Canon Young People Nordic Competition

[Denne konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av eller tilknyttet Instagram.]

 1. ARRANGØR OG DELTAKERE

  1.1. Arrangøren («Canon») er følgende foretak:

  • Canon Danmark A/S, Knud Højgaardsvej 1, 2860 Søborg, Danmark. Telefon: +4570155005
  • Canon Norge AS, Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, N-1201 Oslo, Norge. Telefon: +4722629200
  • Canon Sverige AB, Telegrafgatan 4, 169 88 Solna, Sverige. Telefon: +46 (0)8 744 85 00

  1.2. Konkurransen er åpen for personer som er bosatt i Danmark, Sverige eller Norge og er i alderen 16 til 19 år når konkurransen starter. Deltakerne må ha en gyldig Instagram-konto med en åpen profil for å kunne delta. Ansatte, ledelsen, styremedlemmer, forhandlere og andre representanter for Canon (sponsoren) eller Instagram kan ikke delta eller vinne.

  1.3. Ansatte hos Canon, dets datterselskaper, deres familier, forhandlere og andre parter som er direkte involvert i denne konkurransen og sponsorvirksomheten, kan ikke delta.

  1.4. Når deltakeren deltar i konkurransen, anses det som samtykke til disse vilkårene med mindre annet er angitt skriftlig.

 2. KONKURRANSEN

  2.1. Canon Young People Nordic Competition (YPNC) har som mål å hjelpe ungdom (16–19 år) med å formidle sine meninger om FNs bærekraftsmål og dele sine historier med verden. Dette oppnås ved å hjelpe dem til å bruke bildeteknologi til å utvikle ferdigheter, lidenskap og inspirasjon til å fortelle engasjerende historier. YPNC er en del av Canon Europas Young People Programme.

  2.2. Det er gratis å delta i konkurransen, og det kreves ingen kjøp.

  2.3. Det er tillatt å sende inn flere bidrag/bilder. Juryen kan velge flere bilder fra samme deltakere, men premieringen er begrenset til én premie per person.

  2.4. Ufullstendige, ugyldige eller upassende bidrag, eller bidrag som mottas etter fristen 6. April, er ikke berettiget til publisering eller premiering.

 3. SLIK DELTAR DU

  3.1. Du deltar ved å laste opp bildet ditt til Instagram sammen med en kort tekst som beskriver tilknytningen til bærekraftsmålet du har valgt. Merk bildet med emneknaggen #photosforgood.

  3.2. Når konkurransen er over, vil en jury bestående av utvalgte Canon-ansatte (se punkt 7 for mer informasjon) velge ut tre vinnere. Hver av de tre vinnerne får et EOS M50-kamera, et EF-M 15-45mm IS STM-objektiv og en endags foto-/videoworkshop med Canon der vinneren kan ta med seg ti venner.

  3.3. Alle konkurransebidrag må være mottatt mellom kl 00:00 9. Mars og klokka 23:59 6. April.

 4. KONKURRANSEKRAV

  4.1. Bildet/videoen må være original og tatt av deltakeren.

  4.2. Bildet/videoen som sendes inn av deltakeren, må ikke inneholde:

  1. identifiserbare personer, med mindre deltakeren kan dokumentere at avbildede personer har gitt alle nødvendige samtykker til at Canon kan bruke og publisere bildet/videoen i henhold til disse vilkårene.
  2. kunstverk, med mindre deltakeren kan dokumentere at han/hun har fått tillatelse til at slike kunstverk kan brukes og publiseres av Canon i henhold til disse vilkårene.
  3. logoer eller merkenavn, med mindre deltakeren kan dokumentere at han/hun har fått tillatelse til at slike logoer eller merkenavn kan brukes og publiseres av Canon i henhold til disse vilkårene.
  4. bilder som viser nakenhet eller annet som kan oppfattes som uanstendig, umoralsk eller på andre måter upassende eller ulovlig.
  5. noe som er i strid med rettighetene til en tredjepart.

  4.3. Hvis du kåres som én av de tre vinnerne i konkurransen (se ovenfor for mer informasjon), kontakter Canon deg med en direktemelding på Instagram. Hvis du kåres som vinner og ikke svarer på meldingen innen to (2) uker, forbeholder Canon seg retten til å utpeke en ny vinner.

  4.4. Dersom Canon ønsker å dele bildet/videoen og historien på nettsiden, sosiale medier og/eller i forbindelse med utstillinger, kontakter vi deg på forhånd gjennom en direktemelding på Instagram for å be om samtykke til dette.

  4.5. Du godtar også at Canon kontakter deg i forbindelse med administrasjon av konkurransen, eller dersom Canon ønsker å diskutere annen bruk av bildet/videoen du har levert inn i konkurransen.

  4.6. Canon forbeholder seg retten til å diskvalifisere ufullstendige eller ulovlige bidrag, eller bidrag som ellers ikke oppfyller kravene ovenfor.

  4.7. De ti vennene du kan ta med deg på workshopen, må være mellom 16 og 19 år gamle og fremvise skriftlig samtykke fra forelder/foresatt (hvis under 18 år), skriftlig samtykke til at Canon kan dele bilder/videoer fra workshopen og skriftlig samtykke til at Canon kan dele innhold som deltakerne lager i løpet av workshopen. Canon deler bildene/videoene på Canons nettside, sosiale medier og utstillinger.

 5. GARANTIER

  Ved å sende inn bidrag garanterer deltakeren at:

  – deltakeren er eneste opphavsperson bak bildet/videoen.

  – deltakeren er innehaver av eiendomsretten til bildet/videoen.

  – bildet/videoen eller elementer i bildet/videoen ikke er i strid med rettighetene (inkludert immaterielle rettigheter) til en tredjepart.

  – dersom en person eller en persons bilde vises i bildet/videoen, har deltakeren fått skriftlig tillatelse fra personen(e) til at Canon bruker bildet/bildene som beskrevet i disse vilkårene.

  - dersom bildet/videoen er tatt i et annet land enn Sverige, Danmark och Norge, har deltakeren overholdt gjeldende lovgivning i det aktuelle landet, inkludert, men ikke begrenset til bestemmelser om åndsverk og eiendomsrett.

  – deltakeren er ansvarlig for å sikre at nødvendige tillatelser er innhentet, eventuelt at skriftlig samtykke fra avbildede er signert og at opphavsretten ikke er brutt.

  Canon garanterer at:

  – de skal handle innenfor de rettighetene som er gitt i disse vilkårene.

  – I henhold til punkt 9 forbeholder Canon seg retten til å reposte, vise, reprodusere eller publisere, eller gi tillatelse til å vise, reprodusere eller publisere bidrag uten betaling til opphavspersonen til bildet/videoen.

 6. PREMIEN

  6.1. De tre vinnerne får et EOS M50-kamera og et EF-M 15-45mm IS STM-objekt til en verdi av om lag 715 euro (ca. 6.886 kr.) samt en endags foto-/videoworkshop for vinneren og ti venner til en verdi av om lag 750 euro (ca. 7.224 kr.) per workshop («premie»).
  Målet med foto-/videoworkshopen er å gi vinnerne og vennene deres mulighet til å videreutvikle ferdighetene sine. Vi gjør oppmerksom på at vinneren må ta imot begge premiene. Det er ikke mulig å velge én av premiene (f.eks. ta imot kameraet, men ikke workshopen). Hvis vinneren ikke vil ta imot begge premiene, har Canon rett til å velge en annen vinner. Når vinnerne er kåret, blir de kontakte med en direktemelding på Instagram. Vi vil da be om å få kontaktopplysningene dine. Vi vil også spørre deg om følgende:

  1. Hvis du er under 18 år, må vi ha samtykke fra både deg og foreldre/foresatte til å bruke bildene dine på vår nettside, våre profiler i sosiale medier, internt og til eksterne utstillinger knyttet til Canon YPNC.
  2. Samtykke fra samtlige avbildene personer til den bruken som er beskrevet ovenfor.
  3. Samtykke fra deltaker og foreldre/foresatte (hvis vinneren er under 18 år) til å bruke og dele bilder/videoer fra workshopen og bilder/visuelle historier laget av deltakerne på workshopen, på Canons nettside, sider i sosiale medier og utstillinger. Samtykket må være gitt før workshopen starter og må foreligge for både vinneren og de ti vennene som skal være med på workshopen. Vinneren velger hvem han/hun vil ha med på workshopen. Legg merke til at Canon må ha kontaktopplysningene (navn, alder og e-postadresse) til alle deltakerne på workshopen for å sikre at alle samtykker som er nevnt ovenfor, er på plass.

  6.2. Canon forbeholder seg retten til å offentliggjøre vinnerens navn og bostedsland, og til å publisere en premieoverrekkelse etter datoen for konkurransen. Canon varsler vinneren på direkte melding på Instagram. Hvis vinnerne ikke ønsker at slike opplysninger skal publiseres, må de informere Canon om dette når de får beskjed om at de har vunnet.

  6.3. Premien kan ikke overføres til andre, og det vil ikke bli tilbudt noe alternativ i form av kontanter eller kreditt for denne premien. Hvis det skulle skje at premien ikke er tilgjengelig på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, forbeholder Canon seg retten til å tilby en alternativ premie til samme eller større verdi.

  6.4. EOS M50-kameraet og EF-M 15-45mm IS STM-objektivet sendes til vinnerne innen 30 dager etter at vinnerne ble annonsert. Dato og sted for workshopen avtales sammen med vinneren.

  6.5. Navnet på vinneren publiseres på våre sider på Instagram og Facebook i april. Det kan også hende vinnerens navn og bostedsland deles på Canons nettside og på utstillinger i forbindelse med Canon YPNC.

  6.6. Premien er utelukkende som beskrevet ovenfor, og den kan ikke overføres til andre. Premien kan heller ikke byttes i kontanter, kreditt eller andre alternative premier.

  6.7. Premier som avvises eller ikke gjøres krav på, kan bli gitt til andre deltakere etter Canons eget skjønn.

  6.8. Dersom vinneren ikke svarer innen to (2) uker etter at han/hun ble kontaktet av Canon, forbeholder Canon seg retten til å velge en annen vinner.

  6.9. Under workshopen stilles det gratis verktøy til rådighet for alle deltakerne. Utstyret som stilles til rådighet på workshopen, er ikke til salgs og skal returneres til Canon i samme stand når workshopen er ferdig. Canon vil også servere mat, mineralvann og transport (hvis nødvendig) under workshopen. Canon dekker ikke deltakernes reisekostnader til og fra workshopen.

  6.10. Premier utbetales eller gis i henhold til lokal lovgivning i både Danmark, Norge og Sverige.

 7. KÅRING

  Etter sluttdatoen for konkurransen vil En jury som betår av Canon-medarbeidere utvelge vinnerene kåre vinnerne innen [insert the date].

  Vinnerbidragene velges ut basert på følgende tre kriterier:

  - bildekvalitet

  - den visuelle fortellingens relasjon til bærekraftsmålet

  - engasjementet som formidles

 8. PERSONOPPLYSNINGER

  Både Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland og arrangørene som er nevnt i punkt 1.1, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som deltakerne oppgir. Personopplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en sikker server utenfor EØS-området. Personopplysninger som Canon innhenter fra deltakerne, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for forbrukere (https://www.canon.no/privacy-policy/).

 9. ANSVARSFRASKRIVELSE

  9.1. Canon forbeholder seg retten til å ikke akseptere deltakelser eller til å kreve tilbake den fullstendige verdien på en premie, hvis Canon mener at vilkårene for denne konkurransen er misbrukt eller brutt.

  9.2. Canon skal ikke ha noe ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne konkurransen. Ingenting i disse vilkårene skal imidlertid unnta eller begrense Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller underleverandører.

  9.3. Hvis det oppstår en konflikt rundt tolkningen eller implementeringen av reglene relatert til konkurransen, vil beslutningen til Canons ledelse være endelig og ikke åpen for diskusjon.

  9.4. Hvis en kompetent domsmyndighet eller en annen kompetent myndighet anser en del av disse betingelsene som ugyldige, ulovlige eller ikke mulige å håndheve, skal den delen skilles ut fra resten av disse betingelsene, som fortsatt skal være gyldige i den grad loven tillater det.

  9.5. Denne konkurransen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller tilknyttet Instagram. Instagram innhenter ikke personopplysninger når du deltar i konkurransen. Ved å delta i konkurransen samtykker deltakeren i å frita og holde Instagram skadesløs for ethvert ansvar i forbindelse med denne konkurransen.

 10. DOMSMAKT

  Disse vilkårene og reglene samt tvister knyttet til disse, skal være regulert av og tolkes i henhold til lovgivningen og domstolene i ditt bostedsland og på ditt språk. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.