Outstanding image quality
alt text goes here

Fremragende bildekvalitet

C700 støtter ulike loggkurver, fargerom og bransjestandarder for å gi best mulig bildekvalitet.

Canon Log 2- / Log 3-gamma.

Canon Log 2 har et 15-trinns dynamisk område for fleksibel etterbehandling. Canon Log 3 gir 14-trinns dynamisk område med de fleste fordelene til en loggarbeidsflyt, men med kortere behandlingstider.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Støtte for SMPTE ST.2084 (PQ) og overvåking av HLG-utdata

Gjør det mulig for kompatible skjermer (inkludert EVF-V70 som tilleggsutstyr) å simulere HDR-utseendet til det endelige resultatet.

Support for SMPTE ST.2084 (PQ) and HLG output monitoring

Støtte for BT.2020

Film med BT.2020-fargerom påført direkte på opptakene

Support for BT.2020

Støtte for ACES 1.0

Når du bruker Canons IDT-filer (Input Device Transform), kan bilder som tas med EOS C700, importeres direkte inn i ACES 1.0-arbeidsflyten. I tillegg kan videosignaler fra kameraet overvåkes ved å velge ACES-fargerom på kompatible skjermer

Support for ACES 1.0

Oppdag andre fordeler