Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Konfigureringsveiledning for Wi-Fi på PIXMA MX455

Noen tilgangspunkter (ofte kalt rutere eller huber) har en knapp for automatisk tilkobling, merket WPS (som står for Wi-Fi Protected Setup), som gjør at tillatte enheter kan koble til nettverket uten behov for å angi et passord. Dette er den enkleste måten å koble til PIXMA-skriveren på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, velger du Standard tilkoblingsmetode nedenfor.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

  • Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp. Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten.
    Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene i delen Standard tilkoblingsmetode.

  • Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.


Trinn 1


1. Trykk på knappen [Setup] (Konfigurasjon) (A) på skriveren.Trinn 2


1. Bruk piltastene (A) til å velge [Device settings] (Enhetsinnstillinger), og trykk på knappen [OK] (B).Trinn 3


1. Velg [LAN settings] (LAN-innstillinger), og trykk på knappen [OK].Trinn 4


1. Velg [Wireless LAN setup] (Konfigurer trådløst LAN), og trykk på knappen [OK].Den blå Wi-Fi-lampen (A) lyser når trådløs tilkobling er aktivert.

Skriveren søker automatisk etter tilgangspunkter som støtter WPS-funksjonen.


Trinn 5


Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –(Meldingen sier: Trykk på knappen WPS i cirka 5 sekunder, og trykk på [OK] på enheten)


1. Trykk på og hold nede knappen [WPS] på tilgangspunktet.


Se brukerhåndboken for tilgangspunktet hvis du trenger detaljerte anvisninger for hvordan du starter WPS på tilgangspunktet.


2. Trykk på [OK]-knappen på skriveren innen to minutter.


Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

Du vil se følgende skjermbilde så snart du er tilkoblet. Trykk på [OK]-knappen.Se avsnittet for feilsøking i brukerhåndboken hvis et annet skjermbilde vises.


Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MX455.


Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard tilkoblingsmetode

Trinn 1


1. Trykk på knappen [Setup] (Konfigurasjon) (A) på skriveren.
Trinn 2


1. Bruk piltastene (A) til å velge [Device settings] (Enhetsinnstillinger), og trykk på knappen [OK] (B).
Trinn 31. Velg [LAN settings] (LAN-innstillinger), og trykk på knappen [OK].
Trinn 4


1. Velg [Wireless LAN setup] (Konfigurer trådløst LAN), og trykk på knappen [OK].
Trinn 5


1. Trykk på knappen [Stop/Reset] (Stopp/tilbakestill), så vises det følgende skjermbildet.
2. Når bekreftelsesmeldingen ovenfor vises, trykker du på knappen [OK].

Skriveren søker nå etter alle tilgjengelige trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.
3. Bruk piltastene til å velge nettverksnavnet (også kalt SSID), og trykk på knappen [OK] to ganger.

Hvis du er usikker på navnet på det trådløse nettverket, (SSID) kan det hende det står på en etikett på tilgangspunktet. Du kan også sjekke nettverket som datamaskinen er koblet til.

Hvis du ikke kan se nettverket i listen, kan du bruke piltastene til å velge [Search again] (Søk på nytt), og trykke på knappen [OK].


Når følgende skjermbilde vises, kan du angi sikkerhetspassordet til det trådløse nettverket ved hjelp av de numeriske knappene på maskinen.
Maskinen har tre inndatamodi: store bokstaver, små bokstaver og tall. Trykk på knappen   for å bytte til modus for store bokstaver (A), modus for små bokstaver (a) eller tallmodus (1). (Vist øverst til høyre på skjermen)

For eksempel, hvis du i modus for store bokstaver, trykker på knappen én gang, vil du få A. Trykker du knappen to ganger, vil du få B. Hvis en knapp inneholder to tegn, kan du trykke på piltasten for å gå videre til neste tegn. Hvis du ved en feiltagelse trykker feil tegn, kan du slette tegnet ved å trykke på knappen . Når du har angitt passordet, trykker du på knappen [OK].

Følgende skjermbilde vises:
Trykk på [OK]-knappen.


Dette avslutter prosedyren for standardtilkobling.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MX455.


Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Gjenopprette nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene

Hvis du må tilbakestille nettverket til fabrikkinnstillingene, for eksempel hvis du bytter tilgangspunkt, kan du gjøre det ved å følge disse instruksjonene:


Trinn 1

1. Trykk på knappen [Setup] (Konfigurasjon) (A) på skriveren.Trinn 2

1. Bruk piltastene (A) til å velge [Device settings] (Enhetsinnstillinger), og trykk på knappen [OK] (B).Trinn 3

1. Bruk piltastene til å velge [LAN settings] (LAN-innstillinger), og trykk på knappen [OK].Trinn 4

1. Bruk piltastene til å velge [Reset LAN settings] (Tilbakestill LAN-innstillinger), og trykk på knappen [OK].Trinn 5

1. Bruk piltastene til å velge [Yes] (Ja), og trykk på knappen [OK].Følgende skjermbilde visesInnstillingene for det trådløse nettverket er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre denne prosessen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.

Feedback