Bruksvilkår for Canon Club

Bruksvilkår for Canon Club

Disse bruksvilkårene og alle relaterte nettstedsvilkår gjelder for Canon Club-medlemskapet ditt (inkludert tilgang til fellesskapet) og bruken av Canon Club-medlemsfordeler, som angitt her. Disse bruksvilkårene leveres til deg av Canon Europa N.V med den registrerte adressen Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nederland under handelskammeret i Amsterdam med registreringsnummer 33166721, og inkluderer selskapene i konsernet («Canon», «vi», «vår», «oss»).

Eventuelle referanser til «du», «deg», «din» og «dine» gjelder for deg, kunden som disse bruksvilkårene gjelder for, og inkluderer alle personer som handler med godkjenning fra deg.

For å melde deg inn i Canon Club må du være over 18 år, være bosatt i et deltakerland og kjøpe et kvalifisert Canon-produkt. Slike produkter inkluderer, men er ikke begrenset til, videokameraer, fotokameraer, skrivere, objektiver, projektorer, telefaks, personlige kopimaskiner, skannere, lagringsenheter og kikkerter, og må ha et serienummer («kvalifiserte produkter»). Dette gir deg poeng og registrerer deg på et relevant nivå. Det finnes tre mulige nivåer basert på antallet poeng du får, og jo høyere nivå du ligger på, desto flere fordeler blir tilgjengelige for deg:

i. Nivå 1: Keep on exploring: 1–100 poeng
ii. Nivå 2: Keep on creating: 101–350 poeng
iii. Nivå 3: Keep on mastering: over 351 poeng

Du kan også tjene en viss mengde poeng ved å samhandle med merket vårt, for eksempel ved å bruke Canon Club-fellesskapet – et nytt sted for likesinnede og lidenskapelige kreative skapere hvor du kan utforske, samhandle med andre og lære nye ting – som bare er tilgjengelig for Canon Club-medlemmer. Se retningslinjene for fellesskapet og bestemmelsene i dette dokumentet som regulerer bruk, og som må overholdes.

1. Canon Club-medlemskap


Fordeler


1.1 Fordelene kan variere i hvert deltakerland, men de kan inkludere følgende:

- Eksklusivt innhold fra ambassadører.
- Samhandling med og læring via fellesskapet.
- Eksklusiv tilgang og tilbud for medlemmer (inkludert tilbud fra utvalgte partnere).
- Rabatt på vedlikeholds- og oppgraderingstjenester fra Canon Professional-servicesentre for produkter som er registrert i 'Mine produkter' i Canon-kontoen din. Denne fordelen kan ikke brukes på reparasjoner.
- Veiledninger og masterclass fra ledende fotografer, filmskapere og kreative skapere.

1.2 Vær oppmerksom på at du må oppgi Canon Club-medlemsnummeret ditt når du bruker fordelene dine, inkludert når du bestiller vedlikeholds- og oppgraderingstjenester eller løser inn medlemstilbud (der det er aktuelt).

1.3 Tjenestene og fordelene du har rett på, står oppført under 'Fordeler og tilbud ' på Canon-kontoen din, i henhold til landet og nivået ditt.

1.4 Alle fordeler avhenger av tilgjengelighet og eventuell endring, og kan når som helst trekkes tilbake og endres etter Canons skjønn. Vi forbeholder oss retten til å gjøre utelatelser eller unntak fra utvalget av fordeler, uten begrensninger. Lokale variasjoner til de publiserte medlemsfordelene kan også gjelde. For å unngå tvil: tilbud/kampanjer kan være tilgjengelige med forbehold om lagerbeholdning, og kan derfor avsluttes før sluttdatoen for tilbudet/kampanjen hvis beholdningen er tom.

1.5 Fordeler kan ikke benyttes i ettertid. Det vil si at du ikke kan kreve å få en fordel som du hadde krav på, men som du ikke krevde da du hadde rett til å gjøre det.

2. Kvalifikasjoner for innmelding i Canon Club


2.1 Du må være over 18 år og bosatt i et deltakerland

Medlemskontoen din må registreres med den private e-postadressen din (som Canon kan bruke til å kommunisere med deg, og for identifisering). Du vil være ansvarlig for registrering av riktig og nøyaktig informasjon for medlemskommunikasjon.

2.2 Du må sørge for at Canon Club-profilen din er oppdatert med eventuelle endringer av det registrerte kvalifiserte Canon-produktet ditt eller personopplysninger.

2.3 Registrer et produkt. Slike produkter inkluderer, men er ikke begrenset til, videokameraer, fotokameraer, skrivere, objektiver, projektorer, telefaks, personlige kopimaskiner, skannere, lagringsenheter og kikkerter, og må ha et serienummer («kvalifiserte produkter»). Enkelte Canon-produkter (inkludert enkelte tilbehør, handelsvarer, papir eller blekk) kan ikke registreres eller inngå i nivåene dine. Du kan kun registrere Canon-produkter med serienumre. Hvis du trenger hjelp med å finne serienummeret, klikker du her.

2.4 Canon Club-medlemsnivået ditt kan gå opp og ned etter hvert som du legger til eller fjerner registrerte produkter. Poengene du får fra registrerte kvalifiserte produkter, kan reduseres eller bli ugyldige hvis et kvalifisert produkt erstattes, eller hvis Canon ikke lenger kan utføre service på det.

2.5 Fordelene er personlige og kan ikke overføres til andre. Det er kun det registrerte Canon Club-medlemmet som kan løse inn medlemsfordelene, og dette kan bare gjøres i tilknytning til et fullstendig registrert produkt som medlemmet eier på lovlig vis. Du kan ikke løse inn fordeler for noen annen person eller noe uregistrert eller delvis registrert utstyr, og heller ikke la noen annen person løse inn fordeler på dine vegne. Et produkt regnes som fullstendig registrert når produktnavnet, serienummeret, kjøpsdatoen, samt landet og butikken der produktet er kjøpt, er registrert, og når produktpoengene (hvis det er aktuelt) er validert og inngår i de totale poengene dine.

3. Slik melder du deg inn i Canon Club


3.1 Gå hit;
3.2 Opprett en Canon-konto (hvis du allerede har en Canon-konto, logger du på) og
3.3 registrer de kvalifiserte produktene dine

4. Opptjening av poeng og kvalifisering for nivåer


Du kan tjene poeng og kvalifisere deg for de forskjellige nivåene ved å gjøre følgende:

4.1 Kjøpe og registrere flere kvalifiserte produkter
4.2 Fullføre profilen din
4.3 Hvis innmeldingen i Canon Club er vellykket (og du oppfyller kvalifikasjonskriteriene som er angitt her), kan du også registrere Canon-produkter som du kjøpte for mer enn 12 måneder siden for å få flere poeng.

Denne listen er ikke fullstendig. Sjekk nettstedet og Min konto-delen med jevne mellomrom for å finne ut hvordan du kan tjene poeng, og for å se etter oppdateringer.

5. Kansellering av medlemskapet


5.1 Du har rett til å deaktivere Canon Club-medlemskapet ditt når som helst. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss via nettskjemaet som du finner her. Hvis du har fellesskapsspørsmål, kan du stille dem i fellesskapet.

Canon Club-fellesskap


6. Materiale og brukeratferd


6.1 Du samtykker i at du ikke skal publisere innlegg, kommentarer, bilder, videoer, innhold eller annet kreativt materiale («materiale») som
• er ærekrenkende
• er uanstendig, støtende, krenkende, hatefullt eller provoserende
• fremmer diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder
• oppgir andre personers navn, adresse, telefonnummer, mobil- eller faksnummer, e-postadresse eller andre personopplysninger
• krenker andre personers opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter
• omfatter brudd på juridiske plikter knyttet til en tredjepart, for eksempel avtaleplikt eller fortrolighetsplikt
• viser forakt for retten
• etter all sannsynlighet vil trakassere, ydmyke, opprøre eller provosere andre personer
• inneholder en uttalelse som du vet eller tror, eller har rimelig grunn til å tro, at medlemmer av offentligheten som uttalelsen er publisert for, eller skal publiseres for, sannsynligvis vil tolkes som en direkte eller indirekte oppfordring eller oppmuntring til å utøve, forberede eller mane til terrorhandlinger eller andre kriminelle handlinger
• inneholder reklame for eller promotering av tjenester eller nettkoblinger til andre nettsteder som ikke er tilknyttet Canon
• organiserer, fremmer eller legger til rette for salg eller kjøp av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, alle artikler, produkter, programvarer og tjenester

Vi har rett til å fjerne alt materiale hvis dette er tilfelle.

6.2 Du kan ikke bruke fellesskapet til å

• utføre ulovlige, villedende, ondsinnede eller diskriminerende handlinger
• forfølge, mobbe, trakassere, skremme, true eller utgi deg for å være andre personer
• utføre aktiviteter som kan føre til at deler av fellesskapet blir deaktivert eller overbelastet, eller som kan føre til at de ikke fungerer eller ser ut som de skal, for eksempel et tjenestenektangrep eller forstyrrelse av funksjonaliteten
• utgi deg for å være en annen person eller gi en uriktig fremstilling av identiteten din eller tilknytningen din til en annen person
• utføre aktiviteter knyttet til salg eller kjøp av fysiske eller digitale produkter og/eller tjenester
• forsvare, fremme eller oppfordre tredjeparter til å utføre eller bistå i kriminelle handlinger.

6.3 Vi bestemmer, etter eget skjønn, om materialet ditt eller bruken av fellesskapsplattformen din er i strid med disse vilkårene. Vi har rett til å fjerne eller deaktivere tilgangen til alt materiale i fellesskapet som vi mener er i strid med disse vilkårene, bryter gjeldende lover eller krenker rettighetene til en tredjepart. Hvis du gjentatte ganger krenker rettighetene til en tredjepart eller bryter gjeldende lover eller disse vilkårene, kan vi deaktivere eller avslutte kontoen din. Vi er ikke ansvarlige for eventuelt materiale du mister i forbindelse med at Canon deaktiverer eller avslutter kontoen din i samsvar med dette avsnittet.

6.4 Du samtykker i at du ikke skal publisere bilder, videoer eller innhold som inneholder barn (alle personer under 18 år).

6.5 Når du laster opp bilder, må du tenke på om personen på bildet har en rimelig forventning om personvern.

6.6 Vi er ikke ansvarlige for bilder du laster opp av identifiserbare personer som ikke har gitt samtykke.

6.7 Hvis vi mottar en klage, fjernes bildet / videoen / innholdet, og opplysningene dine deles med dem hvis de ønsker å ta saken til retten.

6.8 Vi forbeholder oss retten til å fjerne materiale fra fellesskapet hvis vi har rimelig mistanke om at materialet er forbudt i henhold til dette avsnittet, og fratar deg tilgangen til Canon-fellesskapet permanent.

6.9 All opplasting og innsending av materiale skjer på egen risiko. Fellesskapet inkluderer også brukerstøttediskusjoner og anbefalinger mellom medlemmer, og Canon skal ikke holdes ansvarlig for brukergenerert innhold, for eksempel innlegg eller anbefalinger fra medlemmer. Du følger disse på egen risiko, og hvis du trenger brukerstøtte eller råd fra Canon, kan du kontakte den lokale brukerstøtten via nettskjemaet.

6.10 Materialet du laster opp, skal ikke inneholde promotering av din egen eller andres virksomhet og/eller egne eller andres merker. Vi har rett til å fjerne alt materiale hvis dette er tilfelle.

6.11 Vi har rett til å fjerne, redigere, behandle, duplisere og kopiere materiale som publiseres i fellesskapet.

7. Krav om eiendomsrett


7.1 Når du publiserer innhold i Canon Club-fellesskapet, antyder du at innsendingen er frivillig og at du er eneeier av innholdet.

7.2 Hvis vi ønsker å bruke innsendingen din til kommersielle formål, ber vi om din tillatelse, uten at det får betydning for avsnitt 6.11. Hvis du gir slik tillatelse, gir du oss ubegrenset, royalty-fri og evigvarende rett til å publisere og offentlig bruke og fremvise innholdet eller ideer i innholdet, eller deler av dette, på alle måter, i alle medier som eksisterer i dag eller utvikles senere, uten territoriell tid eller andre begrensinger, og uten hensyn til deg.

7.3 Når du publiserer materiale i fellesskapet, gir du oss tillatelse til å bruke materialet i galleriet på kundehjemmesiden, i henhold til ovennevnte avsnitt 7.2.

7.4 Vær oppmerksom på at du laster opp innhold og bilder på egen risiko og erkjenner, som med et hvilket som helst forum, at alt innholdet du legger ut, blir offentlig tilgjengelig og tilgjengelig i ulike territorier, og at Canon ikke skal holdes ansvarlig for eventuelle anliggender som oppstår i forbindelse med bruken av innholdet ditt eller bildene dine.

8. Nedlasting av bilder som lastes opp av medlemmer


Medlemmer erkjenner at de laster opp innhold offentlig og på egen risiko, i henhold til punkt 7.3. Vi ber imidlertid om at du ikke laster ned / bruker bilder og/eller innhold som andre medlemmer har lastet opp, med mindre de gir deg tillatelse til å gjøre det.

9. Moderatorrolle


En moderator administrerer fellesskapet og eventuelle spørsmål tilknyttet denne plattformen («moderator»). En moderator kan fjerne bilder, innlegg, kommentarer eller annet materiale som er i strid med disse bruksvilkårene. Av og til dukker det opp spørsmål som det tar lenger tid å svare på. Du må regne med at det tar minimum 48 timer før du får et svar.

10. Utfordringer


10.1 Når du sender inn innhold for å delta i utfordringer, må dette være originalt materiale som ikke er kopiert, og som ikke er skapt av noen andre.

10.2 Du må være over 18 år for å delta i utfordringene som vises i fellesskapet.

10.3 Vær oppmerksom på at hver utfordring er underlagt egne vilkår.

11. Bruk av data


11.1 Vær oppmerksom på at vi viser opplysninger om kameramerke, -modell og -innstillinger hvis du oppgir dette når du laster opp bildene dine. Sørg for at opplysningene er korrekte. Vi viser disse opplysningene som et verktøy for gi fellesskapsmedlemmene kunnskap og inspirasjon til å ta lignende bilder.

11.2 Kontroller at bildet ble tatt med et Canon-kamera (og helst et Canon-objektiv) før du publiserer det. Hvis du har tatt et bilde med et Canon-kamera, men med et tredjepartsobjektiv, må du utelate objektivinformasjonen i innlegget. Vi deler ikke stedet bildet er tatt på, men du må gjerne legge det til selv.

11.3 Se personvernerklæringen for forbrukere for å finne ut hvordan vi bruker personopplysningene dine, og hvordan du kan utøve de individuelle rettighetene dine.

12. Miscellaneous


12.1 Du kan sende inn spørsmål og klager knyttet til Canon Club-medlemskapet ditt eller fellesskapet ved å kontakte oss via nettskjemaet som du finner her. Du kan også stille generelle spørsmål om fellesskapet og Canon Club-medlemskapet i fellesskapet.

12.2 Canon Club-medlemskap og bruk av fellesskapet er underlagt disse bruksvilkårene. Hvis du bestemmer deg for at du ikke ønsker å være medlem eller hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, bør du deaktivere medlemskapet som beskrevet under paragraf 5 i disse bruksvilkårene.

12.3 Du er selv ansvarlig for all aktivitet som skjer i forbindelse med Canon Club-medlemskapet ditt eller på fellesskapsplattformen, og det er ditt ansvar å varsle oss hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av kontoen din.

12.4 Canon forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst, inkludert, og uten begrensning, medlemsnivåer og fordeler, og kan implementere endringer eller oppdateringer fra tid til annen uten å varsle deg. Derfor bør du ta en titt på Canon Club-nettstedet med jevne mellomrom. Men Canon vil gjøre sitt ytterste for å kommunisere og informere om større endringer i vilkårene.

12.5 Hvis et vilkår på et tidspunkt ikke er angitt eller fulgt av Canon, skal det ikke hindre Canon i å angi dette vilkåret eller andre vilkår når som helst.

12.6 Vær oppmerksom på at med mindre vi uttrykkelig angir noe annet, vil ikke Canon Club-medlemskapet påvirke eller utvide rettighetene dine i henhold til en kommersiell Canon-garanti som følger med produktet ditt når du kjøper det, eller dine lovbestemte rettigheter.

12.7 Canon Club-medlemskapet ditt og kontoen din kan deaktiveres eller avsluttes umiddelbart av Canon hvis du bryter disse bruksvilkårene, eller hvis Canon etter eget skjønn mener at du på et tidspunkt har brukt medlemskapet og/eller tilknyttede tjenester på en upassende måte. Hvis dette skjer, mister du tilgangen til andre tilknyttede Canon-tjenester, for eksempel Canon-fellesskapet.

12.8 Canon forbeholder seg også retten til å deaktivere alle medlemskap etter eget skjønn ved mistanke om tyveri, svindel eller upassende atferd.

12.9 Disse bruksvilkårene er underlagt lovverket i England og Wales, og de engelske domstolene skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister, krav eller anliggender som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med, disse vilkårene. Hvis du er en forbruker, styres disse vilkårene av lokale forbrukerlover, og eventuelle tvister er underlagt de relevante domstolene i landet du bor i. Den lokale forbrukervernmyndigheten kan hjelpe deg med å beskytte forbrukerrettighetene dine.

VILKÅR OPPDATERT: 7. mars 2022