Konfigurasjon av trådløs tilkobling for PIXMA-skriver

Før du prøver å koble PIXMA-skriveren din til det trådløse nettverket, må du kontrollere følgende to ting:

  1. Kontroller at du har et tilgangspunkt (noen ganger kalt en ruter eller en hub) som du får en Internett-tilkobling fra. Tilgangspunktet må være fullt fungerende før du går du videre til neste trinn.

  2. Kontroller at du har en enhet, for eksempel PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon, omtalt i dette dokumentet som datamaskin, som er tilkoblet Internett.

    Du kan bekrefte at datamaskinen som skal brukes sammen med skriveren, er tilkoblet nettverket, ved å navigere til en nettside på datamaskinen – for eksempel www.canon-europe.com. Hvis nettsiden ikke vises, er du ikke tilkoblet Internett på riktig måte. Du må ordne opp i dette før du fortsetter.

ADVARSEL

Hvis du har problemer eller er usikker på hvordan du konfigurerer tilgangspunktet, ser du i instruksjonshåndboken for tilgangspunktet eller kontakter Internett-leverandøren din.

Når du har kontrollert punktene ovenfor, velger du produktet ditt nedenfor for å få instruksjonene for trådløs tilkobling.

Velg PIXMA-produktet ditt

Hvis produktet ikke er oppført nedenfor, kan du prøve det globale webområdet vårt.Du kan også ha interesse av …

Feedback