Skarpere bilder

Skarpt bilde av en rose.
Feil fokus som fører til uskarpt bilde av en rose.
Kameraristing som fører til et uklart bilde av en rose.

Skarp

Kameraristing

Nå og da kan det hende at du har blitt frustrert over et og annet uskarpt bilde, men når du vet at det bare er to årsaker til uklarhet – manglende fokus og bevegelse (enten av motivet eller kameraet) – er det enkelt å gjøre noe med det. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å ta skarpe bilder hver gang.

Få godt tak

Holder et kamera langt unna kroppen uten tilstrekkelig støtte.
Holder et kamera nær ansiktet eller kroppen for å få støtte.

Støttes ikke

Støttes

Stå med føttene vendt mot motivet, omtrent en skulderbredde fra hverandre. Ta godt tak i kameraet og hold det tett inntil kroppen din, med albuene inn mot brystet for ekstra støtte. Hvis du bruker en søker, kan ansiktet ditt også hjelpe til med å støtte kameraet.

Hvis du lener deg mot et fast objekt, for eksempel en vegg eller et bord, kan det hjelpe deg med å holde kameraet stødig. Det samme kan det om du drar kamerastroppen stramt rundt albuen.

Når du tar bildet, trykker du lukkerknappen jevnt ned i stedet for å trykke brått på den. Forsøk å holde kameraet så stille du kan mens du tar bildet. Noen kameraer viser et blinkende kameraikon i Auto-modus eller Hybrid Auto-modus for å varsle deg om at kameraristing kan gjøre bildet uklart.

Lukkerhastighet

Hvis lukkerhastigheten er for lav, vil du slite med å holde kameraet stødig under eksponeringen. Da vil du ende opp med et uklart bilde. Du kan kontrollere lukkerhastigheten i søkeren eller på hurtigkontrollskjermen. Ideelt sett bør du bruke en lukkerhastighet som er minst like rask som den «effektive» brennvidden – som er brennvidden til objektivet multiplisert med beskjæringsgraden til sensoren i APS-C-størrelse (x 1,6). Med et objektiv på 50 mm bør du for eksempel sikte på en lukkerhastighet på 1/80 sekund. Du trenger kanskje enda raskere lukkerhastighet hvis motivet er i bevegelse. Hvis kameraet har et sportsprogram, prøver det automatisk å angi høyere lukkerhastigheter. Den enkleste måten å styre lukkerhastigheten på, er imidlertid å bruke lukkerprioritet-modus (TV).

Bildestabilisering

Objektiver som har «IS» i navnet, har bildestabiliseringsknologi. Noen kameraer har også intern bildestabilisering (IBIS) som reduserer effekten av kameraristing, selv om objektivet ikke har bildestabilisering. Når et objektiv med bildestabilisering brukes, jobber IBIS sammen med objektivet. IS og IBIS reduserer effekten av kameraristing slik at du kan fotografere med lavere lukkerhastigheter og fortsatt få skarpe resultater. Det er imidlertid viktig å merke seg at IS bare kan kompensere for kameraristing og ikke motivbevegelse (du trenger fremdeles en relativt rask lukkerhastighet for å få et skarpt bilde).

Bruk bryteren på objektivet for å aktivere bildestabiliseringsfunksjonen til et RF-, EF- eller EF-S IS-objektiv. Det er lurt å slå av IS når kameraet er festet til et stativ, ellers kan det gi et litt uskarpt resultat.

Når et objektiv med bildestabilisering brukes, jobber IBIS sammen med objektivet for å redusere kameraristing ved lavere lukkerhastigheter. IBIS er aktivert som standard, men det er verdt å slå av denne funksjonen når kameraet er montert på et stativ. Hvis ikke kan det gi et litt uklart resultat. Når du deaktiverer objektivets IS, deaktiveres også IBIS. På objektiver som ikke har IS, må du slå av IBIS på kameramenyen.

Bruke et stativ

Med et stativ får du de beste resultatene fra kameraet siden du kan bruke innstillingene for lav følsomhet (ISO) når lysnivået faller eller du bruker en liten blenderåpning. Et stativ gjør at kameraet kan stå i ro i den perfekte fotograferingsstillingen, noe som gjør det til et flott tilleggsutstyr for å ta bilder av landskap, stillbilder og makromotiver.

Når kameraet er festet til et stativ eller hviler på et stabilt underlag, bruker du selvutløseren på to sekunder eller en fjernutløser for å ta bildet, i stedet for å trykke ned utløserknappen. Alternativt kan du betjene et Wi-Fi-aktivert kamera ved å bruke Camera Connect-appen på en mobilenhet.

Fokusering

Kameraets autofokussystem bør få bildet skarpt for deg, med mindre det er noe mellom kameraet og hovedmotivet som kan avlede fokus. Hvis du velger et AF-punkt manuelt i stedet for å la kameraet gjøre dette automatisk, kan du kontrollere at det ligger over den høyre delen av motivet.

Velge blenderåpning

Endring av blenderåpningen lar deg kontrollere dybdeskarpheten i bildet ditt. Små blenderåpninger, for eksempel f/22, gir mye dybdeskarphet, noe som betyr at mer av bildet ditt vil se skarpt ut. Store blenderåpninger, for eksempel f/2,8, vil redusere dybdeskarpheten, slik at bare et lite område av bildet ser ut til å være i fokus.

Man skulle kanskje tro at det er fornuftig å velge en liten blenderåpning mesteparten av tiden, men små blenderåpninger reduserer mengden lys som er tilgjengelig, og dette kan føre til lavere lukkerhastigheter og større fare for uskarpe bilder.

Store blenderåpninger slipper inn mye lys for å gi raskere lukkerhastigheter, men den lave dybdeskarpheten betyr at eventuelle fokuseringsfeil vil bli merkbare.

Hvis du velger en blenderåpning et sted midt i området, for eksempel f/8, får du ofte det beste kompromisset når det gjelder dybdeskarphet og lukkerhastighet. Du kan kontrollere blenderåpningen i programmene Blenderprioritet (Av) og Manuell (M).

Stille inn følsomhet (ISO)

ISO bestemmer hvor mye lys kameraet trenger for å ta et bilde. I sterkt lys kan du bruke en lav ISO-innstilling for å få best mulig bildekvalitet, men i lite lys må du kanskje øke ISO-verdien for å unngå at lukkerhastigheten blir for langsom for skarpe bilder. Selv i skarpt lys kan det være lurt å angi en høyere ISO-innstilling for å aktivere lukkerhastigheter som er raske nok til å fryse motiver i bevegelse eller for å redusere effektene av kameraristing.

Du kan selvfølgelig la kameraet angi ISO automatisk ved hjelp av Auto ISO. Sjekk resultatene du får, og eksperimenter deretter med forskjellige innstillinger.

Relaterte produkter

Relaterte artikler