Vilkår og betingelser for loddtrekningen

Canon CINEMA EOS C200 – GRATIS PREMIETREKNING

1.   ARRANGØREN OG DELTAKERE

1.1. Denne konkurransen arrangeres av Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland («Canon»).

1.2. Alle deltakere («deltakerne») må være 18 år eller eldre og bosatt i Norge.

1.3. Ansatte i Canon, dets datterselskaper, deres familier, agenter og andre parter som er direkte involvert i denne kampanjen og sponsorvirksomheten, kan ikke delta.

1.4. Alle deltakere som melder seg på denne konkurransen, anses å ha godtatt å bli bundet av disse vilkårene, med mindre noe annet er skriftlig uttrykt.

2.   PREMIETREKNINGEN OG HVORDAN DU DELTAR

2.1. Denne gratis premietrekningen arrangeres av Canon Europe Ltd. 3 The Square, UB11 1ET, Uxbridge, Storbritannia og varer fra 9. mars til 9. juni 2020, og selve trekningen finner sted 12. juni 2020.

2.2. For å delta i den gratis premietrekningen av et Canon Cinema EOS C200-kamerahus til en verdi av EUR 6 000 («premien»), må deltakerne fylle inn fornavn, etternavn og e-postadresse.

2.3. Det er kun tillatt med én påmelding per person.

2.4. Personer som melder seg på etter avslutningsdatoen, kan ikke delta i gratistrekningen. Canon forbeholder seg retten til å diskvalifisere ufullstendige eller uleselige dataregistreringer.

3.   PREMIEN

3.1. Én vinner trekkes tilfeldig ut blant alle gyldige påmeldinger som har blitt mottatt mellom 9. mars og 9. juni 2020.

3.2. Vinneren mottar bare Canon Cinema EOS C200-kamerahuset.

3.3. Premien kan ikke overføres til andre, og det vil ikke bli tilbudt noe alternativ i form av kontanter eller kreditt for denne premien. Hvis det skulle skje at premien ikke er tilgjengelig på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, forbeholder Canon seg retten til å tilby en alternativ premie til samme eller større verdi.

4.   UTVELGELSEN

4.1. Vinneren velges ut blant alle gyldige påmeldinger ved hjelp av en tilfeldig tallgenerator, og navnet på vinneren bekreftes av Canon.

4.2. Canon tar kontakt med vinneren så snart som er rimelig mulig etter 12. juni 2020 på e-postadressen som ble oppgitt i datainnhentingsskjemaet, for å innhente leveringsinformasjon for premien.

4.3. Hvis vinneren/vinnerne avviser eller ikke gjør krav på premien fra Canon innen syv dager etter å ha blitt kontaktet på e-post, mister den originale vinneren premien.

4.4. Premien kan bli gitt til andre deltakere etter Canons eget skjønn.

4.5. Premien blir sendt til vinneren innen 26. juni 2020.

4.6. Premien er som den er da dette ble publisert.

4.7. Premien gis til vinnerne av gratistrekningen i god tro av Canon. Hvis en vinner av en eller annen grunn ikke kan ta imot premien, må Canon få beskjed om dette så snart som mulig.

5.   PERSONLIGE OPPLYSNINGER

5.1. Alle personlige data som sendes til Canon, vil bli behandlet av Canon og dets agenter eller tilknyttede selskaper for å administrere denne gratistrekningen. Canon er datakontrolløren for slike personlige data.

5.2. Deltakere kan bli kontaktet av Canon hvis det er nødvendig for å administrere gratistrekningen, eller hvis Canon ønsker å snakke med deg om annen bruk av opplysningene som er sendt inn til gratistrekningen.

5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland fungerer som datakontrollør med hensyn til alle personlige opplysninger som deltakerne oppgir.

5.4. De personlige opplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan deltakernes informasjon er beskyttet, kan du se Canons retningslinjer for personvern for forbrukere: https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO.

6.   ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1. I spesielle tilfeller kan Canon gjøre premien ugyldig og/eller endre andre konkurransebetingelser, forutsatt at slike endringer er nødvendige og kan begrunnes objektivt.

6.2. Canon forbeholder seg retten til ikke å akseptere påmeldinger eller til å kreve tilbake den fullstendige verdien på en premie hvis Canon mener at vilkårene for denne gratistrekningen har blitt misbrukt eller brutt.

6.3. I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse vilkårene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra sine ansatte eller underleverandører.

6.4. Hvis det oppstår en konflikt over fortolkning eller implementering av reglene om noe relatert til gratistrekningen, vil beslutningen til Canons ledelse være endelig, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om denne.

6.5. Hvis en kompetent domsmyndighet eller en annen kompetent myndighet anser en del av disse betingelsene som ugyldige, ulovlige eller ikke mulige å håndheve, skal den delen skilles ut fra resten av disse betingelsene, som fortsatt skal være gyldige i den grad loven tillater det.

7.   LOV OG JURISDIKSJON

Som en deltakende forbruker gjelder lovene i landet ditt for denne konkurransen, og du kan ha rett til at en eventuell rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.