Konkurranse vilkår og betingelser for 'Game Faces'

1. ARRANGØR OG DELTAKERE

1.1. Arrangøren er Canon Norge AS som er en del av Canon Nordic group (“Canon Nordic”).

1.2. Alle deltakere («Deltakere») må være bosatt i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Estonia, Litauen og Island og må være 18 år eller eldre (fra 9 november, 2023). Personer som er ansatt i Canon-gruppen, og deres familier, agenter og andre parter som er direkte involvert i denne konkurransen og sponsorvirksomheten, kan ikke delta.

1.3. Alle deltakere som melder seg på denne konkurransen, anses å ha godtatt å bli bundet av disse vilkårene, med mindre noe annet er skriftlig uttrykt.

2. KONKURRANSEN

2.1. Kampanjeperiode: Delta mellom kl. 00:01 CET den 9. november 2023 og kl. 23:59 den 3. desember 2023.

2.2. Gå til https://www.canon.no/get-involved/Game-Faces/ for å fylle ut innsending skjemaet og oppgi opplysningene dine (navn, e-postadresse, landsnummer, telefonnummer og bostedsland). Last deretter opp ditt Game face JPG, PNG eller GIF (maks. 10 MB filstørrelse) og fortell oss historien bak ditt Game Face med en kort beskrivelse av spill øyeblikket sammen med innsendingsskjema.

2.3. Internett-tilgang og en gyldig e-postadresse kreves for å delta.

2.4. Ufullstendige, ugyldige eller upassende bidrag, eller bidrag som mottas etter innleveringsfristen 3. desember 2023 kl. 23:59 CET, vil ikke være kvalifisert for publisering eller premie.

2.5 Ved å sende inn et bidrag gir hver deltaker herved Canon Nordic en ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri og gratis, viderelisensierbar tillatelse til å publisere, republisere, vise og bruke bildebidraget (Game Face) til vedkommende til alle formål forbundet med denne konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til visning på Canon Nordic nettsteder, Canon Nordic sosiale medier og/eller kanaler, andre nettsider tilhørende Canon Nordic eller deres agenter/entreprenører, og i markedsføringsmateriell (inkludert på utstillinger) i forbindelse med denne konkurransen i opptil ett år etter at konkurransen er avsluttet. Hver deltaker gir også Canon Nordic og dens agenter/leverandører rett til å moderere, endre eller fjerne et bildebidrag hvis det anses som upassende, helt eller delvis, for visning på konkurransens webområde eller i materiale som er relatert til konkurransen. Deltakere i konkurransen samtykker også herved til å bli identifisert og/eller oppgitt som fotograf eller skaper av bildet etter at de har meldt seg på.

3. BILDEKRITERIER

3.1 Det innsendte Game Face må gjenspeile følgende kriterier:

Et bilde eller en GIF som fanger et øyeblikk eller en følelse.

3.2. Deltakerne må ikke laste opp et bidrag som tidligere har vunnet en pris eller premie via en kampanje som drives av arrangøren eller en annen enhet.

3.3. Det innsendte bildebidraget (Game Face) må ikke være kraftig redigert eller manipulert, for eksempel: forvrengning av uttrykk, kunstig generert, innsetting av nye elementer i bildet/GIF-en. Vær oppmerksom på at denne listen over eksempler ikke er fullstendig, og at Canon Nordics når som helst kan vurdere dette.

4. KRAV TIL KONKURRANSEN

4.1. Skjermbildet må være originalt og tatt av deltakeren.

4.2. Du samtykker også i at Canon Nordic kan kontakte deg hvis det er nødvendig for å administrere konkurransen, eller hvis Canon Nordic ønsker å snakke med deg om annen bruk av skjermbildet som er sendt inn til konkurransen.

5. GARANTIER

Ved å sende inn bidraget sitt garanterer deltakeren at:

5.1. At skjermbildet er tatt av deltageren.

Canon Nordic garanterer at:

5.2 Det skal opptre innenfor de rettigheter som gis under og/eller i samsvar med disse vilkårene.

6. PREMIEN

6.1 De 4 vinnerne av denne konkurransen vinner hver et Canon EOS R50 med RF 18-45mm F4.5-6.3 IS STM-objektiv, Canon RF 16mm F2.8 STM-objektiv, Canon DR-E18 DC-kobling, Canon AC-E6N vekselstrømadapter og Canon HG-100 stativ. Anslått verdi € 1680 inkl. Mva.

6.2. Canon Nordic kunngjør vinnerne på de lokale Twitch-kanalene til de deltakende streamerne mellom 9. og 18. desember. Canon Nordic vil også varsle vinneren via e-post som oppgis ved påmelding innen fem arbeidsdager etter at det er kåret en vinner, og må svare for å bekrefte at premien aksepteres, innen 14 kalenderdager etter første henvendelse. Hvis vinneren ikke svarer på den første henvendelsen innen 14 kalenderdager, forbeholder Canon Nordic seg retten til å diskvalifisere vinneren. Hvis vinneren diskvalifiseres, forbeholder Canon Nordic seg retten til å tildele premien til en reserve som er valgt på samme måte. Det kan hende at reservevinnere får mindre tid til å svare.

6.3. Canon Nordic forbeholder seg retten til å offentliggjøre vinnerens navn og bosted og til å publisere en premieoverrekkelse etter datoen for konkurransen. Hvis vinneren ikke ønsker at slike opplysninger skal offentliggjøres, må vedkommende gi beskjed når han/hun blir varslet om at han/hun har vunnet.

6.4. Premien kan ikke overføres til andre, og det vil ikke bli tilbudt noe alternativ i form av kontanter eller kreditt for denne premien. Hvis det skulle skje at premien ikke er tilgjengelig på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, forbeholder Canon Nordic seg retten til å tilby en alternativ premie til samme eller større verdi.

6.5. Premien blir sendt til vinneren innen 30 kalenderdager etter at vinneren er kunngjort. Hvis en premie mot formodning ikke kommer frem innen 30 kalenderdager etter at vinneren er kunngjort, får vinneren ytterligere 28 kalenderdager på seg til å informere Canon Nordic ved å sende en e-post til canonnordic@canon.no. Hvis vinneren ikke informerer Canon Nordic innen denne tidsrammen, forbeholder Canon Nordic seg retten til ikke å sende premien på nytt, eller til å begrense verdien, etter eget skjønn.

6.6. Hvis vinneren avviser eller ikke gjør krav på premien kan den bli gitt til andre deltakere etter Canon Nordic eget skjønn.

6.7. Hvis konkurransen ikke kan gå som planlagt av årsaker, inkludert, men ikke begrenset til manipulasjon, uautoriserte inngrep, svindel, uærlighet, tekniske feil eller andre årsaker utenfor Canon Nordic kontroll som skader eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller gjennomføringen av denne konkurransen, forbeholder Canon Nordic seg retten til å diskvalifisere enhver person som tukler med påmeldingsprosessen eller ikke overholder disse vilkårene, og til å avbryte, endre eller utsette konkurransen eller underkjenne eventuelle bidrag som er berørt av dette.

6.8. Det blir ikke tatt noe ansvar for påmeldinger som forsvinner eller blir forsinket, skadet eller feilsendt, eller som er ufullstendige eller ikke kan leveres av tekniske årsaker, leveringsårsaker eller andre årsaker. Bevis på sending godtas ikke som bevis på mottak. Canon Nordic garanterer ikke kontinuerlig eller sikker tilgang til påmeldingssiden.

6.9. Vinneren må selv dekke skatterelaterte kostnader knyttet til premien.

6.10. Canon Nordic vil aldri ta kontakt med deg via en annen epost enn Canon.

6.11. Canon Nordic vil aldri be om noen form for betaling eller dine innloggingsoppgifter.

7. VALG AV VINNER

7.1 Alle gyldige bidrag som mottas i løpet av kampanjeperioden (med forbehold om moderering), vil bli gjennomgått uavhengig av streameren og fellesskapet. Det vil være én (1) utvelgelsesrunde for å lage en kortliste med finalister basert på Game Face-kriteriene som beskrevet i punkt 3. Blant de beste finalistene vil den lokale streameren i hvert land velge én (1) vinner for sitt respektive land basert på hva som velges som det beste Game Face i en live Twitch stream i den lokale streameren sin Twitch kanal (Norge, Finland, Sverige og Danmark).

7.2 Canon Nordic vil kontakte vinneren på e-postadressen som ble oppgitt ved påmelding innen fem virkedager etter at vinneren er valgt, og vinneren må bekrefte og akseptere premien innen 14 kalenderdager etter den første kontakten.

8. PERSONOPPLYSNINGER

8.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland, fungerer som behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som deltakeren oppgir. De personlige opplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor den registrertes hjemsted. Personopplysninger som samles inn fra deltakerne, er underlagt Canons personvernerklæring for forbrukere Canons retningslinjer for personvern - Canon Norge

8.2. Alle personopplysninger som oppgis i løpet av denne konkurransen, blir bare brukt i forbindelse med denne konkurransen og, hvis det er aktuelt, til markedsføringsformål av Canon Nordic og/eller av en agent som er utnevnt av den, for å gjøre det mulig å gjennomføre konkurransen på vegne av arrangøren. Opplysningene vil ikke bli offentliggjort til en tredjepart for andre formål med mindre det er innhentet samtykke for dette.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1. Canon Nordic forbeholder seg retten til ikke å akseptere påmeldinger eller til å kreve tilbake den fullstendige verdien på en premie hvis Canon Nordic mener at vilkårene for denne konkurransen har blitt misbrukt eller brutt.

9.2. Canon Nordic og eventuelle tilknyttede byråer og selskaper er ikke ansvarlige for tap (inkludert, uten begrensning indirekte, spesielle tap, følgetap eller tap av fortjeneste), utgifter eller skader som påføres eller opprettholdes (enten det skyldes uaktsomhet fra en hvilken som helst person eller ikke) i forbindelse med denne konkurransen eller ved å godta eller bruke premien, med unntak av eventuelt erstatningsansvar som ikke kan utelukkes ifølge loven. Canon Nordic er ikke ansvarlig for dødsfall eller personskade som følge av deltakelse i denne konkurransen.

9.3. Hvis det oppstår en konflikt over tolkning eller implementering av reglene relatert til et forhold som har med konkurransen å gjøre, vil beslutningen til Canon Nordic ledelse være endelig, og Canon Nordic vil ikke delta i noen korrespondanse om dette.

9.4. Hvis en kompetent domsmyndighet eller en annen kompetent myndighet anser en del av disse vilkårene som ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve, skal den aktuelle delen skilles ut fra resten av disse vilkårene, som da fortsatt skal være gyldige i den grad loven tillater det.

9.5. Bidrag må gjøres direkte av den enkelte som deltar i konkurransen. Fellesbidrag fra næringer, forbrukergrupper eller tredjeparter godtas ikke. Ufullstendige eller uleselige bidrag og bidrag som sendes inn av makroer eller andre automatiserte metoder sammen med bidrag som ikke oppfyller kravene i disse vilkårene, vil bli diskvalifisert og ikke telt med. Hvis det blir klart at en deltaker bruker en eller flere datamaskiner til å omgå denne betingelsen, for eksempel ved å bruke "skript", "rå makt", maskere identiteten ved å manipulere IP-adresser, bruk av andre identiteter enn sine egne, eller andre automatiserte metoder for å øke deltakerens bidrag til konkurransen på en måte som ikke samsvarer med konkurransens regler, vil deltakeren bli diskvalifisert, og premien bli trukket tilbake. Deltakeren har ikke lov til å delta ved hjelp av anonyme e-posttjenester, for eksempel, men ikke begrenset til GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.

9.6. Hvis det oppstår avvik mellom disse vilkårene og detaljene i kampanjematerialet, gjelder detaljene i vilkårene.

10. JURISDIKSJON

Som en deltakende forbruker gjelder lovene i landet ditt for denne konkurransen, og du kan ha rett til å gå til rettslige skritt på ditt eget språk ved en lokal domstol. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.

11. KONTAKT INFORMASJON

Canon Svenska AB Tel: +46 (0)8 744 85 00
Canon Norge AS Tel: +47 22 62 92 00
Canon Oy Puhelin: +358 (0)10 544 20
Canon Danmark A/S Tel: +45 7015 5005
Canon Estonia, Latvia, Lithuania Tel: +358 (0)10 544 20

12. META, TWITCH, YOUTUBE, TIKTOK

Konkurransen er ikke sponset, anbefalt eller administrert av META, TikTok, YouTube eller Twitch. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for sine innlegg på sosiale medier, og henvisningen til Canon Nordics "Game Faces"-konkurranse fritar ikke deltakeren fra dette ansvaret, og verken Canon Nordic, Meta, TikTok, YouTube, Twitch påtar seg ansvar for innlegg som deltakeren legger ut i forbindelse med konkurransen.