Canon CanoScan LiDE 90 Spesifikasjoner

Type

Flatbed-fargeskanner, skrivebordstype

Skanneelement

CIS

Lyskilde

3-farget (RGB) LED

Optisk oppløsning

2400 x 4800 dpi¹

Valgbar oppløsning

25–19 200 dpi

Grensesnitt

USB 2.0 Hi-Speed

Skannegradering (farger)

48-bits inndata -> 48-/24-bits utdata

Skannegradering (gråtoneskala)

16-bits inndata-> 8-bits utdata

OPTISK OPPLØSNING

Maksimalt dokumentformat

A4/Letter [216 x 297 mm]

EZ direktetaster

Fire knapper (PDF, kopiering, foto, e-post)

Forhåndsvisning hastighet

Ca. 9 sek¹²

Skannehastighet (farger)

2,7 msek/linje (300 dpi), 18,9 msek/linje (2400 dpi)¹

Skannehastighet (gråtoneskala)

2,3 msek/linje (300 dpi), 6,3 msek/linje (2400 dpi)¹

Skannehastighet (sort/hvitt)

2,3 msek/linje (300 dpi), 6,3 msek/linje (2400 dpi)¹

Skannehastighet (A4, 300dpi, farge)

Ca. 14 sek

PROGRAMVARE INKLUDERT

Strømkilde

Leveres via USB-port

Strømforbruk

2,5 W maks (drift)


1,0 W (hvilestilling)

Mål

250 x 364 x 40 mm

Vekt

Ca. 1,6 kg

Driftsmiljø (temperatur)

5 til 35 °C

Driftsmiljø (luftfuktighet)

10 til 90 % relativ fuktighet (20 til 80 % relativ fuktighet for filmskanning), uten kondensdannelse

Krav til operativsystem

Windows 2000/XP/Vista


Mac OS X v.10.2.8–10.4

Inkludert

Inkludert programvare: ScanGear, MP Navigator EX, Solution Menu, OmniPage SE, ArcSoft PhotoStudio, Presto! PageManager (kun PC), Adobe Photoshop Elements, SilverFast SE

Ansvarsfraskrivelse

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

CanoScan og ScanGear er varemerker for Canon Inc. Microsoft, Windows og Windows-logoen er varemerker

eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle merke- og produktnavn er varemerker for de respektive selskapene.

Spesifikasjon CEL 1.0

Fotnote

¹Optisk oppløsning er et mål på maksimal oppløsning ved maskinvaresampling, basert på ISO 14473-standarden.

¹Den høyeste hastigheten for USB 2.0 Hi-Speed på en Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.


²Tid for forhåndsbehandling er ikke inkludert.

¹ Scan speed indicates the time measured between pressing the scan button of the scanner driver and the on-screen status display turns off. Scan speed may vary depending on system configuration, interface, software, scan mode settings and document size

¹Skannehastigheten angir tiden det tar fra du trykker på skanneknappen i skannerdriveren, til statusvisningen på skjermen slås av. Skannehastigheten kan variere etter systemkonfigurasjon, grensesnitt, programvare, skannemodus og dokumentstrørrelse.

¹Skannehastigheten angir tiden det tar fra du trykker på skanneknappen i skannerdriveren, til statusvisningen på skjermen slås av. Skannehastigheten kan variere etter systemkonfigurasjon, grensesnitt, programvare, skannemodus og dokumentstrørrelse.