Programvare

PosterArtist Lite

Programmet er en versjon av PosterArtist med begrenset funksjonalitet. Følgende funksjoner er ikke tilgjengelige i PosterArtist Lite:

 • Automatisk utforming
 • Veiledning, rutenett og linjal
 • Oppretting av QR-koder
 • Variable Print
 • Delvis funksjon av Retouch Image
 • Sikkerhetsinnstillinger for illustrasjoner (innstillinger for begrensninger av bruk og redigering)
 • Ambient Light Correction
 • Utformingskontroll
 • Design Assist
 • Quick Exchange
 • Lagring og oppdatering av illustrasjoner
PosterArtist Lite inneholder også færre illustrasjoner enn PosterArtist.

Operativsystem registrert

Du kan også ha interesse av ...