI-42 GYCLI-8PCPGI-580XXL PGBK
CLI-42 LGYCLI-8PMPGI-5BK
CLI-42 MCLI-8RPGI-7 BK
CLI-42 PBKCLI-8YPGI-72 C
CLI-42 PCPFI-1000 BPGI-72 CO
CLI-42 PMPFI-1000 CPGI-72 GY
CLI-42 YPFI-1000 COPGI-72 M
CLI-521 BKPFI-1000 GYPGI-72 MBK
CLI-521 CPFI-1000 MPGI-72 PBK
CLI-521 GYPFI-1000 MBKPGI-72 PC
CLI-521 MPFI-1000 PBKPGI-72 PM
CLI-521 YPFI-1000 PCPGI-72 R
CLI-526 BKPFI-1000 PGYPGI-72 Y
CLI-526 CPFI-1000 PMPGI-9 C
CLI-526 GYPFI-1000 RPGI-9 klar
CLI-526 MPFI-1000 YPGI-9 G
CLI-526 YPG 541 ClPGI-9 GY
CLI-551 BKPG-37PGI-9 M
CLI-551 CPG-40PGI-9 MBK
CLI-551 GYPG-50PGI-9 PBK
CLI-551 MPG-510PGI-9 PC
CLI-551 YPG-512PGI-9 PM
CLI-551XL BKPG-540PGI-9 R
CLI-551XL CPG-540XLPGI-9 Y

Hvis du er sikker på at du har en original blekkassett fra Canon, og kasetten ikke vises på listen ovenfor, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktskjemaet, så vil vi informere deg om kassetten godtas i resirkuleringsprogrammet.

 

Kan jeg returnere mer enn én blekkassett om gangen?

Konvoluttene for retur av Canon-blekkassetter er laget for flere kassetter. Avhengig av typen kassett du har, anslår vi at du kan returnere mellom 5 og 10 kassetter per konvolutt. Vi vil sette pris på det hvis du kan fylle hver konvolutt med minst 5 kassetter.

Kan jeg returnere blekkassetter fra andre produsenter enn Canon?

Bare originale blekkassetter fra Canon kan returneres til Canon for resirkulering. Hvis du har kassetter fra andre produsenter enn Canon, kontakter du produsenten eller forhandleren for å få mer informasjon om alternativer for resirkulering.

Har Canon en returtjeneste for andre forbruksartikler (f.eks. tonerkassetter eller tonerflasker)?

Canon har en returtjeneste for tonerkassetter. Hvis du vil returnere Canon-tonerkassetter, kan du klikke på denne koblingen www.canon-europe.com/recycling. For tonerflasker varierer fremgangsmåter og retningslinjer mellom ulike land, derfor bør du kontakte Canon Norge for å få mer informasjon.

Hvordan resirkuleres blekkassettene?

Blekkassettene sendes til et resirkuleringsanlegg der de pakkes ut og deretter knuses i små biter. Deretter sorteres de knuste plast- og metallbitene før de resirkuleres.

Hvordan bruker og lagrer dere mine personlige data?

Vi registrerer bare data som er nødvendige for å kunne sende deg returkonvoluttene. Alle data håndteres og oppbevares i henhold til gjeldende lovverk og slettes etter 60 dager. Dataene dine vil ikke bli brukt til noe annet formål enn resirkuleringsprogrammet for blekkassetter.

Jeg klarer ikke å få blekkassetten ut av skriveren.

Se brukerveiledningen for skriveren, eller kontakt Canons brukerstøtte for å få teknisk støtte. http://www.canon-europe.com/Support.

Jeg vil ikke vente til jeg har fem kassetter. Kan jeg sende bare én om gangen?

Hensikten med Canons resirkuleringsprogram for blekkassetter er å gjenbruke ressurser og redusere sløsing. Vi setter pris på at du støtter dette programmet, og ved å returnere minst 5 kassetter per konvolutt vil du bidra til å redusere karbonutslippene i forbindelse med denne tjenesten.

Kassetten min lekker – kan jeg sende den likevel?

Resirkuleringsprogrammet vårt for blekkassetter er bare utviklet for å ta imot tomme Canon-kassetter. Det kan være rester av blekk i kassetten, dette er i orden og konvoluttene er utformet for å hindre lekkasje. Men hvis kassetten ikke er tom, eller hvis den lekker store mengder blekk, er den dessverre ikke egnet for resirkuleringsprogrammet. I slike tilfeller bør du kassere kassetten på en trygg måte i forbindelse med normal avfallshåndtering.

Webområdet for resirkulering av blekkassetter vises ikke ordentlig på skjermen min.

Webområdet for resirkulering av blekkassetterer utviklet for bruk med nettlesergversjoner som Internet Explorer 6 eller nyere, Firefox 3.5 eller nyere, Google Chrome og Safari 5 eller nyere. Støtte for JavaScript må være aktivert. Hvis du har tekniske problemer med å bestille konvolutter, kan du be om en returkonvolutt ved å bruke kontaktskjemaet vårt.

Hvilke blekkassetter tar Canon i retur?

Alle originale blekkassetter fra Canons PIXMA-enheter kan returneres til Canon. Vi kan dessverre ikke ta imot blekkassetter fra storformatskrivere. Hvis du har slike kassetter, kontakter du Canon Norge for informasjon om hvilke resirkuleringsalternativer som er tilgjengelige.

Hvorfor kan jeg ikke sende blekkassetter fra andre produsenter enn Canon til dere, siden dere har et etablert resirkuleringsprogram?

Resirkuleringsprogrammet vårt for blekkassetter tilbys kun for retur av originalkassetter fra Canon. Vi kan ikke ta imot kassetter fra andre produsenter fordi vi ikke kan bekrefte sammensetningen av materialer og blekk, noe som er et juridisk krav. Kontakt produsenten av kassetten for å få mer informasjon om deres resirkuleringstilbud.

Hvorfor står ikke landet mitt på listen?

Dessverre tilbyr ikke Canon en returløsning for blekkassetter i dette landet enda. Benytt deg av lokale løsninger for retur av avfall ved kassering av kassettene.