Programvare

Wi-Fi-tilkoblingsassistent

Med denne programvaren kan du installere, vise eller konfigurere nettverksinnstillingene til skriveren som er koblet til via et nettverk.

Merk: Denne programvaren er tidligere kjent som Canon IJ Network Tool.

Operativsystem registrert

Du kan også ha interesse av ...